bài tập về mạo từ

Mạo kể từ là kể từ loại khá thân thuộc với những ai đó đã và đang được học tập giờ đồng hồ Anh. Chúng rất có thể được phát hiện ở ngẫu nhiên ở chỗ nào, kể từ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cho tới văn viết lách. Quý Khách tiếp tục thực sự bắt chắc chắn được cơ hội dùng của mạo kể từ chưa? Nếu ko thì nên thực hành thực tế tức thì những bài bác luyện mạo kể từ a/an/the sở hữu đáp án cụ thể nhé!

Mạo kể từ nhập giờ đồng hồ Anh là những kể từ như “a”, “an” và “the” được dùng trước danh kể từ nhằm xác lập hoặc tế bào miêu tả đối tượng người sử dụng cơ. Tuy nhiên, việc phân loại những mạo kể từ này khiến cho nhiều các bạn bị lầm lẫn và ko thể xác lập đích thị những loại mạo kể từ khi thực hiện bài bác luyện. Cùng ôn lại cách sử dụng a, an, the tức thì tại đây các bạn nhé.

Bạn đang xem: bài tập về mạo từ

Cách sử dụng mạo kể từ a an the
Cách sử dụng mạo kể từ a an the

Do cơ, Vietop tiếp tục tổ hợp những dạng bài bác luyện mạo kể từ a/an/the để giúp đỡ chúng ta rèn luyện và phân loại đích thị những mạo từ là một cơ hội hiệu suất cao. 

Các dạng bài bác luyện mạo kể từ a, an, the nhập tệp tin PDF bao gồm:

 • Điền kể từ tương thích nhập địa điểm trống
 • Chọn đáp án đúng
 • Tìm và sửa lỗi sai
 • Khoanh tròn trĩnh nhập lựa lựa chọn đúng trong các câu
 • Hoàn trở thành đoạn văn với kể từ phù hợp

Xem thêm:

 • Phân biệt danh kể từ điểm được và ko điểm được
 • Bài luyện về danh kể từ điểm được và danh từ ko điểm được
 • Bài luyện danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều

1.1. Bài luyện 1: Điền những mạo kể từ a, an, the tương thích nhập địa điểm trống

 1. ………. lion.
 2. ………. Pacific Ocean.
 3. ………. book.
 4. ………. guitar.
 5. ………. forest.
 6. ………. khách sạn.
 7. ………. pineapple.
 8. ………. planet.
 9. ………. mountain range.
 10. ………. elephant

1.2. Bài luyện 2: Điền mạo kể từ tương thích nhập địa điểm trống

Bài luyện điền mạo kể từ a an the tương thích nhập địa điểm trống
Bài luyện điền mạo kể từ a an the tương thích nhập địa điểm trống
 1. I borrowed ………. pen from your pile of pencils and pens.
 2. Miss Lin speaks ………. Chinese. 
 3. Eli likes to tướng play ………. football. 
 4. Our neighbors have ………. mèo and ……….dog. 
 5. I lived on ………. Main Street when I first came to tướng town. 
 6. I am studying at ………. university in TP HCM City. 
 7. My husband’s family speaks ………. Polish. 
 8. ………. táo khuyết a day keeps your enemy away. 
 9. Albany is the capital of ………. Thành Phố New York State. 
 10. I bought ………. umbrella to tướng go out in the rain. 

1.3. Bài luyện 3: Điền nhập địa điểm trống không mạo kể từ quí hợp

 1. Aladdin had ………. wonderful lamp.
 2. You are ………. fool to tướng say that.
 3. There is ………. umbrella under my bed. 
 4. Mumbai is ………. very dear place to tướng live in 
 5. I bought ………. horse, ………. ox, and ………. buffalo. 
 6. He is not ………. honorable man. 
 7. Man, thou art ………. wonderful animal. 
 8. He returned after ………. hour. 
 9. French is ………. easy language. 
 10. She is ………. untidy girl. 

