thể tích khối hộp chữ nhật

Trong nội dung bài viết sau đây, Viện huấn luyện và đào tạo Vinacontrol tiếp tục giúp cho bạn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và chỉ dẫn giải những dạng bài xích tập dượt tương quan kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên.

1. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn và nhân với độ cao của hình.

Bạn đang xem: thể tích khối hộp chữ nhật

Với hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm là a, chiều rộng lớn là b, độ cao là h. Công thức tính thể tích là:

V = a x b x h

Ví dụ: Cho hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 4cm và độ cao là 2cm. Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật này là bao nhiêu?

Giải: gí dụng công thức tính thể tích tớ có:

V = 5 x 4 x 2 = 40cm3

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

✍ Xem thêm: Tổng hợp công thức tính thể tích những hình khối

2. Một số dạng bài xích tập dượt tương quan cho tới công thức tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

2.1. Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao cho tới trước.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng lớn 3cm và độ cao 2cm.

V = a x b x h = 4 x 3 x 2 => V = 24cm^3

2.2. Tính 1 trong những thân phụ độ cao thấp của vỏ hộp chữ nhật Lúc vẫn biết thể tích của chính nó và nhị độ cao thấp sót lại.

Ví dụ: Tính chiều rộng lớn của một vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 240cm^3, chiều nhiều năm 4cm và độ cao 5cm.

V = a x b x h <=>240 = 4 x b x 5 => b = 12cm

2.3. Tìm độ cao của một vỏ hộp chữ nhật Lúc vẫn biết thể tích của chính nó và nhị độ cao thấp sót lại.

Ví dụ: Tìm độ cao của một vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 420cm^3, chiều nhiều năm 14cm và chiều rộng lớn 3cm.

V = a x b x h <=> 420 = 14 x 3 x h => Chiều cao h = 10cm

2.4. Tính thể tích của một vài vỏ hộp chữ nhật được hạn chế vứt một trong những phần.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 3cm nếu như một trong những phần của vỏ hộp bị hạn chế vứt.

V = a x b x h 

V = (12 x 6 x 3) - (4 x 3 x 3)

=> V = 648 - 36 = 612cm^3

2.5. Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật sở hữu một lỗ hình tròn trụ được đục thoát khỏi một phía phẳng lặng của chính nó.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 8cm và độ cao 6cm nếu như một lỗ hình tròn trụ nửa đường kính 2cm được đục thoát khỏi một phía phẳng lặng của chính nó.

V = a x b x h => V = (10 x 8 x 6) - (pi x 2^2 x 6)

V = 480- 75.4 = 404.6cm^3

2.6. Tính thể tích của một vài vỏ hộp chữ nhật không đồng đều, sở hữu những mặt mày phẳng lặng chếch nhau.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật không đồng đều, sở hữu chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 5cm và độ cao 4cm. Mặt phẳng lặng bên dưới nằm trong của vỏ hộp là 1 trong hình tam giác đều với cạnh 6cm.

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

V = a x b x h => V = (10 x 5 x 4) + (1/2 x 6 x 4)

V = 200 + 12 = 212cm^3

3. Các bài xích tập dượt tự động luyện bên trên nhà

Câu 1: Một vòi vĩnh nước từng giờ chảy được 500 lít nước. Hỏi vòi vĩnh nước chảy tràn bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 5m, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 1,6m tiếp tục không còn bao lâu?

Câu 2: Một hình lập phương rất có thể tích là 25000cm3 . Hỏi diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương cơ bởi bao nhiêu?

Câu 3: Người tớ xây một hồ bơi hình dạng lập phương cạnh 16m. Hỏi nhằm sụp đổ tràn bể nước cơ thì nên từng nào lít nước?

Câu 4: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 2m. Lúc đầu bể không tồn tại nước. Sau Lúc sụp đổ nhập bể 120 thùng nước, từng thùng chứa chấp đôi mươi lít thì mực nước của bể là 0,8m.

a) Tính chiều rộng lớn của bể nước.

b) Người tớ sụp đổ thêm vô bể 60 thùng nước nữa thì tràn bể. Hỏi bể cao từng nào mét?

Câu 5: Cho tấm bìa hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 15cm, chiều rộng lớn 9cm, độ cao 12cm. Tính thể tích của tấm bìa hình vỏ hộp chữ nhật đó?

Câu 6: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu những độ cao thấp nhập bể là chiều nhiều năm 3m; chiều rộng lớn thông thường chiều nhiều năm 1,8m; độ cao 1,5m. Hỏi bể cơ chứa chấp được không ít nhất từng nào lít nước? (1 lít = 1dm3)

Câu 7: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ko nắp biết chiều nhiều năm 75 centimet, chiều rộng lớn 40 centimet và độ cao 35 centimet.

Câu 8: Tính thể tích của một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu diện tích S xung xung quanh bởi 448 cm2, độ cao 8 centimet, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 4 cm

Câu 9: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b và độ cao c:

a) a = 7 cm; b = 5 cm; c = 12cm

b) a = 3 m; b = 2 m; c = 1 m

Câu 10: Một bể cá hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 90cm, chiều rộng lớn là 50cm và độ cao 75cm. Mực nước ban sơ nhập bể cao 45cm. Người tớ cho tới nhập bể một hòn đá rất có thể tích 18dm3. Hỏi mực nước nhập bể thời điểm hiện tại cao từng nào xăng-ti-mét?

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật. Mong rằng kỹ năng và kiến thức tuy nhiên Viện huấn luyện và đào tạo Vinacontrol hỗ trợ sẽ hỗ trợ ích cho tới việc tiếp thu kiến thức của công ty.

Tham khảo những công thức toán học tập khác:

✍ Xem thêm: Quy thay đổi đơn vị chức năng đo thể tích

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: cách dùng que thử rụng trứng

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

✍ Xem thêm: Công thức tính thể tích hình lập phương

✍ Xem thêm: Công thức tích diện tích S và thể tích hình cầu