cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

Câu hỏi:

18/06/2019 52,809

Cho hình chóp S. ABCD đem đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm của CD. Biết khoảng cách giữa nhị đường thẳng BC và SM bằng a34. Tính thể tích của khối chóp đã mang đến theo đòi a.

Bạn đang xem: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

Chọn C

Gọi N là trung điểm của AB => BC // (SMN)

Suy đi ra d (BC, SM)=d (BC, (SMN))=d (B, (SMN))=d (A, (SMN)).

Dựng AH vuông góc với SN tại H

 

Lại có, nhập tam giác vuông SAN:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC. A'B'C' đem cạnh đáy là a và khoảng cách kể từ A cho tới mặt mày bằng phẳng (A'BC) tự a/2. Thể tích của khối lăng trụ bằng:

A. 32a312

B. 2a316

C. 3a3216

D. 3a3248

Câu 2:

Cho lăng trụ tam giác đều ABC. A'B'C' đem toàn bộ những cạnh đều tự a. Khoảng cơ hội thân mật hai tuyến phố trực tiếp BC và AB' bằng:

A. a217

B. a32

C. a74

D. a22

Câu 3:

Cho hình chóp S. ABC đem SA, SB, SC song một vuông góc cùng nhau và SA=SB=SC=a. Sin của góc thân mật đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng phẳng (ABC) bằng:

A. 63

B. 22

Xem thêm: kim loại nào sau đây

C. 13

D. 26

Câu 4:

Cho khối vỏ hộp ABCD. A'B'C'D' đem lòng là hình chữ nhật với AB = 3; AD = 7. Hai mặt mày mặt (ABB'A') và (ADD'A') nằm trong tạo nên với lòng góc 450, cạnh mặt mày của hình vỏ hộp tự 1 (hình vẽ). Thể tích khối vỏ hộp là:

A. 7 

B. 33

C. 5

D. 77

Câu 5:

Cho hình chóp S. ABC đem lòng ABC là tam giác đều cạnh tự a, tam giác SAB cân nặng bên trên S và nằm trong mặt mày bằng phẳng vuông góc với lòng, SC phù hợp với lòng một góc 300, M là trung điểm của AC. Tính thể tích khối chóp S. BCM.

A. 3a348

B. 3a316

C. 3a396

D. 3a324

Câu 6:

Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD, M là trung điểm của SC. Mặt bằng phẳng (P) qua loa AM và tuy vậy song với BD rời SB, SD bên trên N, K. Tính tỉ số thể tích của khối S. ANMK và khối chóp S.ABCD.

A. 29

B. 13

C. 12

Xem thêm: trọng tâm của tam giác là gì

D. 35