1.4. Bài luyện 4: Chọn đáp án đúng

Bài luyện mạo kể từ a an the lựa chọn đáp án đúng
Bài luyện mạo kể từ a an the lựa chọn đáp án đúng

1. ………. European expert was invited to tướng speak to tướng the committee.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

2. There was ………. huge crowd of people outside the church.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

3. Julie talked for ………. hour about her school project.

 • A. a         
 • B. an          
 • C. the

4. The teacher read ………. interesting article from the newspaper.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

5. Alex is in Boston studying for ………. MBA.

 • A. a         
 • B. an          
 • C. the

6. Dad turned on ………. radio to tướng listen to tướng ………. news.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

7. All pupils must obey ………. rules.

 • A. a         
 • B. an          
 • C. the

8. The children have ………. new teacher called Mr. Green.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

9. Jennifer tasted ………. birthday cake her mother had made.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

10. Jane is making ………. cake for her birthday.

 • A. a          
 • B. an          
 • C. the

1.5. Bài luyện 5: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

 1. I want to tướng buy the new table, but the store only has old tables.
 2. According to tướng a weather forecast, it is going to tướng rain this week.
 3. They can’t clean polluted rivers overnight.
 4. Oanh had a hour to tướng bởi her homework yesterday.
 5. Kim didn’t lot of money to tướng buy a new house for her parents.
 6. I found a interesting article in the magazine yesterday.
 7. She is going to tướng attend a conference in the Thành Phố New York next month.
 8. Can you pass u the salt, please?
 9. Mary has an amazing talent for playing the piano.
 10. They live in a small house on the outskirts of town.

1.6. Bài luyện 6: Khoanh tròn trĩnh nhập lựa lựa chọn đúng trong các câu

 1. Is he going to tướng a/ an/ the sự kiện next Monday?
 2. Are you going to tướng a/an/the tiệc ngọt next Saturday?
 3. We adopted a/ an/ the adorable puppy last week.
 4. I met a/ an/ the interesting person at the conference.
 5. Let’s watch a/ an/ the movie tonight.
 6. She was wearing a/ an/ the beautiful dress at the tiệc ngọt.
 7. Isabella is a/ an/ the talented musician.
 8. Do you know how to tướng get to tướng a/ an/ the museum downtown?
 9. My brother is a/ an/ the architect.
 10. We had a/ an/ the delicious dinner at that new restaurant.

 1.7. Bài luyện 7: Điền a, an, the tương thích nhập địa điểm trống không mặt mày dưới

 1. Mary has ………. older sister who lives in ………. đô thị. Mary is planning to tướng visit her sister in ………. summer.
 2. Yesterday, I went to tướng ………. art gallery and saw ………. amazing painting. ………. artist who created it is quite famous.
 3. Can you lend u ………. cup of sugar? I promise I’ll return it to tướng you in ………. evening.
 4. My friend is looking for ………. new siêu xe. He wants to tướng buy ………. hybrid because it’s more fuel-efficient.
 5. We’re going to tướng ………. concert this weekend. I heard that ………. lead singer of the band is ………. incredible performer.
 6. This is ………. best pizza I’ve ever had. It’s made with ………. special sauce that gives it ………. unique flavor.
 7. I’m thinking of buying ………. new máy tính. I saw ………. advertisement for one that seems to tướng be ………. good giảm giá khuyến mãi.
 8. I read ………. interesting article about ………. benefits of meditation. It said that practicing meditation can lead to tướng ………. improvement in mental health.
 9. There’s ………. small cafe on ………. corner of ………. street where they serve ………. delicious pastries. I highly recommend trying ………. almond croissant.
 10. Last night, we watched ………. romantic movie. It was ………. beautiful story about ………. couple who overcame many challenges to tướng be together.

1.8. Bài luyện 8: Hoàn trở thành đoạn văn với những mạo kể từ thích hợp (a, an, the, hoặc x)

Lưu ý: ‘x’ Có nghĩa là không tồn tại mạo từ

There was ví much noise outside (1) ……….  window. I looked and saw (2) ……….  group of children playing in (3) ………. street. One of them had (4) ………. bright red ball. I could hear (5) ………. laughter and (6) ………. excited shouts. Suddenly, (7) ………. dog ran into (8) ………. street, chasing (9) ………. mèo. (10) ………. mèo climbed up (11) ………. tree, and (12) ………. dog barked loudly below. It was (13) ………. interesting scene. I took some photos of (14) ………. children and (15) ………. pets. Later, I showed (16) ……….  photo to tướng my friends. They thought it was (17) ………. funny moment captured in (18) ………. snapshot.

