bài 113 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập phần sinh hoạt thực hành thực tế trang 130, 131 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 113 em ôn lại những gì đã học

a) Đọc vấn đề và trình bày cho mình biết vấn đề cho thấy gì, vấn đề căn vặn gì ?

Trong hình tiếp sau đây, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

b) Thảo luận cơ hội giải vấn đề.

c) Giải vấn đề và viết lách nhập vở.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo phương thức toán lần nhì số lúc biết hiệu và tỉ số. 

(vẽ sơ loại biểu thị diện tích S tam giác BEC bao gồm 2 phần và diện tích S tứ giác ABED bao gồm 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD \(=\) diện tích tam giác BEC \(+\) diện tích S tứ giác ABED.

Lời giải chi tiết:

a) Bài toán cho thấy :

- Diện tích tứ giác ABED to hơn diện tích S tam giác BEC là 13,6cm2.

- Tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

Bài toán căn vặn : Tính diện tích S tứ giác ABCD.

c) Ta sở hữu sơ loại :

Theo sơ loại, hiệu số phần đều bằng nhau là :

              3 – 2 = 1 (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là :

             13,6 : 1 × 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích tứ giác ABED là :

             13,6 + 27,2 = 40,8 (cm2)

Diện tích tứ giác ABCD là :

             27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

                             Đáp số : 68cm2.

Quảng cáo

Câu 2

Lớp 5A sở hữu 28 học viên. Số học viên phái mạnh bằng \(\dfrac{3}{4}\) số học viên nữ giới. Hỏi số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái mạnh từng nào em ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên và số học viên nữ giới theo phương thức toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ.

- Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái mạnh = Số học viên nữ giới - Số học viên phái mạnh.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ loại :

Theo sơ loại, tổng số phần đều bằng nhau là : 

            3 + 4 = 7 (phần)

Lớp 5A sở hữu số học viên phái mạnh là : 

            28 : 7 × 3 = 12 (học sinh)

Lớp 5A sở hữu số học viên nữ giới là :

            28 – 12 = 16 (học sinh)

Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái mạnh là :

            16 – 12 = 4 (học sinh)

                        Đáp số: 4 học viên.

Câu 3

Một xe hơi cứ cút được 100km thì hấp phụ 12 lít xăng. Ô tô này đã cút được quãng lối 330km thì hấp phụ không còn từng nào lít xăng ?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề theo phương thức toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng hấp phụ khi cút 1km = số lít xăng hấp phụ khi cút 100km : 100.

- Số lít xăng hấp phụ khi cút 330km = số lít xăng hấp phụ khi cút 1km × 330.

Lời giải chi tiết:

Ô tô cút 1km thì hấp phụ không còn số lít xăng là :

            12 : 100 = 0,12 (lít xăng)

Ô tô cơ cút được quãng lối 330km thì hấp phụ không còn số lít xăng là :

            0,12 × 330 = 39,6 (lít xăng)

                         Đáp số: 39,6 lít xăng.

Câu 4

Một ngôi trường sở hữu 1138 học viên, nhập cơ số học viên nữ giới thấp hơn số học viên phái mạnh là 92 học viên. Tính số học viên phái mạnh, số học viên nữ giới của ngôi trường cơ.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức lần nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

                Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

                Số bé xíu = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Số học viên phái mạnh của ngôi trường là :

            (1138 + 92) : 2 = 615 (học sinh)

Số học viên nữ giới của ngôi trường là:

            1138 – 615 = 523 ( học tập sinh)

Xem thêm: tác phẩm người lái đò sông đà

                   Đáp số : Nam : 615 học viên ;

                                  Nữ 523 học viên.

Câu 5

10 người thực hiện xong xuôi một việc làm nên tổn thất 9 ngày. Nay mong muốn thực hiện xong xuôi việc làm cơ trong khoảng 5 ngày thì nên từng nào người? (năng suất thao tác của từng người là như nhau)

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về mối liên hệ tỉ trọng. Ta hoàn toàn có thể giải vì chưng 2 cơ hội :

Cách 1 : Phương pháp rút về đơn vị chức năng.

Cách 2 : Phương pháp lần tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

9 ngày :  10 người

5 ngày : … người ?

Cách 1:

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm cơ trong một ngày thì nên số người là :

            10 × 9 = 90 (người)

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm cơ trong khoảng 5 ngày thì nên số người là :

            90 : 5 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Cách 2:

9 ngày vội vàng 5 ngày số thứ tự là:

            9 : 5 = 1,8 (lần)

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm cơ trong khoảng 5 ngày thì nên số người là :

            10 × 1,8 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Câu 6

Có phụ thân group trồng rừng, group 1 trồng được 1356 cây, group 2 trồng được thấp hơn group một là 246 cây, group 3 trồng được bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số lượng km của group 1 và group 2. Hỏi tầm từng group trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

- Tìm số lượng km group 2 trồng tớ lấy số lượng km group trồng được trừ cút 246 cây.

- Tìm số lượng km group 2 trồng tớ lấy tổng số lượng km của group 1 và group 2 trồng được phân tách mang đến 3.

- Tìm số lượng km tầm từng group trồng được tớ lấy tổng số lượng km phụ thân group trồng được phân tách mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

Số cây group 2 trồng được là :

            1356 – 246 = 1110 (cây)

Số cây group 3 trồng được là :

            (1356 + 1110) : 3 = 822 (cây)

Trung bình từng group trồng được số lượng km là :

     (1356 + 1110 + 822) : 3 = 1096 (cây)

                                Đáp số: 1096 cây.

 Loigiaihay.com

Câu 1

Một xã lúc này sở hữu 5000 dân. Tỉ lệ tăng dân sinh thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 18 người. Hỏi sau 1 năm số dân của xã cơ sở hữu toàn bộ từng nào người?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề theo đuổi cách thức lần tỉ số.

Lời giải chi tiết:

5000 dân vội vàng 1000 dân sinh thứ tự là

    5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã cơ tăng sau một năm là

    18 x 5 = 90 (người)

Sau 1 năm số dân của xã cơ sở hữu toàn bộ số người là

     5000 + 90 = 5090 (người)

                     Đáp số: 5090 người

Câu 2

Em tự động đặt điều một vấn đề nằm trong dạng toán về mối liên hệ tỉ trọng rồi giải vấn đề cơ.

Phương pháp giải:

Em nêu vấn đề về mối liên hệ tỉ trọng ròi giải vấn đề.

Lời giải chi tiết:

Bài toán: Em và chị nằm trong cút mua sắm vở. Em mua sắm 10 quyển nên trả 50 000 đồng, chị gái nên trả 80000 đồng. Hỏi chị mua sắm từng nào quyển vở?

Bài giải

Một quyển vở có mức giá là 

50000 : 10 = 5000 (đồng)

Chị gái mua sắm số quyển vở là

80000 : 5 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển vở


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập

    Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập phần sinh hoạt phần mềm trang 131 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.