các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

hint-header

Cập nhật ngày: 01-04-2022

Bạn đang xem: các bước xây dựng cơ sở dữ liệu


Chia sẻ bởi: Lê Đình Tường


Các bước thiết kế CSDL theo dõi trật tự gồm:

Thiết tiếp - Xây dựng - Kiểm tra

B

Khảo sát - Thiết tiếp - Kiểm demo

C

Phân tích - Thiết tiếp - Lưu trữ

D

 Thiết tiếp - Kiểm demo - Lưu trữ

Chủ đề liên quan

Chức năng hỗ trợ môi trường xung quanh update và khai quật tài liệu của hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu nhằm mục đích tiến hành việc:

A

Phát hiện tại và ngăn ngừa truy vấn ngược phép

B

Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

Chức năng của hệ QTCSDL

A

Cung cung cấp cơ hội tạo nên lập CSDL

B

Cung cung cấp cơ hội update tài liệu, lần tìm tòi và kết xuất thông tin

C

Cung cung cấp dụng cụ trấn áp tinh chỉnh và điều khiển việc truy vấn vô CSDL

Ngôn ngữ khái niệm tài liệu bao hàm những mệnh lệnh cho tới phép

A

Khai báo loại tài liệu, cấu tạo tài liệu, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

B

Đảm bảo tính song lập dữ liệu

C

Khai báo loại, cấu tạo, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

D

Ngăn ngăn sự truy vấn bất ăn ý pháp

Để tiến hành thao tác update tài liệu, tớ dùng :

A

Ngôn ngữ khái niệm dữ liệu

B

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Ngôn ngữ thao tác tài liệu bao hàm những mệnh lệnh cho tới phép

A

Khai báo loại, cấu tạo, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

Hãy cho biết thêm những loại thao tác bên trên CSDL

A

Thao tác bên trên cấu tạo dữ liệu

B

Thao tác bên trên nội dung dữ liệu

C

Thao tác lần lần, tra cứu giúp vấn đề, kết xuất báo cáo

D

Tất cả những thao tác bên trên.

Ngôn ngữ thao tác tài liệu là một trong những ngôn từ ko cho tới phép

C

Thao tác bên trên những đối tượng người sử dụng của CSDL

D

Định nghĩa những đối tượng người sử dụng được tàng trữ vô CSDL

Người quản lí trị là kẻ

A

Cấp trị quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những công tác phần mềm

Người sử dụng là

A

Cấp trị quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những công tác phần mềm

Xem thêm: từ vựng tiếng anh lớp 3

Người thiết kế là người:

A

Cấp trị quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những công tác phần mềm

Xây dựng CSDL gồm:

A

Khảo sát, design, thiết kế khối hệ thống

B

Khảo sát, design, kiểm thử

C

Thiết tiếp, thiết kế khối hệ thống, kiểm demo

D

Thiết tiếp, kiểm demo, nhập tài liệu

Hãy đã cho thấy Điểm sáng của những người quản lí trị CSDL trong những Điểm sáng sau:

A

Xây dựng những công tác phần mềm dựa vào hệ QTCSDL

C

Giao tiếp với CSDL trải qua những skin đang được sẵn sàng sẵn

D

Là người đem nặng trĩu tính tò lần vấn đề cá thể.

Nhóm người nào là là tập dượt thể phần đông nhất trong mỗi người dân có mối liên hệ với CSDL và được phân thành nhiều nhóm?

D

Người thiết kế phần mềm.

Nhóm người dân có trách nhiệm phân quyền truy vấn, đáp ứng bình an cho tới hệ CSDL là:

D

Người thiết kế phần mềm.

Các bước thiết kế CSDL theo dõi trật tự gồm:

A

Thiết tiếp - Xây dựng - Kiểm tra

B

Khảo sát - Thiết tiếp - Kiểm demo

C

Phân tích - Thiết tiếp - Lưu trữ

D

 Thiết tiếp - Kiểm demo - Lưu trữ

Chức năng hỗ trợ môi trường xung quanh update và khai quật tài liệu của hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu nhằm mục đích tiến hành việc:

A

Phát hiện tại và ngăn ngừa truy vấn ngược phép

B

Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

Chức năng của hệ QTCSDL

A

Cung cung cấp cơ hội tạo nên lập CSDL

B

Cung cung cấp cơ hội update tài liệu, lần tìm tòi và kết xuất thông tin

C

Cung cung cấp dụng cụ trấn áp tinh chỉnh và điều khiển việc truy vấn vô CSDL

Ngôn ngữ khái niệm tài liệu bao hàm những mệnh lệnh cho tới phép

A

Khai báo loại tài liệu, cấu tạo tài liệu, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

B

Đảm bảo tính song lập dữ liệu

C

Khai báo loại, cấu tạo, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

D

Ngăn ngăn sự truy vấn bất ăn ý pháp

Để tiến hành thao tác update tài liệu, tớ dùng :

A

Ngôn ngữ khái niệm dữ liệu

B

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Xem thêm: đôi tai của tâm hồn

Ngôn ngữ thao tác tài liệu bao hàm những mệnh lệnh cho tới phép

A

Khai báo loại, cấu tạo, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL