bài tập viết lại câu điều kiện

Viết lại câu ĐK 1, 2, 3 là dạng bài xích tập dượt ôn luyện và xuất hiện tại phổ cập vô kỳ đua giờ Anh. Tuy nhiên, có khá nhiều chúng ta vẫn ko nắm rõ được cách tiến hành nhằm đoạt được được dạng đề này. Hãy nằm trong Langmaster ôn tập dượt kỹ rộng lớn kiến thức và kỹ năng về những loại câu ĐK tương đương cách thức viết lách lại câu vô nội dung bài viết bên dưới nhé! 

1. Tóm tắt kiến thức và kỹ năng về câu ĐK 1, 2, 3

Câu ĐK được sử dụng để lấy đi ra một fake thiết về một vấn đề chỉ xẩy ra Lúc ĐK được nói đến việc xuất hiện tại. Câu ĐK bao hàm 2 mệnh đề: Mệnh đề ĐK (mệnh đề IF) và mệnh đề thành phẩm (mệnh đề chính).

Bạn đang xem: bài tập viết lại câu điều kiện

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

null

1.1 Câu ĐK loại 0 

Câu ĐK loại 0 thao diễn miêu tả một thực sự, chân lý minh bạch vô cuộc sống thường ngày xẩy ra bên dưới một ĐK đương nhiên. Cấu trúc: If + S + V, S + V

Ví dụ: If you heat ice, it melts. (Nếu chúng ta thực hiện rét đá, nó sẽ bị tan chảy.)

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

1.2. Câu ĐK loại 1

 • Câu ĐK loại 1 được dùng Lúc mong muốn nói đến việc một hành vi, vấn đề nào là bại liệt rất có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc vô sau này với cùng một ĐK chắc chắn. Cấu trúc: 

If + S + V (s/es), S + can/will/shall…… + V-inf

Ví dụ: If it rains heavily, I will stay at trang chủ for a whole day. (Nếu trời mưa rộng lớn thì tôi tiếp tục trong nhà một ngày dài.)

Xem thêm: CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

1.3 Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 được dùng làm thao diễn miêu tả trường hợp ngược với thực tiễn, ko thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại. Trong mệnh đề IF ở câu ĐK loại 2, động kể từ tobe luôn luôn được phân thành “were”. Cấu trúc: 

If + S + V2/ Ved, S + could/ would/ should…+ V-inf

Ví dụ: If I were you, I would help Linda with her homework. (Nếu tôi là cậu, tôi sẽ hỗ trợ Linda thực hiện bài xích tập dượt.)

Xem thêm: CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

1.4 Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 thao diễn miêu tả trường hợp không tồn tại thiệt vô vượt lên khứ, thể hiện một fake thiết ngược ngược với tình trạng ở vượt lên khứ. Cấu trúc:

If + S + had + V3/Ved, S + could/ would… + have + V3/Ved

Ví dụ: 

If I had known that it was Anna’s birthday, I would have bought her a present. (Tôi tuy nhiên biết hôm này là sinh nhật của Anna, thì tôi đang được mua sắm kim cương cho tới cô ấy rồi.)

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

1.5 Câu ĐK kết hợp

Diễn miêu tả những vấn đề ngược ngược với thực tiễn vô vượt lên khứ và giả thiết thành phẩm nếu như những việc bại liệt thực sự xẩy ra. Cấu trúc: 

If + S + had + V3/Ved, S + would + V-inf…

Ví dụ: If Linh had done her homework last night, she wouldn’t be punished today. (Nếu tối qua chuyện Linh thực hiện xong xuôi bài xích tập dượt thì ngày hôm nay cô ấy tiếp tục không trở nên trị.)

2. Các dạng nội dung bài viết lại câu điều kiện

null

2.1 Viết lại câu sử dụng IF

Cách nhận dạng: Đề bài xích tiếp tục cho tới nhì vế câu, thông thường được nối cùng nhau vày những liên kể từ như sánh, that’s why, because.

