sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vày những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kiến thức và kỹ năng trình diễn ở phía trên đều bắt đầu từ những trường hợp của cuộc sống đời thường xung quanh tao và quay về hỗ trợ chúng ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống đời thường. Vì thế, khi tham gia học Toán theo đòi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật và gần gũi.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Đoạn khai mạc của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta biết sự quan trọng cần mang tới những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua cơ, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời văn minh, này là kỹ năng “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực tiễn biệt về câu hỏi (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy thêm thắt những kiến thức và kỹ năng toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kiến thức và kỹ năng vẫn biết giải quyết và xử lý câu hỏi thực tiễn biệt đề ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực tiễn biệt cho tới trí thức toán học tập, rồi kể từ trí thức toán học tập trở lại thực tiễn biệt, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn lẹ và phát triển thành người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: bạo lưc học đường powerpoint

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc nhị.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc nhị.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc nhị.
Bài tập dượt cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài đôi mươi. Đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng phiu toạ chừng.
Bài 21. Đường tròn trặn vô mặt mũi phẳng phiu toạ chừng.
Bài 22. Ba đàng conic.
Bài tập dượt cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc điểm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh phù hợp và tổng hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài tập dượt cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và khái niệm truyền thống của phần trăm.
Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo đòi khái niệm truyền thống.
Bài tập dượt cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một số nội dung cho tới hoạt động và sinh hoạt thưởng thức hình học tập.
Ước tính số thành viên vô một quần thể.
Bài tập dượt ôn tập dượt thời điểm cuối năm.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)