chất nào làm mất màu dung dịch brom

hint-header

Cập nhật ngày: 11-11-2022

Bạn đang xem: chất nào làm mất màu dung dịch brom


Chia sẻ bởi: Hoàng Đức Hiệp


Chất với kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường là

Chủ đề liên quan

Công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở là

Công thức của methanol là

Oxi hóa ancol etylic (C2H5OH) vì chưng CuO ( to ) chiếm được thích hợp hóa học

Hình ảnh tận hưởng của group –OH cho tới gốc C6H5 – nhập phân tử phenol thể hiện tại qua quýt phản xạ thân thiết phenol với

Số group –OH nhập một phân tử glixerol là

Andehit axetic không phản xạ được với

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C3H8O là

Axit axetic (CH3COOH) không phản xạ với

Cho những hóa học sau: CH3CHO, C2H5 OH, CH3COOH, HCOOH. Chất với nhiệt độ chừng sôi tối đa là

Cho 0,1 mol axetilen thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị m là

Khi tiến hành phản xạ thế clo nhập 2-metylbutan thì chiếm được tối phần lớn thành phầm monoclo là

Chọn tuyên bố đúng

A

Hidrocacbon thơm ngát là những hidrocacbon nhập phân tử với có một vòng benzen.

B

Hidrocacbon thơm ngát với hương thơm thơm ngát, ko tan nội địa và nhẹ nhõm rộng lớn nước.

C

Ankylbenzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế vẹn toàn tử H của vòng benzen rộng lớn benzen.

D

Xem thêm: nước văn lang ra đời vào thời gian nào

Benzen và ankylbenzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp kali pemanganat ở ĐK thông thường.

Toluen thuộc tính với Br2 khi đun rét theo dõi tỉ trọng mol 1:1, chiếm được hóa học cơ học X. Tên của X là

Phản ứng này không tạo nên andehit axetic ?

A

Cho axetilen thuộc tính với nước.

B

Oxi hóa ko trọn vẹn etilen.

C

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic.

D

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic.

Trong nọc độc của ong với chứa chấp axit fomic. Khi bị ong thắp nhằm hạn chế nhức, hạn chế sưng, người tao thông thường bôi thẳng nhập địa điểm bị thắp vì chưng

Cho 9,4 gam phenol thuộc tính với Na một vừa hai phải đầy đủ chiếm được V lit khí H2 đktc. Giá trị V là

Ancol và phenol đều thuộc tính được với

Chọn phương án đúng

A

Ancol nhiều chức hòa tan Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp xanh rì lam.

B

Khi lão hóa ancol đơn chức luôn luôn chiếm được andehit.

C

Phenol thuộc tính với hỗn hợp Br2 tạo kết tủa white.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

D

Đun rét methanol nhập H2SO4 quánh thu được một anken.

Andehit axetic thể hiện tại tính lão hóa khi thuộc tính với