Cách thực hiện bài: 

 • Cả nhì vế câu ở thì sau này đơn => viết lách lại câu sử dụng IF loại 1 (không phủ định).

Ví dụ: I will go to lớn the supermarket. I will buy a toy for my son. 

=> If I go to the supermarket, I will buy a toy for my son.

 • Nếu một vế thì thời điểm hiện tại, vế sót lại ở thì sau này hoặc thời điểm hiện tại => viết lách lại câu sử dụng IF loại 2 (phủ toan lại mệnh đề vô câu).

Ví dụ: Lan doesn’t help her mom cook dinner. Her mom is angry now. 

=> If Lan helped her mom cook dinner, her mom wouldn’t be angry. 

 • Nếu câu đề bài xích sở hữu thì vượt lên khứ đơn => viết lách lại câu sử dụng IF loại 3 (phủ định).

Ví dụ: San didn’t tell her the truth. She was sánh disappointed about him. 

=> If San had told her the truth, she wouldn’t have been sánh disappointed about him.

 • Thay “if” ngay lập tức địa điểm “because”, nếu như câu đề bài xích ở thể xác định thì Lúc viết lách lại, tất cả chúng ta tiếp tục gửi trở nên phủ toan và ngược lại. 

Ví dụ: I can’t go out with Jack because it is rainy. => If it weren’t rainy, I could go out with Jack. 

 • Với sánh, that’s why vô câu đề bài xích, Lúc viết lách lại câu, “if” tiếp tục ở mệnh đề ngược lại. 

Ví dụ: Kai doesn’t have driving license. That’s why he can’t drive a siêu xe. 

=> If Kai had a driving license, he could drive a siêu xe. 

2.2 Viết lại câu sử dụng Unless

 • Cấu trúc: Unless = If… not
 • Cách thực hiện bài: Thay “Unless” vô điểm “If”, quăng quật “not”, vế sót lại không thay đổi.

Ví dụ: 

If she doesn’t invite Jack to lớn the buổi tiệc ngọt, I won’t help her prepare the food. 

=> Unless she invites Jack to lớn the buổi tiệc ngọt, I won’t help her prepare the food. 

2.3 Viết lại câu kể từ cấu tạo sở hữu “without” thanh lịch “if”

 • Cách thực hiện bài: Sử dụng cấu tạo If… not
 • Ví dụ: Without your help, I couldn’t finish the project on time.

= If you didn’t help mạ, I couldn’t finish the project on time.

2.4 Viết lại câu thay đổi kể từ or, otherwise thanh lịch câu sở hữu if

 • Cấu trúc sở hữu or, otherwise: Câu khẩu lệnh + or/ otherwise + S + will…
 • Cách thực hiện bài: Bắt đầu vày cụm “If you don’t…” (bỏ or hoặc otherwise).

Ví dụ:

Hurry up, otherwise you will be late for school. (Nhanh lên hoặc là cậu tiếp tục trễ học tập.)

=> If you don’t hurry, you’ll be late for school. 

2.5 Viết lại câu kể từ cấu tạo “But for” thanh lịch “If”

  • Cấu trúc “But for”: But for + noun phrase/V-ing, S + V…
  • Cách thực hiện bài: Thay “But for” vày “If it weren’t for”, không thay đổi phần sót lại.
 • Ví dụ: But for Anna’s help, he couldn’t have done his math homework.

=> If it weren’t for Anna’s help, he couldn’t have done his math homework. (Nếu ko cần là nhờ việc hỗ trợ của Anna, anh ấy dường như không thực hiện xong xuôi bài xích tập dượt toán.)

