sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

12/02/2020 27,115

Bạn đang xem: sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

A. Tế bào u của noãn rời phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 chuyến mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối cực kỳ, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực kỳ.

B. Tế bào u của noãn rời phân mang đến 4 đại bào tử → từng đại bào tử nguyên vẹn phân 3 chuyến mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối cực kỳ, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực kỳ.

C. Tế bào u của noãn rời phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 chuyến mang đến túi phôi chứa chấp 2 tế bào đối cực kỳ, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực kỳ.

D. Tế bào u của noãn rời phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 chuyến mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối cực kỳ, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực kỳ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc này tại đây với chứa chấp protein triển khai công dụng vận gửi những hóa học nhập cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể

B. Hemoglobin

C. Xương

D.

Câu 2:

Điểm tương đương nhau về kết cấu thân thiết lizoxom và ko bào là

A. Bào quan lại với lớp màng kép bảo phủ.

B. Đều với độ dài rộng rất rộng lớn.

C. Được bảo phủ chỉ bởi vì một tờ màng đơn.

D. Đều với nhập tế bào của thực vật và động vật hoang dã.

Câu 3:

Những ứng động này tiếp sau đây theo đòi mức độ trương nước?

A. Hoa mươi giờ nở nhập buổi sớm, hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

Xem thêm: dreams are commonly made up of either visual and verbal images

B. Sự đóng góp banh của lá cây trinh bạch phái đẹp, khí khổng đóng góp banh.

C. Lá cây họ đỗ xoè rời khỏi và khép lại, khí khổng đóng góp banh.

D. Hoa mươi giờ nở nhập buổi sớm, khí khổng đóng góp banh.

Câu 4:

Cung hành động tự nhiên “co ngón tay của người” triển khai theo đòi trật tự động nào?

A. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi cảm xúc của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

B. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi cảm xúc của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → những cơ ngón tay.

C. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi cảm xúc của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

D. Thụ quan lại nhức ở domain authority → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

Câu 5:

Liên hệ ngược là:

A. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường thiên nhiên nhập sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

B. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường thiên nhiên nhập trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

C. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường thiên nhiên nhập quay trở lại thông thường sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

D. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường thiên nhiên nhập quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

Câu 6:

Ở thực vật, với nhì loại phía động chủ yếu là

A. phía động dương (sinh trưởng khuynh hướng về phía với ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực).

B. phía động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng nhắm tới mối cung cấp kích thích).

C. phía động dương (sinh trưởng nhắm tới mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích).

Xem thêm: theo thuyết tiến hóa hiện đại

D. phía động dương (sinh trưởng nhắm tới nước) và phía động âm (sinh trưởng nhắm tới đất).