as soon as he waved his hand she turned away

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

Quảng cáo

Bạn đang xem: as soon as he waved his hand she turned away

Câu 1: As soon as he waved his hand, she turned away.

A. He saw her turn away and he waved his hand.

B. No sooner had he waved his hand kêu ca she turned away.

C. She turned away because he waved his hand too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  B

  Tạm dịch: Ngay Khi anh vẫy tay, cô con quay lên đường.

  A. Anh nhận ra cô con quay lên đường và anh vẫy tay.

  B. Sau Khi anh vẫy tay hoàn thành, cô con quay lên đường.

  C. Cô con quay lên đường vì như thế anh vẫy tay quá sớm.

  D. Mặc cho dù cô con quay lên đường, anh vẫn vẫy tay.

  => đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Câu 2: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.

A. Though I wasn't qualified enough, two jobs were offered to tát bầm upon graduation.

B. The two jobs offered to tát bầm after my graduation didn’t suit my qualifications.

C. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

D. Both of the job offers I had prior to tát my graduation were appropriate for my qualifications.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

  B

  Tạm dịch: Tôi vẫn với nhì kiến nghị việc làm sau thời điểm đảm bảo chất lượng nghiệp, cả nhì đều ko phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  A. Mặc cho dù tôi ko đầy đủ chuyên môn, tôi đã nhận được được nhì việc sau thời điểm đảm bảo chất lượng nghiệp.

  B. Hai việc làm được kiến nghị cho tới tôi sau thời điểm đảm bảo chất lượng nghiệp ko phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  C. Sau Khi đảm bảo chất lượng nghiệp tôi và đã được kiến nghị nhì việc làm, cả nhì đều phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  D. cả nhì việc làm tôi và đã được kiến nghị trước lúc đảm bảo chất lượng nghiệp quí phù hợp với chuyên môn của tôi.

  => đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Câu 3: It’s difficult for bầm to tát understand what he implies.

A. What he implies is not very difficult to tát understand.

B. Understanding what he implies is found difficult.

C. I find it difficult to tát understand what he really means.

D. To understand what he really means is difficult to tát find.

 • Đáp án : C

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  C

  Tạm dịch: Thật khó khăn cho tới tôi nhằm hiểu những gì anh tớ ý niệm.

  A. Những gì anh tớ ý niệm không thực sự khó khăn hiểu.

  B. Hiểu được chân thành và ý nghĩa nhưng mà anh tớ ý niệm rất rất khó khăn.

  C. Tôi cảm nhận thấy khó khăn nhằm hiểu anh tớ thực sự với ý gì.

  D. Để hiểu anh tớ thực sự với ý gì là rất rất khó khăn nhằm thăm dò.

  => đáp án C

  Xem thêm: một thư viện có 60/100

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.