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

 • Thì thời điểm hiện tại đơn
 • Thì vượt lên trên khứ đơn
 • Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

1.9. Đáp án

Bài luyện 1: 

Đáp ánGiải thích
1. a lionSử dụng “a” vì thế kể từ “lion” chính thức vày một phụ âm.
2. the Pacific OceanSử dụng “the” vì thế tất cả chúng ta đang được nói đến một biển rõ ràng là “the Pacific Ocean.”
3. a bookSử dụng “a” vì thế kể từ “book” chính thức vày một phụ âm.
4. a guitarSử dụng “a” vì thế kể từ “guitar” chính thức vày một phụ âm.
5. a forestSử dụng “a” vì thế kể từ “forest” chính thức vày một phụ âm.
6. a hotelSử dụng “a” vì thế kể từ “hotel” chính thức vày một phụ âm.
7. a pineappleSử dụng “a” vì thế kể từ “pineapple” chính thức vày một phụ âm.
8. a planetSử dụng “a” vì thế kể từ “planet” chính thức vày một phụ âm.
9. a mountain rangeSử dụng “a” vì thế kể từ “mountain range” chính thức vày một phụ âm.
10. an elephantSử dụng “an” vì thế kể từ “elephant” chính thức vày một nguyên vẹn âm

Bài luyện 2:

Đáp ánGiải thích
1. I borrowed a pen from your pile of pencils and pens.Sử dụng “a” vì thế tất cả chúng ta ko biết và đúng là cái cây bút nào là kể từ cụm cây bút và cây bút chì.
2. Miss Lin speaks Chinese.“Chinese” là 1 ngôn từ rõ ràng, nên ko cần thiết mạo kể từ.
3. Eli likes to tướng play football.“Football” là 1 môn thể thao rõ ràng, nên ko cần thiết mạo kể từ.
4. Our neighbors have a mèo and a dog.Sử dụng “a” vì thế tất cả chúng ta ko xác lập đúng mực con cái mèo và con cái chó cụ thể
5. I lived on Main Street when I first came to tướng town.“Main Street” là tên gọi đàng rõ ràng và ko cần thiết mạo kể từ.
6. I am studying in a university in TP HCM City.Sử dụng “a” vì thế tất cả chúng ta ko nói đến một ĐH rõ ràng.
7. My husband’s family speaks Polish.“Polish” là 1 ngôn từ rõ ràng, nên ko cần thiết mạo kể từ.
8. An táo khuyết a day keeps your enemy away.Sử dụng “an” vì thế kể từ “apple” chính thức vày một nguyên vẹn âm (a, e, i, o, u).
9. Albany is the capital of Thành Phố New York State.“New York State” là tên gọi bang rõ ràng và ko cần thiết mạo kể từ.
10. I bought an umbrella to tướng go out in the rain.Sử dụng “an” vì thế kể từ “umbrella” chính thức vày một nguyên vẹn âm (u).

Bài luyện 3: 

Đáp ánGiải thích
1. Aladdin had a wonderful lamp.Sử dụng “a” vì thế kể từ “wonderful lamp” ko xác lập trước cơ.
2. You are a fool to tướng say that.“Fool” chính thức vày một phụ âm (f), nên dùng “a” trước kể từ này.
3. There is an umbrella under my bed.“Umbrella” chính thức vày một nguyên vẹn âm (u), nên dùng “an” trước kể từ này.
4. Mumbai is a very dear place to tướng live in.Sử dụng “a” vì thế tất cả chúng ta nói đến một điểm ko xác lập trước cơ.
5. I bought a horse, an ox, and a buffalo.Sử dụng “a” trước “horse” và “buffalo” vì thế bọn chúng chính thức vày phụ âm, còn “an” trước “ox” vì thế nó chính thức vày nguyên vẹn âm.
6. He is not an honorable man.“Honorable” chính thức vày một phụ âm (h), nên dùng “an” trước kể từ này.
7. Man, thou art a wonderful animal.Sử dụng “a” vì thế tất cả chúng ta nói đến một động vật hoang dã ko xác lập trước cơ.
8. He returned after an hour.“Hour” chính thức vày một nguyên vẹn âm (h), nên dùng “an” trước kể từ này.
9. French is an easy language.“Easy” chính thức vày một nguyên vẹn âm (e), nên dùng “an” trước kể từ này.
10. She is an untidy girl.“Untidy” chính thức vày một nguyên vẹn âm (u), nên dùng “an” trước kể từ này.

Bài luyện 4:

Đáp ánGiải thích
1. ATrong tình huống này, tất cả chúng ta dùng “a” vì thế kể từ “European” chính thức vày âm tiết /juː/ là 1 phụ âm nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “a.”
2. A “Huge” chính thức vày phụ âm /h/, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “a.”
3. B“Hour” chính thức vày âm tiết /aʊ/, là 1 nguyên vẹn âm nên tớ dùng mạo kể từ “a.”
4. B“Interesting” chính thức vày nguyên vẹn âm /ɪ/, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “an.”
5. B“MBA” được phát âm là “em-bee-ay,” chính thức vày nguyên vẹn âm /ɛ/, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “an.”
6. CTrong tình huống này, “radio” là đối tượng người sử dụng đã và đang được xác lập trước nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “the”.
7. CKhi nói đến một group chắc chắn của đối tượng người sử dụng như “the rules,” tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “the.”
8. A“New teacher” ko nói đến một nhà giáo rõ ràng nào là, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “a.”
9. CTrong tình huống này, đang được kể về một chiếc bánh rõ ràng đã và đang được u thực hiện, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “the.”
10. A“Cake” ở phía trên ko nói đến một chiếc bánh rõ ràng nào là, nên tất cả chúng ta dùng mạo kể từ “a.”

Bài luyện 5: 

 1. I want to tướng buy a new table, but the store only has old tables. (Sai)

⇒ Giải thích: Cái bàn mới mẻ không được kể trước nên ko thể xác lập được và “new table” chính thức vày phụ âm /n/ nên sử dụng “a” chứ không sử dụng the như câu thuở đầu.

 1. According to tướng a weather forecast, it is going to tướng rain this week. (Đúng)

⇒ Giải thích: Câu này không tồn tại lỗi mạo kể từ. “A weather forecast” là 1 cụm kể từ cộng đồng nhằm có một dự đoán khí hậu ko rõ ràng.

 1. They can’t clean polluted rivers overnight. (Đúng)

⇒ Giải thích: Câu này cũng không tồn tại lỗi mạo kể từ. “Polluted rivers” là 1 biểu thị cộng đồng cho những dòng sông bị độc hại, và ko cần dùng mạo kể từ nhập tình huống này.

 1. Oanh had an hour to tướng bởi her homework yesterday. (Sai)

⇒ Giải thích: Sử dụng “an” chứ không “a” vì thế kể từ “hour” chính thức vày âm tiết /aʊ/ là 1 nguyên vẹn âm.

 1. Kim didn’t have a lot of money to tướng buy a new house for her parents. (Sai)

⇒ Giải thích: Thêm “have” muốn tạo cấu hình đích thị “didn’t have” và “a” trước “lot of money” nhằm chỉ một số trong những lượng ko xác lập.

 1. I found an interesting article in the magazine yesterday. (Sai)

⇒ Giải thích: “An” được dùng trước kể từ “interesting” vì thế “interesting” chính thức vày âm tiết /i/, là 1 nguyên vẹn âm.

 1. She is going to tướng attend a conference in Thành Phố New York next month. (Sai)

⇒ Giải thích: “a” được dùng trước kể từ “conference” vì thế đó là thứ tự thứ nhất nói đến hội nghị ko xác lập. “The” ko được dùng trước thương hiệu vị trí như “New York.”

Xem thêm: đại học kinh doanh công nghệ hà nội

 1. Can you pass u the salt, please? (Đúng)

⇒ Giải thích: Câu này không tồn tại lỗi mạo kể từ. “The” được dùng trước kể từ “salt” vì thế đó là muối hạt rõ ràng tuy nhiên người rằng đang được nói đến.

 1. Mary has an amazing talent for playing the piano. (Đúng)

⇒ Giải thích: Câu này không tồn tại lỗi mạo kể từ. “An” được dùng trước kể từ “amazing” vì thế “amazing” chính thức vày âm tiết “a,” một nguyên vẹn âm. “The” được dùng trước kể từ “piano” vì thế đó là cây đàn piano rõ ràng.

 1. They live in a small house on the outskirts of town. (Đúng)

⇒ Giải thích: “A” được dùng trước kể từ “small” vì thế “small” chính thức vày âm tiết /s/, một phụ âm. “The” được dùng trước kể từ “outskirts” vì thế đó là chống rõ ràng của thị xã.