2. Bài tập dượt viết lách lại câu ĐK loại 1, 2, 3

Bài tập dượt 1. Viết lại câu ko thay đổi nghĩa 

1. Jackson doesn’t live in nhật bản because he doesn’t know anyone there.

→ Jackson would

2. Lily doesn’t have any spare tickets. She can’t take mạ to lớn the concert. 

→ If Lyly

3. They don’t understand the problem. They won’t find any right solution. 

→ If they

4. Jack drinks too much alcohol every day, that’s why his stomach is not good. 

→ If Jack

5. Hana didn’t have breakfast, sánh she feels very hungry now.

→ If Hana

6. The weather won’t rain. We will go camping in the forest.

→ If the weather

7. Ran can’t lose weight because she doesn't exercise regularly.

→ If Ran

8. Jimmy didn’t answer the phone because he was studying. 

→ If Jimmy

9. John is exhausted today because he didn’t sleep well last night.

→ If John

10. Sarah can’t park near her office, that’s why she doesn’t come by siêu xe. 

→ If Sarah

11. I don’t know Lana’s gmail address, sánh I can’t send her the document. 

→ If I

12. Karen is not tall enough to lớn join the basketball team.

→ If Karen

13. Ronald doesn’t see the signal sánh he doesn’t stop the siêu xe.

→ If he

14. Peter gets bad marks today because he didn’t prepare his lessons well.

→ If Peter

15. Mary doesn’t save enough money. She can’t buy a new trang chủ.

→ If Mary 

16. Go right now or you’ll be late for the bus.

→ If you

17. Karik doesn’t apply for the job because he doesn’t have an IELTS certificate. 

→ If 

18. Hurry up, or we will be late for work.

→ If we

19. They don’t understand you because you don’t want to lớn talk to lớn them.

→ If you

20. Without your help, I couldn’t find her address sánh quickly. 

→ If 

21. Shut up, otherwise, you can’t follow what the teacher is saying.

→ If

22. But for the heavy rain, we would have a good picnic on Sunday.

→ If 

23. Unless Nam apologizes to lớn mạ, I won’t talk to lớn him again.

→ If

24. Melly was sick, sánh she couldn’t take part in the contest.

→ If 

Xem thêm: nước ta có bao nhiêu dân tộc

25. Lam doesn’t lượt thích spicy food, that’s why he doesn’t eat any food at the buổi tiệc ngọt.

→ If 

26. If it weren’t for the traffic jam, we would go to lớn the meeting on time. 

→ But for

27. If you didn’t help mạ, I couldn’t find my dog.

→ Without

28. If he doesn’t submit the project, he won't graduate.

→ Unless

29. If it weren’t for his sickness, he would come to lớn help you.

→ But for

30. I won’t tell her the truth if you agree to lớn help mạ with this job.

→ Unless

Đáp án:

1. Jackson would live in nhật bản if he knew someone there.

2. If Lily had a spare ticket, she’d take mạ to lớn the concert.

3. If they understood the problem, they’d find the right solution.

4. If Jack didn’t drink too much alcohol, his stomach would be good. 

5. If Hana had had breakfast, she wouldn’t be hungry now.

6. If the weather doesn't rain, we will go camping in the forest. 

7. If Ran did exercise regularly, she could lose weight. 

8. If Jimmy hadn’t been studying, he’d have answered the phone.

9. If John had slept well last night, he wouldn’t be exhausted today.

10. If Sarah could park near her office, she’d come by siêu xe.

11. If I knew Lana's e-mail address, I could send her the document.

12. If Karen were tall enough, he would join the basketball team.

13. If Ronald saw the signal, he’d stop the siêu xe.

14. If Peter had prepared his lessons well, he wouldn’t get bad marks today.

15. If Mary saved enough money, she’d buy a new trang chủ.

16. If you don’t go right now, you’ll be late for the bus.

17. If Karen had an IELTS certificate, he’d apply for the job.

18. If we don’t hurry, we’ll be late for work.

19. If you wanted to lớn talk to lớn them, they’d understand you.

20. If you didn't help mạ, I couldn’t find her address sánh quickly. 

21. If you don’t shut up, you can’t follow what the teacher is saying.

22. If it weren’t for the heavy rain, we would have a good picnic on Sunday.

23. If Nam doesn’t apologize to lớn mạ, I won’t talk to lớn him again.

24. If Melly hadn't been sick, she could have taken part in the contest.

25. If Lam liked spicy food, she would eat some food at the buổi tiệc ngọt.

26. But for the traffic jam, we would go to lớn the meeting on time. 

27. Without your help, I couldn’t find my dog.

28. Unless he submits the project, he won't graduate.

29. But for his sickness, he would come to lớn help you.

30. Unless you agree to lớn help mạ with this job, I will tell her the truth. 

Xem thêm:

