tính bằng cách thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm những số vô biểu thức trở nên từng group đem tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn,…

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 237 + 357 + 763        

b) 2345 + 4257 – 345   

Lời giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357        

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dạng 2: Vận dụng những đặc điểm của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, phép tắc trừ, phép tắc chia

• Nhân một trong những với cùng một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một trong những với cùng một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ lên đường một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8       

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125         

Lời giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

Xem thêm: khởi nghĩa mai thúc loan

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

c) 4 x 125 x 25 x 8   

= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000   

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125         

= (2 x 50) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Dạng 3: Vận dụng những đặc điểm với những số đặc biệt

Các đặc điểm bại liệt là:

• 0 nhân với cùng một số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0

• 1 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một trong những mang đến 1: a : 1 = a

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Lời giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức đem phân số

Xem thêm: đề minh họa tiếng anh 2023

• Nhóm những phân số vô biểu thức trở nên từng group đem tổng (hoặc hiệu) bởi 1 hoặc 0

• Vận dụng đặc điểm của 4 phép tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở kiểu mẫu số nhằm mục tiêu dẫn đến quá số kiểu như nhau ở cả kiểu mẫu số và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

• Phép với những số kiểu như nhau được màn biểu diễn bởi phép tắc nhân