tính diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích S hình chữ nhật là 1 trong phần kỹ năng cần thiết ở nhập hình học tập. Tuy nhiên so với những bé nhỏ học tập lớp 1 thì còn không ít ngạc nhiên Khi vừa mới được tiếp cận. Trong nội dung bài viết này hãy cùng theo với Clevai mò mẫm hiểu về công thức tính diện tích hình chữ nhật nhé.

1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần được đo tự khuôn khổ mặt phẳng của hình, là phần mặt mày phẳng lì nhưng mà bạn cũng có thể trông thấy. Vậy nên, mong muốn tính diện tích hình chữ nhật tao tiếp tục lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn.

Bạn đang xem: tính diện tích hình chữ nhật

Công thức nhằm tính diện tích S của hình chữ nhật nhập toán tè học

Công thức: S = a x b

Trong đó:

S đó là diện tích S của hình chữ nhật

a được xem là chiều nhiều năm của hình chữ nhật

b được xem là chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều nhiều năm là 5cm và chiều rộng lớn 3cm. Hãy dùng công thức tính diện tích hình chữ nhật nhằm tính diện tích S hình ABCD.

Áp dụng công thức tao đem diện tích S hình chữ nhật ABCD tiếp tục là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

2. Một số dạng bài xích luyện về diện tích S hình chữ nhật

Trong toán học tập, sẽ sở hữu được thật nhiều dạng toán tương quan cho tới tính diện tích S của những hình chữ nhật không giống nhau. Nhưng riêng rẽ ở cung cấp tè học tập, những bé nhỏ sẽ tiến hành thích nghi đa số với 2 dạng cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: Cách tính diện tích hình chữ nhật lúc biết chiều nhiều năm và chiều rộng

Đây sẽ là một dạng bài xích luyện cơ phiên bản nhất, đề bài xích thông thường tiếp tục cho thấy vấn đề về chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và đòi hỏi cần thiết tính diện tích S hình ứng. Vậy nên, nhằm giải được bài xích luyện thì quý khách chỉ việc vận dụng đúng đắn công thức S = a x b nhằm mò mẫm đi ra được đáp án.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 10cm và chiều rộng lớn 7cm:

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 4: S= 10 x 7 = 70 (cm2).

Công thức tính diện tích hình chữ nhật được vận dụng nhiều nhập đời sống

Dạng 2: Tính một cạnh của hình chữ nhật lúc biết những thông số

Với dạng toán này tiếp tục ngược lại dạng 1 phía trên, câu hỏi tiếp tục cho thấy những vấn đề về diện tích S của hình chữ nhật, cùng theo với chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn và đòi hỏi tìm ra cạnh sót lại. Vậy nên, Khi giải cũng tiếp tục vận dụng theo dõi công thức S = a x b nhằm suy đi ra vấn đề của cạnh cần thiết mò mẫm đúng đắn. Cụ thể:

Khi hiểu rằng chiều rộng: Chiều nhiều năm = Diện tích : Chiều rộng

Khi hiểu rằng chiều dài: Chiều rộng lớn = Diện tích : Chiều dài

Xem thêm: khởi nghĩa mai thúc loan

Ví dụ: Cho một miếng vườn hình chữ nhật, biết diện tích S của miếng vườn là 10cm và biết chiều rộng lớn của miếng vườn là 5cm, hãy tính chiều nhiều năm của miếng vườn tê liệt.

Giải: Áp dụng công thức diện tích S hình chữ nhật lớp 3 tao đem chiều nhiều năm của miếng vườn = 10 : 5 = 2cm

3. Một số dạng toán về tính diện tích hình chữ nhật

Sau Khi tiếp tục cầm dĩ nhiên được lý thuyết và những dạng bài xích luyện về diện tích S hình chữ nhật bên dưới đó là một vài bài xích luyện tương quan nhằm bé nhỏ hoàn toàn có thể tự động rèn luyện bên trên nhà:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 28cm, chiều rộng lớn tự 1/4 chiều nhiều năm,hãy tính diện tích S của miếng vườn tê liệt.

Bài 2: Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm trăng tròn centimet và đem diện tích S tự 100cm2, phụ thuộc tê liệt hãy tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều rộng lớn tự 15cm và nửa chu vi của hình tự 40cm?

Bài 4: Diện tích của một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 12cm và đem chiều rộng lớn 8cm là bao nhiêu?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 36cm và đem chiều rộng lớn tự 1/4 chiều nhiều năm. Vậy diện tích S của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 24cm và đem diện tích S tự 386cm². Khi tê liệt chiều rộng lớn của hình chữ nhật được xem là bao nhiêu?

Bài 7: Hãy mò mẫm những chừng nhiều năm sót lại của hình chữ nhật nếu như biết:

a) Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 15cm và diện tích S của hình chữ nhật tự 390cm²

b) Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 34cm và đem diện tích S tự 748cm²

Bài 8: Tính

a) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều nhiều năm 12cm và chiều rộng lớn 9cm

b) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều nhiều năm 2m5cm và chiều rộng lớn 8cm

c) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều rộng lớn 50mm và chiều nhiều năm 2dm4cm

Xem thêm: đề thi khoa học lớp 4

Bài 9: Một hình chữ nhật đem chu vi 60cm, biết chiều rộng lớn tự ⅔  của chiều nhiều năm, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục mang lại tê liệt.

Bài 10: Một hình chữ nhật đem chu vi là 50cm biết chiều nhiều năm cấp cho tới 4 đợt chiều rộng lớn, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục mang lại tê liệt.

Trên đó là công thức tính diện tích hình chữ nhật và một vài bài xích luyện tương quan nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi mong muốn gửi cho tới độc giả. Hy vọng trên đây được xem là tư liệu hùn con trẻ học hành chất lượng rộng lớn nhập công tác toán tè học tập.