sách âm nhạc lớp 5

Từ năm học tập 2024 – 2025, sách giáo khoa (SGK) Âm nhạc lớp 5 lưu lại hoàn thành xong đoạn đường trước tiên của môn Âm nhạc cấp cho đái học tập theo gót lịch trình 2018. Báo Lao Động vẫn đem cuộc chat chit với TS Đỗ Thị Minh Chính – Tổng Chủ biên SGK Âm nhạc 5 - cỗ Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày về quy trình biên soạn SGK Âm nhạc bậc Tiểu học tập.