Ngành Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vững tin bước vào năm học mới

NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỮNG TIN BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI

  • Năm học 2016-2017, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục – Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Ngành Giáo dục- Đào tạo (GDĐT) thành phố Hồ Chí Minh quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Trước thềm năm học mới, phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong năm học 2015-2016, ngành GDĐT vững tin bước vào năm học mới.

Năm học 2016-2017, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục – Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Ngành Giáo dục- Đào tạo (GDĐT) thành phố Hồ Chí Minh quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Trước thềm năm học mới, phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong năm học 2015-2016, ngành GDĐT vững tin bước vào năm học mới.

Trong năm học 2015-2016, ngành GDĐT thành phố đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực GDĐT của địa phương; phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể của thành phố, Cấp ủy, chính quyền các xã – phường để chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm học:

Công tác phổ cập Giáo dục – Xóa mù chữ được giữ vững, qui mô trường lớp được duy trì. Toàn thành phố có 10 trường mầm non, trong đó có trường tư thục Mầm Non Trí Tuệ Việt, huy động 1701 cháu nhà trẻ, đạt 95% kế hoạch, 54% so số độ tuổi (DSĐT) ; mẫu giáo huy động 3930 cháu ra lớp, đạt 100% so kế hoạch, đạt 99% so DSĐT, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100% DSĐT đến trường, duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi.

Chất lượng giáo dục toàn diện vững chắc, kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi có bước phát triển mới:

– Số trẻ ăn tại trường 5631 cháu, đạt 100%. Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng cả 2 thể cân nặng và thấp còi giảm: Nhà trẻ, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 1,9%, giảm 1,4% so với cùng kì năm trước; thể thấp còi còn 4,5%, giảm 1,7% so với cùng kì năm trước; với mẫu giáo, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 3,8%, thể thấp còi 5,5%.

– Thành tích tham dự các kì thi quốc gia và tỉnh của học sinh thành phố đạt cao. Tại các kì thi quốc gia đạt 6 giải, trong đó có 4 giải Nhì, 2 giải Ba; Tham gia các kì cấp tỉnh đạt 281 giải, trong đó có 18 giải Nhất 53 giải Nhì, 97 giải Ba và 113 giải Khuyến khích, được Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh tuyên dương vị trí thứ Ba tỉnh về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đội ngũ giáo viên được đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Toàn ngành có 99,8% số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trở lên, trình độ trên chuẩn 93,42%, tăng so với năm học trước 7,5% trong đó có 07 thạc sĩ; toàn ngành có 622 đảng viên, đạt tỉ lệ 56,54%.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm và đạt kết quả tốt. Do làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành giáo dục đã được đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học. Công tác xã hội hóa, các nguồn lực gần 40 tỉ đồng xây dựng lớp học, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. 100% các trường TH và THCS có phòng tin học dạy cho học sinh. 100% các trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia, trong đó 10 trường đạt mức độ 2, thành phố là một trong những đơn vị dẫn đầu về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 2015 – 2016, ngành GDĐT được Sở GDĐT đánh giá: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm học với 10/11 lĩnh vực Xuất sắc và được Bộ GDĐT tặng Bằng khen. UBND tỉnh đã tặng 02 cờ thi đua dẫn đầu cấp học cho trường mầm non Quang Sơn và TH Quang Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 02 tập thể và 07 cá nhân, 05 danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc”; Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến” và Giấy khen 09 đơn vị, 49 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 107 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động Tiên tiến”; Bộ GDĐT tặng Bằng khen 02 tập thể và 01 cá nhân; Giám đốc Sở GDĐT tặng Giấy khen 03 tập thể và 05 cá nhân.

Những kết quả của ngành GDĐT đạt được trong năm học 2016-2017 là do: Ngành đã được sự quan tâm, lãnh đạo toàn diện của Ban thường vụ Thành ủy, UBND thành phố, ban cán sự Đảng sở GDĐT Ninh Bình, sự phối kết hợp của các phòng ban, ngành, đoàn thể hữu quan trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên, giáo viên trong ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, có nhiều giải pháp năng động, sáng tạo trong công việc; luôn luôn tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm nhiệm vụ được giao; biết khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh.

Bước vào năm học 2016-2017, nhiệm vụ chung của GDĐT là tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; quản lí chặt chẽ nền nếp, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” phấn đấu đạt kết quả giáo dục ở vị trí tốp dẫn đầu các huyện, thành phố trong tỉnh; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ:

– Duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% đơn vị cấp xã có trường tiểu học được kiểm tra, công nhận đạt Phổ cập giáo dục TH mức độ 3 và THCS đạt mức độ 2 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 và Thông tư số 07 ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Phấn đấu huy động 57,0% các cháu nhà trẻ trong độ tuổi, 99,0% trẻ mẫu giáo trong độ tuổi đến trường; giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 5,0%.

– Các Hội thi, cuộc thi cấp tỉnh đạt thứ 3 toàn đoàn trở lên. Duy trì chất lượng giáo dục đại trà ở vị trí thứ Nhất toàn tỉnh.

– Phấn đấu mỗi cấp học có ít nhất 1 trường được đánh giá ngoài. Nâng cao chất lượng các trường đã được đánh giá, tiếp tục giữ được cấp độ đã đạt được. Kiểm tra lại sau 5 năm đạt chuẩn quốc gia 03 trường mầm non và 02 trường THCS.

Để hoàn thành những nhiệm vụ trên, trước mắt, ngành giáo dục phải vượt lên những khó khăn thử thách về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học còn thiếu so với qui mô trường lớp, học sinh; đội ngũ giáo viên chưa đảm bảo hài hòa giữa các cấp học và các môn học.

Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm học 2015 – 2016, ngành GDĐT thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xứng đáng với kì vọng của Đảng bộ và nhân dân dành cho Giáo dục – Đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *