bảng đơn vị đo mét vuông

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

a) Các đơn vị chức năng đo chừng lâu năm kể từ rộng lớn cho tới bé: km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

b) Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay tắp lự nhau :

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo mét vuông

- Đơn vị rộng lớn vội vàng 10 phen đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ bởi vì 1/10 đơn vị rộng lớn.

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

a) Các đơn vị chức năng đo lượng kể từ bé nhỏ cho tới lớn: g, dag, hg, kilogam, yến, tạ, tấn

b) Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay tắp lự nhau :

- Đơn vị rộng lớn vội vàng 10 phen đơn vị chức năng bé

- Đơn vị bé nhỏ bởi vì 1/10 đơn vị lớn

3. Đề-ca-mét vuông

Đề-ca-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh lâu năm 1dam.

4. Héc-tô-mét vuông 

Héc-tô-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh lâu năm 1hm.

5. Mi-li-mét vuông

Mi-li-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh lâu năm 1mm.

6. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 12km = ... m

b) 214m = ... dm

c) 27dm = ... mm

Giải:

a) 12km = 12000m

b) 214m = 2140dm

c) 27dm = 2700mm

Ví dụ 2: Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 15 tạ = ... kg

b) 24 tấn = ... kg

c) 7kg = ... g

Giải:

a) 15 tạ = 1500kg

b) 24 tấn = 24 000kg

c) 7kg = 7000g

Ví dụ 3: Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 14dam\(^2\) = ... m\(^2\)

b) 7hm\(^2\) = ... dam\(^2\)

c) 3cm\(^2\) = ... mm\(^2\)

Giải:

a) 14dam\(^2\) = 1400m\(^2\)

b) 7hm\(^2\) = 700dam\(^2\)

c) 3cm\(^2\) = 300mm\(^2\)

Ví dụ 4: Một xe tải lớn chở 30 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ trọng lượng 40kg, từng bao gạo nếp trọng lượng 20kg. Hỏi xe pháo bại chở từng nào tấn gạo?

Giải:

Lượng gạo tẻ là: 40 x 30 = 1200 (kg)

Lượng gạo nếp là: trăng tròn x 40 = 800 (kg)

Xem thêm: theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

Lượng gạo tẻ và gạo nếp là: 1200 + 800 = 2000 (kg) = 2 (tấn)

Ví dụ 5: Người tao dán ngay tắp lự nhau 500 con cái tem hình chữ nhật lên một tấm bìa hình vuông vắn cạnh lâu năm 1m, biết từng con cái tem với chiều lâu năm 3cm, chiều rộng lớn 22mm. Hỏi diện tích S phần bìa ko dán tem là từng nào xăng-ti-mét vuông?

Giải:

22mm = 2,2cm

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là: 1 x 1 = 1 (m\(^2\)) = 10 000 (cm\(^2\))

Diện tích từng con cái tem là: 3 x 2,2 = 6,6 (cm\(^2\))

Diện tích 500 con cái tem là: 6,6 x 500 = 3300 (cm\(^2\))

Diện tích phần bìa ko dán tem là: 10 000 - 3300 = 6700 (cm\(^2\))

C. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Viết số hoặc phân số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 1mm = ... m

b) 1cm = ... dm

c) 1dam = ... km

Bài 2: Viết số hoặc phân số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 1kg = ... tạ

b) 1g = ... kg

c) 1 tạ = ... tấn

Bài 3: Viết số hoặc phân số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 450hm\(^2\) = ... km\(^2\) ... hm\(^2\)

b) 6240m\(^2\) = ... dam\(^2\) ... m\(^2\)

c) 3750mm\(^2\) = ... cm\(^2\) ... mm\(^2\)

Bài 4: Viết những số đo bên dưới dạng số đo với đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông:

a) 3km\(^2\) 3hm\(^2\) = ...

b) 16km\(^2\) 267m\(^2\) = ... 

Bài 5: Một team người công nhân nhập thân phụ ngày sửa được 2km đàng. Ngày loại nhất team sửa được 620m đàng, ngày loại nhì sửa được số mét đàng gấp rất nhiều lần ngày loại nhất. Hỏi ngày loại thân phụ team người công nhân bại sửa được từng nào mét đường?

Bài 6: Viết tiếp nhập khu vực chấm:

a) Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn vội vàng ... đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ bởi vì ... đơn vị chức năng rộng lớn.

b) Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn vội vàng ... đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ bởi vì ... đơn vị chức năng rộng lớn.

c) Hai đơn vị chức năng đo diện tích S ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn vội vàng ... đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ bởi vì ... đơn vị chức năng rộng lớn.

Bài 7: Trong một ku dân cư mới mẻ, người tao sử dụng 1/2 diện tích S khu đất nhằm thực hiện lối đi và những dự án công trình công nằm trong, nửa diện tích S khu đất còn sót lại được chia đều cả hai bên trở nên 2000 miếng hình chữ nhật, mỗi từng miếng với chiều rộng lớn 10m, chiều lâu năm 25m nhằm xây nhà tại. Hỏi diện tích S khu vực dân sinh sống này là từng nào ki-lô-mét vuông?

Bài 8: Một xe pháo chở 12 tạ gạo tẻ và 80 yến gạo nếp. Tính lượng gạo xe pháo bại chở được.

Bài 9: Một người cút xe pháo máy kể từ A qua loa C cho tới B. Đoạn đàng AC ngắn thêm phần đường CB là 13km 500m. Tính quãng đàng AB, biết phần đường AC bằng \(\dfrac{2}{5}\) đoạn đàng CB.

Xem thêm: đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội điểm chuẩn 2022

Bài 10: Cửa sản phẩm với số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là một trong tạ 50kg. Sau Lúc cung cấp cút 25kg gạo từng loại thì còn sót lại lượng gạo nếp bằng  \(\dfrac{2}{5}\) lượng gạo tẻ. Hỏi khi đầu siêu thị với từng nào ki-lô-gam gạo từng loại?

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 5 nhập mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên mamnontritueviet.edu.vn để hiểu ngầm bài tốt rộng lớn.

Bài học tuần 5