câu điều kiện loại 1 2

Câu ĐK (Conditional Sentences) là ngữ pháp cần thiết vô giờ đồng hồ Anh, thông thường xuất hiện nay trong những kỳ thi đua láo nháo tiếp xúc thông thường ngày. Để hiểu rộng lớn về kỹ năng và kiến thức này, hãy nằm trong ELSA Speak mày mò cách sử dụng và cấu hình câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh.

Câu ĐK là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, câu ĐK (Conditional Sentences) sử dụng đễ diễn miêu tả một vụ việc hoàn toàn có thể xẩy ra Khi mang trong mình một ĐK ví dụ xảy ra. Cấu trúc câu ĐK bao gồm 2 mệnh đề là:

Bạn đang xem: câu điều kiện loại 1 2

Kiểm tra phân phát âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click lớn start recording!

Recording... Click lớn stop!

loading

 • Mệnh đề chủ yếu dùng để làm thao diễn miêu tả sản phẩm (result)
 • Mệnh đề phụ hoặc mệnh đề if dùng để làm thao diễn miêu tả ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu trở nên thực sự.

Mệnh đề chủ yếu hoàn toàn có thể đứng trước mệnh đề phụ, hoặc hòn đảo mệnh đề phụ lên trước và ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vì thế vết phẩy.

Ví dụ:

If I have enough money, I will go lớn Paris. (Nếu tôi đem đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục chuồn Paris.)

= I will go lớn Paris if i have enough money. (Tôi tiếp tục chuồn Paris nếu như tôi đem đầy đủ tiền)

Trong ví dụ này, “If I have enough money” là mệnh đề phụ, tạo nên ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu “I will go lớn Paris” trở nên thực tế.

Câu ĐK thao diễn miêu tả một vụ việc hoàn toàn có thể xẩy ra Khi mang trong mình một ĐK ví dụ xảy ra

Các loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

Trong giờ đồng hồ Anh đem 3 loại câu ĐK chính là câu ĐK loại 1, câu ĐK loại 2 và câu ĐK loại 3. Trong khi, còn tồn tại câu ĐK loại 0 hoặc câu ĐK lếu ăn ý.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu ĐK loại 1: If + thì lúc này đơn, will/can/may/might + động kể từ vẹn toàn mẫu
 • Câu ĐK loại 2: If + thì quá khứ đơn, would + động kể từ vẹn toàn mẫu
 • Câu ĐK loại 3: If + thì quá khứ hoàn trở nên, would + have + V3/V-ed
Công thức câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

Xem thêm: Công thức thì lúc này đơn, tương lại đơn, quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành xong.

Để nắm rõ rộng lớn về kiểu cách sử dụng của từng loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh, hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung bên dưới đây:

1. Câu ĐK loại 0

Cách dùng: Câu ĐK loại 0 dùng để làm thao diễn miêu tả những vụ việc luôn luôn đem thiệt ở lúc này, là sự việc thiệt phân minh vô cuộc sống thường ngày.

Công thức câu ĐK loại 0: If + S + V (s,es), S + V(s,es)

Ví dụ: Ice melts if you heat it. (Đá tiếp tục tan nếu khách hàng thực hiện giá buốt nó)

Ngoài rời khỏi, câu ĐK loại 0 còn được sử dụng để mang rời khỏi tiếng hướng dẫn hoặc kiến nghị.

Ví dụ: If Lan comes, please tell her I’m waiting. (Nếu Lan cho tới, sung sướng lòng rằng với cô ấy tôi đang được đợi nhé!)

Công thức những loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

2. Câu ĐK loại 1

Cách dùng: Câu ĐK loại 1 dùng để làm thao diễn miêu tả những vụ việc hoàn toàn có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này nếu như đem ĐK chắc chắn xẩy ra trước ê.

Công thức câu ĐK loại 1: If + S + V (s,es), S + Will/Can/shall… + V

Ví dụ: If you don’t study hard, you will fail this exam. (Nếu chúng ta ko chịu khó, các bạn sẽ trượt bài bác kiểm tra)

Lưu ý: Trong câu ĐK loại 1, hoàn toàn có thể dùng những động kể từ khuyết thiếu hụt ở mệnh đề chủ yếu nhằm thể hiện nay cường độ chắc hẳn rằng hoặc thể hiện kiến nghị.

Ví dụ: If the phone rings, you should accept. (Nếu điện thoại cảm ứng reo, chúng ta nên nghe đi)

3. Câu ĐK loại 2

Cách dùng: Câu ĐK loại 2 dùng để làm thao diễn miêu tả những trường hợp, vụ việc không tồn tại thiệt, ko thể xẩy ra ở lúc này.

Công thức câu ĐK loại 2: If + S + V2/Ved, S + would/could/should… + V

Ví dụ: If I were a famous singer, I would travel around the world. (Nếu tôi là ca sĩ có tiếng, tôi tiếp tục chuồn vòng xung quanh thế giới)

4. Câu ĐK loại 3

Cách dùng: Câu ĐK loại 3 thao diễn miêu tả những trường hợp, vụ việc dường như không xẩy ra vô quá khứ tự ĐK được nói đến việc ko xẩy ra. Cấu trúc này thông thường dùng để làm ám duy nhất sự tiếc nuối hoặc trách móc móc.

Công thức câu ĐK loại 3: If + S + had + V2/Ved, S + would/could… + have + V(pp)/Ved

Ví dụ: If you had worked harder, you could have promoted. (Nếu chúng ta thao tác làm việc chịu khó rộng lớn, chúng ta cũng có thể được thăng tiến thủ rồi.)

Xem thêm:

 • Tổng ăn ý cấu hình hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1,2,3
 • Tổng ăn ý cấu hình câu ĐK đặc trưng vô giờ đồng hồ Anh

Câu ĐK lếu ăn ý vô giờ đồng hồ Anh 

Các loại câu ĐK lếu hợp

Câu ĐK lếu ăn ý loại 1

Công thức: If + S + had + V3/ed ,… would+ V-inf

→ Diễn miêu tả hành vi ko xẩy ra ở quá khứ, kéo đến sản phẩm ko xẩy ra ở lúc này.

Ví dụ:If I had had the map, I wouldn’t lost.

 • If I had had the map, I wouldn’t lost

→ Nếu tôi đem bạn dạng trang bị thì vẫn không trở nên lạc.

 • If I had worked harder, then I would be successful.

→ Nếu tôi thao tác làm việc chịu khó thì tôi vẫn thành công xuất sắc rồi.

Câu ĐK lếu ăn ý loại 2

Công thức: If + S + Ved/P2,… would have + Ved/P3

→ Giả sử hành vi vẫn xẩy ra ở quá khứ nhằm lại sản phẩm ngược ngược với hiện nay tại

Ví dụ:

 • If I were you, I would have passed final exam.

     → Nếu tôi là chúng ta, tôi vẫn băng qua kỳ thi đua cuối kì.

 • If I bought the computer, I would have been a computer engineer.

    → Nếu tôi mua sắm PC thì tôi đang trở thành một kỹ sư PC.

Lưu ý về kiểu cách sử dụng câu điều kiện

 • Nếu câu ĐK đem mệnh đề phụ ở dạng phủ ấn định, hoàn toàn có thể dùng unless thay cho mang lại if not.

Ví dụ: I will have a picnic this weekend if it’s not raining.  (Tôi tiếp tục chuồn picnic vào buổi tối cuối tuần này nếu như trời ko mưa)

Please don’t text má unless you have a necessary problem. (Làm ơn chớ nhắn tin yêu mang lại tôi trừ khi chúng ta đem yếu tố cần thiết thiết)

 • Trong câu ĐK loại 1, hoàn toàn có thể dùng thì sau này đơn mang lại mệnh đề if nếu như mệnh đề này xẩy ra sau mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: If you’ll wake má up at 8 a.m, I will take you lớn the bookstore. 

(Nếu chúng ta gọi tôi dậy khi 8 giờ, tôi tiếp tục đem chúng ta cho tới hiệu sách).

 • Trong loại 2, sử dụng were thay cho mang lại was.

Ví dụ: If I were you, I would accept that offer. 

(Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục đồng ý kiến nghị đó).

 • Cách sử dụng câu ĐK loại 2 và loại 3 tương tự với cấu hình wish và cấu hình would rather, nhằm mục đích thể hiện nay sự tiếc nuối hoặc trách móc móc.

Ví dụ: 

If I had learned harder, I would not have failed my exam. 

(Nếu tôi học tập chịu khó rộng lớn có lẽ rằng tôi dường như không trượt kỳ thi). 

=> I wish I had learned harder. (Ước gì tôi vẫn học tập chịu khó hơn).

Bài luyện áp dụng kỹ năng và kiến thức câu ĐK [có đáp án]

Bài luyện câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

Bài tập: Viết lại câu vì thế cấu hình câu điều kiện

1. She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there

→ She’d………………………………………………………………………

2. I don’t have a spare ticket. I can’t take you lớn the concert

→ If I ………………………………………………………………………….

3. They don’t understand the problem. They won’t find a solution

→ They would…………………………………………………………………

4. Mary doesn’t have enough money. She can’t buy a new xế hộp.

Xem thêm: tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi

→ If Mary ………………………………………………………………

5. Because you speak English unnaturally, they tự not understand you.

→ If you …………………………………………………………………

6. He doesn’t apply for the job because he doesn’t have enough qualifications.

→ If he ………………………………………………………………….

7. She doesn’t see the signal so sánh she doesn’t stop his xế hộp.

→ If she ………………………………………………………………….

