chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 184,636

Chọn đáp án D

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

KCl là muối hạt trung hòa

- Muối hòa hợp là muối hạt tuy nhiên trong gốc axit không sở hữu vẹn toàn tử hiđro hoàn toàn có thể thay cho thế bởi vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối hạt tuy nhiên trong gốc axit còn vẹn toàn tử hiđro không được thay cho thế bởi vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối này sau đấy là muối hạt axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất này sau đấy là muối hạt axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: đại học tài nguyên và môi trường

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học này tiếp sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng này tại đây sở hữu phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko đích thị là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

Xem thêm: đh tài chính marketing điểm chuẩn

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.