cây trung tính là cây ra hoa ở

Câu hỏi:

03/08/2019 23,524

Bạn đang xem: cây trung tính là cây ra hoa ở

A. Ngày nhiều năm nhập mùa mưa và ở ngày cộc nhập mùa khô

B. Cả ngày nhiều năm và ngày ngắn

Đáp án chủ yếu xác

C. Ngày nhiều năm nhập mùa giá thành và ở ngày cộc nhập mùa nóng

D. Ngày cộc nhập mùa giá thành và ngày nhiều năm nhập mùa nóng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những loại thực vật sau: tiểu mạch, sen cạn, dâu tây. Những loại này?

A. Chỉ rời khỏi hoa Lúc có tính sáng sủa nhỏ rộng lớn 12 giờ/ngày

B. Chỉ rời khỏi hoa Lúc có tính sáng sủa to hơn 12 giờ/ngày

C. Ra hoa ko tùy theo nước ngoài cảnh

D. Ra hoa Lúc thời hạn phát sáng bởi thời hạn tối

Câu 2:

Phitôcrôm là?

A. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và đem trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

B. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là phi protein và đem trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

C. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và chứa chấp trong số lá cần thiết độ sáng nhằm quang đãng hợp

D. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì nhưng ko cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và đem trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

Câu 3:

Một cây nhiều năm ngày rời khỏi hoa nhập quang đãng chu kì xài chuẩn chỉnh 14 giờ sáng sủa -  10 giờ tối. Cây này sẽ rời khỏi hoa nhập quang đãng chu kì này sau đây?

(1) 14 giờ sáng sủa - 14 giờ tối

(2) 15 giờ sáng sủa - 9h tối

(3) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ loét 7 giờ tối

(4) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ loét xa thẳm 7 giờ tối

(5) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ loét - đỏ loét xa thẳm 7 giờ tối

(6) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ loét xa thẳm - đỏ loét 7 giờ tối

(7) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ loét xa thẳm - đỏ loét - đỏ loét xa thẳm 7 giờ tối

(8) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ loét - đỏ loét xa thẳm - đỏ loét 7 giờ tối

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. (2), (3), (6) và (8)        

B. (2), (3), (6) và (7)

Xem thêm: căn bậc hai số học của 9 là

C. (2), (3), (5) và (8)         

D. (2), (3), (4) và (7)

Câu 4:

Phitôcrôm Pđ và Pđx Có ông tơ contact cùng nhau như vậy nào?

A. Hai dạng trả hóa cho nhau bên dưới sự tác dụng của ánh sáng

B. Hai dạng đều ko trả hóa cho nhau bên dưới sự tác dụng của ánh sáng

C. Dạng Pđ ko trả hóa được lịch sự dạng Pđx

D. Dạng Pđx ko trả hóa được lịch sự dạng Pđ

Câu 5:

Tuổi của cây 1 năm được xem theo dõi số?

A. Lóng         

B. Lá

C. Chồi nách         

D. Cành

Câu 6:

Cho những loại cây sau:

(1) Thược dược

(2) Mía

(3) Cà chua

(4) Lạc

(5) Hướng dương

(6) Đậu tương

(7) Vừng

(8) Cà rốt

(9) Gai dầu

(10) Mía

Trong những loại cây bên trên,  những loại cây ngày cộc là

A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)

B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)

C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)

Xem thêm: which of the following statements is true

D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)