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

null

Bài tập dượt 2. Viết lại những câu sau bám theo cấu tạo câu điều kiện

1. My mom cannot make dinner because she feels very tired today.

2. He was sánh aggressive in love, sánh he lost her.

3. Jane helps mạ finish the project, sánh I plan to lớn invite her to lớn a small buổi tiệc ngọt.

4. You cannot understand her because you don’t try to lớn talk to lớn her.

5. His brother is hospitalized for treatment because he drinks too much alcohol. 

6. Kim doesn’t lượt thích K-pop, sánh she won’t spend money buying tickets for the concert.

7. Jack becomes sánh arrogant because he has many fangirls. 

8. My health improves quickly because I exercise every day.

9. I didn’t have dinner with my family, sánh I feel very hungry now.

10. David got fired because he was too lazy to lớn work.

11. Stay away from this area or I’ll report the police.

12. You always complain about everyone’s mistakes, that’s why I am not happy to lớn work in a team with you.

13. Follow the instructions otherwise you will ruin the cake.

14. People will not go camping when it is heavily snowy. 

15. I love music, that's why I organized this show.

16. Lisa doesn’t feel happy when that guy suddenly shows up at the buổi tiệc ngọt.

17. They will come to lớn this buổi tiệc ngọt because you sent an invitation to lớn them.

18. John doesn’t speak Chinese well, sánh he won’t have the opportunity to lớn attend a meeting with his Chinese partner. 

19. His mother did not reveal the secret sánh soon, that’s why he wouldn’t know it. 

20. You shouldn't accept her invitation to lớn the birthday buổi tiệc ngọt. 

Đáp án:

1. If my mom didn’t feel very tired today, she could make dinner.

2. If he hadn’t been sánh aggressive in love, he wouldn’t have lost her.

3. If Jane didn’t help mạ finish the project, I wouldn’t plan to lớn invite her to lớn a small buổi tiệc ngọt.

4. If you tried to lớn talk to lớn her, you could understand her.

5. If his brother didn’t drink too much alcohol, he wouldn’t be hospitalized for treatment.

6. If Kim liked K-pop music, she would spend money buying tickets for the concert.

7. If Jack didn’t have many fangirls, he wouldn’t become sánh arrogant.

8. If I didn’t exercise every day, I couldn't improve my health quickly.

9. If I had had dinner with my family, I wouldn’t feel very hungry now.

10. If David hadn’t been too lazy to lớn work, he wouldn’t have gotten fired.

11. If you stay away from this area, I won't report the police.

12. If you didn’t always complain about everyone's mistakes, I would be happy to lớn work in a team with you.

13. If you follow the instructions, you won't ruin the cake.

14. If it weren’t heavily snowy, people would go camping.

15. If I didn’t love music, I wouldn’t organize this show.

16. Lisa would feel very happy if that guy didn't show up suddenly at the buổi tiệc ngọt.

17. If you hadn't sent an invitation to lớn them, they would not come to lớn this buổi tiệc ngọt.

18. If John spoke Chinese well, he would have the opportunity to lớn attend a meeting with the Chinese partner.

Xem thêm: cách tính điểm trung bình môn

19. He would have known this secret if his mother had revealed it sánh soon.

20. If I were you, I wouldn't accept her invitation to lớn the birthday buổi tiệc ngọt. 

Trên đó là phần chỉ dẫn cách tiến hành bài xích và một vài bài xích tập dượt viết lại câu điều kiện loại 1, 2, 3 nhằm những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Hãy thông thường xuyên ôn luyện và gia tăng kiến thức và kỹ năng bằng phương pháp thực hiện nhiều bài xích tập dượt nhằm thạo cơ hội viết lách lại câu ĐK nhé!