chuỗi truyền electron tạo ra

Câu hỏi:

08/09/2020 9,998

Bạn đang xem: chuỗi truyền electron tạo ra

B. 34 ATP

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là B

Chuỗi truyền electron đưa đến 34 ATP

Giải thích:

Chuỗi chuyền electron chỉ đưa đến 34 ATP, còn toàn cỗ thở nội bào tạo ra 38 ATP (Đường phân tạo ra 2 ATP, quy trình crep 2 ATP).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào là sau đây không phải là tầm quan trọng của thở ở thực vật?

A. Giải phóng tích điện dạng nhiệt

B. Giải phóng tích điện ATP

C. Tạo những thành phầm trung gian

D. Tổng phù hợp những hóa học hữu cơ

Câu 2:

Một phân tử glucose qua chuyện quy trình thở hiếu khí giải phóng

A. 28 phân tử ATP

B. 32 phân tử ATP

C. 34 phân tử ATP

D. 38 phân tử ATP

Câu 3:

Khi xét về thở hiếu khí và lên men, tuyên bố nào là tại đây ko đúng?

A. Sản phẩm sau cùng của thở hiếu khí là CO2 và H2O còn của lên men là rượu etylic hoặc axit lactic

B. Trong thở hiếu khí sở hữu chuỗi vận gửi electron còn lên men thì không

C. Hiệu trái ngược của thở hiếu khí cao hơn nữa (36-38 ATP) đối với lên men (2 ATP)

D. Hô hấp hiếu khí xẩy ra ở tế bào hóa học còn lên men xẩy ra ở ti thể

Xem thêm: giải pháp bảo vệ môi trường

Câu 4:

Phân giải kị khí và phân giải hiếu khí sở hữu quy trình tiến độ cộng đồng là

A. Chuỗi truyền electron

B. Chu trình Crep

C. Đường phân

D. Tổng phù hợp Axetyl - CoA

Câu 5:

Có từng nào phân tử ATP được tạo hình từ là 1 phân tử glucô bị phân giải vô quy trình thở hiếu khí ?

A. 32 phân tử

B. 34 phân tử

C. 36 phân tử

D. 38 phân tử

Câu 6:

Khi lấy hóa học khí đưa đến vào phía trong bình sở hữu phân tử đang được nảy lộc thổi vô nước vôi vô, tao thấy nước vôi vô bị vẩn đục, điều này cơ hội chứng minh

A. Hô hấp cơ đưa đến khí O2

B. Hô hấp cơ đưa đến khí CO2

C. Hô hấp cơ đưa đến tích điện ATP

D. Hô hấp cơ đưa đến khá H2O

Câu 7:

Sơ đồ dùng nào là tại đây biểu thị cho tới giai phần đường phân?

A. Glucôzơ → axit lactic

B. Glucôzơ → Côenzim A

C. Axit piruvic → Côenzim A

D. Glucôzơ → Axit piruvic

Xem thêm: how old are you trả lời