8. Hurry up, or we will be late for the exam.

→ If we ………………………………………………………………….

9. She feels lonely because she is an only child.

→ If ……………………………………………………………..

10. Jane didn’t help má, so sánh I didn’t respect her a lot.

→ If ……………………………………………………………..

Đáp án: 

1. She’d know anyone there If she lived in London.

2. If I had a spare ticket, I would take you lớn the concert.

3. They would find a solution if they understood the problem.

4. If Mary had enough money, she can buy a new xế hộp.

5. If you spoke English naturally, they’d understand you.

6. If he had enough qualifications, he’d apply for the job.

7. If she saw the signal, she’d stop his xế hộp.

8. If we don’t hurry, we’ll be late for the exam.

9. If she weren’t an only child, she wouldn’t feel lonely.

10. If Jane had helped má, I would have respected him a lot.

Bài tập: Chia động kể từ vô câu điều kiện

1. If I had time, I (to go) shopping with you.

2. I would have told you, if I (to see)  him.

3. If you (speak)  English, you will get along with them perfectly.

4. If they had gone for a walk, they (to have)  the lights off.

5. If she (to come) lớn see us, we will go lớn the zoo.

6. Would you mind if I (to open)  the window?

7. If they (to invite) má, I wouldn’t have said no.

8. My friend (to meet)  má at the station if he gets the afternoon off.

9. If I (to do)  it, nobody would tự it.

10. If my father (to pick)  má up, I’ll take the bus home page.

Đáp án: 1. Would go. 2. Speak  3. Would have turned  4. Comes  5. Had seen  6. Opened 7. Had invited  3. Will meet  4. Didn’t do  5. Doesn’t pick

Bài tập: Chọn câu vấn đáp đúng

1. He says he’s your friend, but he didn’t help you. If he were your friend, he _____ you.

a. Had helped c. Would help

b. Would have help d. Helped

2. I feel fine because I took the medicine. If I _____ the medicine, I would still be in pain.

a. Wouldn’t take c. Didn’t take

b. Hadn’t taken d. Wouldn’t have taken

3. I’m not patient and I didn’t wait for them. If I was more patient, I _____ for them.

a. Would wait c. Waited

b. Had waited d. Would have waited

4. I didn’t know that you were there because I’m not a psychic. I _____ that you were there if I was a psychic.

a. Would have know c. Would know

b. Knew d. Had know

5. I am where I am today because you helped má. I _____ where I am today if you hadn’t helped má.

a. Wouldn’t have been c. Weren’t

b. Wouldn’t be d. Hadn’t been

Đáp án: 1. B  2. B  3. D  4. A 5. B

>> cũng có thể chúng ta quan liêu tâm:

 • Tổng ăn ý 50+ bài bác luyện câu điều kiện
 • Trọn cỗ bài bác luyện câu ĐK loại 2

English ELSA Speak là phần mềm học tập giờ đồng hồ Anh tận nơi giản dị và đơn giản cho những người mới nhất chính thức. App ELSA Speak gom Đánh Giá và sửa lỗi phân phát âm chuẩn chỉnh xác nhất nhờ technology AI tiên tiến. Đồng thời tương hỗ nâng lên chuyên môn nước ngoài ngữ lên 40% chỉ với sau 10 phút thường ngày nhờ khối hệ thống bài bác luyện phong phú.

Đặc biệt vô mon này, ELSA Speak đang xuất hiện công tác ưu đãi Khi ĐK ELSA Pro. Nhanh tay nhập mã hạn chế giá đựng “đánh bại” nỗi e tiếp xúc tức thì thời điểm ngày hôm nay.

Từ những vấn đề bên trên, kỳ vọng các bạn sẽ nắm rõ về cấu hình những loại câu điều kiện hao hao cơ hội dùng phù phù hợp với thực trạng. Ngoài việc tập luyện ngữ pháp, nhớ rằng luyện tiếp xúc giờ đồng hồ Anh nằm trong ELSA Speak thường ngày chúng ta nhé! Học bằng phương pháp tiếp xúc là cách thức ghi lưu giữ và áp dụng ngữ pháp siêu hiệu suất cao đấy! 

1. Câu ĐK là gì?

Xem thêm: cường độ dòng điện hiệu dụng

Trong giờ đồng hồ Anh, câu ĐK (Conditional Sentences) sử dụng đễ thao diễn miêu tả một vụ việc hoàn toàn có thể xẩy ra Khi mang trong mình một ĐK ví dụ xẩy ra.

2. Công thức câu điều kiện

Công thức câu điều kiện:
– Câu ĐK loại 1: If + thì lúc này đơn, will + động kể từ vẹn toàn mẫu
– Câu ĐK loại 2: If + thì quá khứ đơn, would + động kể từ vẹn toàn mẫu
– Câu ĐK loại 3: If + thì quá khứ hoàn thành xong, would + have + V3/V-ed