thể tích bát diện đều

Tổng thích hợp kỹ năng lưu ý về 5 khối nhiều diện đều, khối tứ diện đều, khối lập phương. khối chén diện đều, khối 12 mặt mày đều, khối trăng tròn mặt mày đều

>>Xem nội dung bài viết Vì sao chỉ mất đích thị 5 khối nhiều diện đều: https://mamnontritueviet.edu.vn/tin-tuc/giai-thich-vi-sao-chi-co-nam-loai-khoi-da-dien-deu-4613.html

>>Côsin của góc tạo ra vị nhì mặt mày phẳng lì đem cộng đồng một cạnh của thập nhị diện đều

CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài ghi chép tiếp tục trình diễn mang đến chúng ta những nội dung gồm:

Bạn đang xem: thể tích bát diện đều

>>Tên gọi, loại {p;q} của khối nhiều năng lượng điện đều

>>Số đỉnh, số mặt mày và số cạnh của khối nhiều diện đều

>>Diện tích từng mặt mày, diện tích S toàn bộ những mặt mày của khối nhiều diện đều

>>Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp khối nhiều diện đều

>>Tâm đối xứng của khối nhiều diện đều (nếu có)

>>Thể tích của khối nhiều diện đều

>>Số mặt mày phẳng lì đối xứng, trục đối xứng của khối nhiều diện đều

>>Xem tăng bài bác giảng và đề đua về khối nhiều diện và những khối nhiều diện đều

1. Khối nhiều diện đều loại $\{3;3\}$ (khối tứ diện đều)

• Mỗi mặt mày là 1 tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của đích thị 3 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số mặt mày (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ những mặt mày của khối tứ diện đều cạnh $a$ là $S=4\left( \dfrac{{{a}^{2}}\sqrt{3}}{4} \right)=\sqrt{3}{{a}^{2}}.$

• Thể tích của khối tứ diện đều cạnh $a$ là $V=\dfrac{\sqrt{2}{{a}^{3}}}{12}.$

• Gồm 6 mặt mày phẳng lì đối xứng (mặt phẳng lì trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp $R=\dfrac{a\sqrt{6}}{4}.$

2. Khối nhiều diện đều loại $\{3;4\}$ (khối chén diện đều hoặc khối tám mặt mày đều)

• Mỗi mặt mày là 1 tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của đích thị 4 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số mặt mày (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ những mặt mày của khối chén diện đều cạnh $a$ là $S=2\sqrt{3}{{a}^{2}}.$

• Gồm 9 mặt mày phẳng lì đối xứng

• Thể tích khối chén diện đều cạnh $a$ là $V=\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}.$

• Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp là $R=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}.$

3. Khối nhiều diện đều loại $\{4;3\}$ (khối lập phương)

• Mỗi mặt mày là 1 hình vuông

• Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của 3 mặt

Xem thêm: đề toán thpt quốc gia 2021

• Số đỉnh (Đ); Số mặt mày (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=8,M=6,C=12.$

• Diện tích của toàn bộ những mặt mày khối lập phương là $S=6{{a}^{2}}.$

• Gồm 9 mặt mày phẳng lì đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V={{a}^{3}}.$

• Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp là $R=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}.$

4. Khối nhiều diện đều loại $\{5;3\}$ (khối thập nhị diện đều hoặc khối mươi nhì mặt mày đều)

• Mỗi mặt mày là 1 ngũ giác đều • Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của phụ vương mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt mày (M); Số canh (C) thứu tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ những mặt mày của khối 12 mặt mày đều là $S=3\sqrt{25+10\sqrt{5}}{{a}^{2}}.$

• Gồm 15 mặt mày phẳng lì đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt mày đều cạnh $a$ là $V=\dfrac{{{a}^{3}}(15+7\sqrt{5})}{4}.$

• Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp là $R=\dfrac{a(\sqrt{15}+\sqrt{3})}{4}.$

5. Khối nhiều diện loại $\{3;5\}$ (khối nhị thập diện đều hoặc khối nhì mươi mặt mày đều)

• Mỗi mặt mày là 1 tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt mày (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• Diện tích của toàn bộ những mặt mày khối trăng tròn mặt mày đều là $S=5\sqrt{3}{{a}^{2}}.$

• Gồm 15 mặt mày phẳng lì đối xứng

Xem thêm: điều lệnh quản lý bộ đội

• Thể tích khối trăng tròn mặt mày đều cạnh $a$ là $V=\dfrac{5(3+\sqrt{5}){{a}^{3}}}{12}.$

• Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp là $R=\dfrac{a(\sqrt{10}+2\sqrt{5})}{4}.$

>>Xem tăng Cập nhật Đề đua demo đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 môn Toán đem tiếng giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện đua trung học phổ thông Quốc Gia 2023 Môn Toán giành cho teen 2K5

>>Xem đề đua Khối nhiều diện và Khối nhiều diện đều của Vted.vn

>>Xem thêm Tổng thích hợp những công thức tính nhanh chóng số phức đặc biệt hoặc dùng- Trích bài bác giảng khoá học tập PRO X bên trên Vted.vn

>>Xem thêm [Vted.vn] - Công thức giải nhanh chóng Hình phẳng lì toạ phỏng Oxy

>>Xem thêm [Vted.vn] - Công thức giải nhanh chóng hình toạ phỏng Oxyz

>>Xem tăng kỹ năng về Cấp số nằm trong và cấp cho số nhân

>>Xem thêm Các bất đẳng thức cơ bạn dạng lưu ý vận dụng trong số câu hỏi độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất

>>Tải về Tổng thích hợp những công thức lượng giác cần thiết nhớ

>>Sách Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min- Max