Bài luyện 6:

 1. Is he going to tướng the sự kiện next Monday?

⇒ Giải thích: Sự khiếu nại được nói đến là rõ ràng và xác lập nhập thời hạn “next Monday” nên dùng “the.”

 1. Are you going to tướng the tiệc ngọt next Saturday?

Giải thích: Buổi tiệc được kể là rõ ràng và xác lập nhập thời hạn “next Saturday” nên dùng “the”

 1. We adopted an adorable puppy last week.

⇒ Giải thích: Chú chó là 1 loài vật ko xác lập và ko được kể trước cơ và “adorable” là tính kể từ hỗ trợ nghĩa mang lại chú chó chính thức vày một nguyên vẹn âm /a/  nên dùng “an.”

 1. I met an interesting person at the conference.

Giải thích: Người các bạn gặp gỡ là ko xác lập và ko được kể trước cơ, nên dùng “an.”

 1. Let’s watch a movie tonight.

⇒ Giải thích: Chúng tớ đang được nói đến một tập phim ko xác lập và ko được kể trước cơ và “movie” chính thức vày phụ âm /m/ nên dùng “a.”

 1. She was wearing a beautiful dress at the tiệc ngọt.

Giải thích: Chiếc váy là ko xác lập và ko được kể trước cơ và “beautiful dress” chính thức vày một phụ âm /b/ nên dùng “a.”

 1. Isabella is a talented musician.

=> Giải thích: Khi nói đến nghề nghiệp và công việc của một ai cơ, tớ dùng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên, “talented musician” chính thức là 1 phụ âm /t/ nên tớ dùng “a”.

 1. Do you know how to tướng get to tướng the museum downtown?

⇒ Giải thích: Người rằng đang được nói đến một kho lưu trữ bảo tàng rõ ràng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nên dùng “the.”

 1. My brother is an architect.

⇒ Giải thích: Khi nói đến nghề nghiệp và công việc của một ai cơ, tớ dùng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên “architect” chính thức là 1 nguyên vẹn âm /a/, nên tớ dùng “an”.

 1. We had a delicious dinner at that new restaurant.

⇒ Giải thích: Vì “delicious dinner” là bữa tối sở hữu tính kể từ kèm theo là 1 trong mỗi tình huống ko được dùng “the” nên chỉ có thể sở hữu dùng “a.” hoặc “an”. Tuy nhiên “dinner” chính thức vày phụ âm /d/ nên tớ dùng “a”.

Bài luyện 7:

 1. Mary has an older sister who lives in a đô thị. Mary is planning to tướng visit her sister in summer.

⇒ Giải thích: “An” được dùng trước “older sister” vì thế “older” chính thức vày nguyên vẹn âm /o/.  “city” ở phía trên ám chỉ là 1 thành phố Hồ Chí Minh ngẫu nhiên ko xác lập cụ thể  và chính thức vày một phụ âm /c/ nên sử dụng “a”, còn “summer” là ngày hè nên ko thể sử dụng mạo kể từ đứng trước nó.

 1. Yesterday, I went to tướng an art gallery and saw an amazing painting. The artist who created it is quite famous.

⇒ Giải thích: “An” được dùng trước “art gallery” vì thế “art” chính thức vày âm tiết /a/ và ko được kể trước cơ. “amazing painting” có một hình ảnh tuyệt hảo ko xác lập và chính thức vày nguyên vẹn âm /a/ nên sử dụng “an”. “artist” là người nghệ sỹ rõ ràng được kể tiếp sau đó nên tớ sử dụng “the”.

 1. Can you lend u a cup of sugar? I promise I’ll return it to tướng you in the evening.

⇒ Giải thích: “cup of sugar” có một ly hàng không xác lập và chính thức vày phụ âm /c/ nên sử dụng “a” và “evening” là ban đêm rõ ràng tuy nhiên người rằng hứa tiếp tục trả lại ly đàng nên tớ sử dụng “the”.

 1. My friend is looking for a new siêu xe. He wants to tướng buy a hybrid because it’s more fuel-efficient.

⇒ Giải thích: “new car” có một con xe mới mẻ ko xác lập và chính thức vày phụ âm /n/ nên tớ dùng “a”. “hybrid” là 1 loại xe pháo xe hơi ko xác lập được nói đến tiếp sau đó và chính thức vày âm tiết /h/ là phụ âm nên sử dụng “a”.

 1. We’re going to tướng a concert this weekend. I heard that the lead singer of the band is an incredible performer.

⇒ Giải thích: “concert” có một buổi hòa nhạc ko xác lập và chính thức vày một phụ âm /c/ nên tớ sử dụng “a”. “lead singer” là ca sĩ chủ yếu rõ ràng được nói đến việc nhập buổi concert cơ nên sử dụng “the”, và “incredible performer” tế bào miêu tả kỹ năng trình diễn chất lượng của ca sĩ cơ và chính thức vày nguyên vẹn âm /i/ nên dùng “an”.

 1. This is the best pizza I’ve ever had. It’s made with a special sauce that gives it a unique flavor.

⇒ Giải thích: Vì “best pizza” là đối chiếu nhất nên tớ cần phải sử dụng “the”. “special sauce” và “unique flavor” chỉ những bộ phận ko xác lập và đều chính thức vày phụ âm nên tớ dùng “a”.

 1. I’m thinking of buying a new máy tính. I saw an advertisement for one that seems to tướng be a good giảm giá khuyến mãi.

⇒ Giải thích: “new laptop” có một cái máy tính mới mẻ ko xác lập và chính thức vày một phụ âm /n/ nên sử dụng mạo kể từ “a”. “advertisement” là 1 lăng xê ko xác lập và chính thức vày một nguyên vẹn âm /a/ nên sử dụng “an”, và “good deal” tế bào miêu tả chung quy về ưu đãi chất lượng tuy nhiên người rằng trông thấy và chính thức vày một phụ âm /g/ nên tớ dùng “a”.

 1. I read an interesting article about the benefits of meditation. It said that practicing meditation can lead to tướng an improvement in mental health.

⇒ Giải thích: “interesting article” có một bài bác báo ko xác lập và chính thức vày một nguyên vẹn âm /i/ nên tớ dùng “an”. “benefits of meditation” là những quyền lợi của ngồi thiền được nói đến tiếp sau đó nên tớ dùng “the”. “improvement” tế bào miêu tả sự nâng cấp ko xác lập, chung quy và chính thức vày một nguyên vẹn âm nên tớ dùng “an”.

 1. There’s a small cafe on the corner of the street where they serve delicious pastries. I highly recommend trying an almond croissant.

⇒ Giải thích: “small cafe” có một quán cafe nhỏ ko xác lập và chính thức một phụ âm /s/ nên tớ dùng “a”. “corner of the street” là góc phố rõ ràng được kể tức thì tiếp sau đó nên tớ dùng “the”. “delicious pastries” là danh kể từ số nhiều điểm được chỉ chung quy ko rõ ràng nên ko dùng ngẫu nhiên mạo kể từ nào là ở phía đằng trước nó và “almond croissant” là 1 cái croissant phân tử hạnh nhân được tế bào miêu tả chung quy, ko xác lập, chính thức vày nguyên vẹn âm /a/ nên tớ dùng “an”.

 1. Last night, we watched a romantic movie. It was the beautiful story about a couple who overcame many challenges to tướng be together.

⇒ Giải thích: “romantic movie” có một tập phim romantic ko xác lập chính thức vày phụ âm /r/ nên tớ dùng “a”. “beautiful story” là mẩu chuyện tình rất đẹp nhập tập phim được kể tiếp sau đó nên sử dụng “the”. “couple” là 1 hai bạn ko xác lập, tế bào miêu tả chung quy và chính thức vày phụ âm /c/ nên tớ dùng “a”.

Bài luyện 8:

Xem thêm: điểm chuẩn đại học phenikaa

Đáp ánGiải thích
1. TheỞ câu này, “window” được xác lập hành lang cửa số rõ ràng vì thế được kể tức thì sau văn cảnh người nói đến giờ đồng hồ ồn ở bên phía ngoài hành lang cửa số nên sử dụng “the”.
2. A“Group of children” có một group trẻ em ko xác lập và chính thức vày phụ âm /g/ nên sử dụng “a”. 
3. TheTrong văn cảnh câu này này, “street” được xác lập rõ ràng, được nói đến tiếp sau đó nên tớ sử dụng “the”.
4. A“Bright red ball” có một trái ngược bóng đỏ lòm sáng sủa ko xác lập và chính thức vày một phụ âm /b/ nên tớ sử dụng “a”.
5. The Xét văn cảnh câu phía đằng trước, câu này ám chỉ giờ đồng hồ mỉm cười của chủ yếu group trẻ nhỏ cơ, sở hữu nghĩa “laughter” được xác lập rõ ràng nên sử dụng “the”.
6. TheXét văn cảnh câu phía đằng trước, câu này ám chỉ giờ đồng hồ reo hò của chủ yếu group trẻ nhỏ cơ, sở hữu nghĩa “shouts” được xác lập rõ ràng nên sử dụng “the”.
7. aTrong câu này, “dog” chỉ chung quy là “một con cái chó” chứ không hề xác lập rõ ràng nên tớ sử dụng “a” vì thế “dog” chính thức vày một phụ âm /d/.
8. the“street” ở văn cảnh câu này được xác lập con phố rõ ràng kể tức thì tiếp sau đó nên tớ sử dụng “the”.
9. aTương tự động câu 7, “cat” chỉ chung quy là “một con cái mèo” chứ không hề xác lập rõ ràng nên tớ sử dụng “a” vì thế “mèo” chính thức vày một phụ âm /c/.
10. theXét văn cảnh ở câu phía đằng trước, câu này chỉ rõ ràng “cat” con cái mèo tiếp tục kể trước cơ nên tớ sử dụng “the”.
11. a“Tree” nhập toàn cảnh này chỉ chung quy, ko xác lập rõ ràng là cây nào là nên tiếp tục sử dụng “a” vì thế “tree” chính thức một phụ âm /t/.
12. theXét văn cảnh ở câu phía đằng trước, câu này chỉ rõ ràng “dog” con cái chó tiếp tục kể trước cơ nên tớ sử dụng “the”.
13. an“interesting sense”không chỉ rõ ràng là cảnh nào là, chỉ đem chân thành và ý nghĩa là 1 cảnh thú vị nên tiếp tục sử dụng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên, “interesting sense” chính thức vày một nguyên vẹn âm /i/ nên sử dụng “an”.
14. theỞ câu này, “children” chỉ những đứa trẻ em được kể ở phía bên trên dùng “the”.
15. theỞ câu này, “pets” chỉ những loài vật được kể ở phía bên trên dùng “the”.
16. theTrong câu này, “photos” được xác lập là những tấm hình rõ ràng đã và đang được kể ở câu trước nên tớ sử dụng “the”.
17. a“funny moment” chỉ là 1 khoảnh tự khắc vui nhộn, ko xác lập rõ ràng nên tớ sử dụng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên, “funny moment” chính thức vày một phụ âm /f/ nên tớ sử dụng “a”.
18. a“snapshot” là 1 tấm hình ko xác lập rõ ràng nên tớ sử dụng “a” hoặc “an”. Tuy nhiên, “snapshot” chính thức vày một phụ âm /s/ nên tớ sử dụng “a”.

Để thực hành thực tế thêm thắt nhiều bài bác luyện, những chúng ta có thể tải về đầy đủ cỗ bài bác luyện mạo kể từ a an the sở hữu đáp án cụ thể tức thì bên trên phía trên nhằm rất có thể ôn luyện hiệu suất cao nhất. nén nhập đàng liên kết bên dưới nhằm vận chuyển tức thì các bạn nhé!

Xem thêm:

 • Cách phân biệt others, other, another dễ dàng nhất các bạn nên biết
 • Cấu trúc a lot of – Phân biệt a lot of/lots of/plenty of, large amount of, a great giảm giá khuyến mãi of, much, many
 • Cách sử dụng some, many, much, any, a few, a little, a lot of, lots of

Để nắm rõ điểm ngữ pháp cần thiết về mạo kể từ a an the, việc thực hành thực tế giải nhiều bài bác luyện là 1 trong mỗi cách thức chất lượng giúp đỡ bạn ôn luyện hiệu suất cao. Hy vọng với nội dung bài viết tổ hợp bài bác luyện mạo kể từ a/an/the sở hữu đáp án cụ thể bên trên phía trên tiếp tục giúp đỡ bạn ôn luyện chất lượng rộng lớn. IELTS Vietop chúc các bạn thành công xuất sắc bên trên con phố đoạt được giờ đồng hồ Anh của tôi.