độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu hỏi:

17/01/2022 8,172

Độ lâu năm tối nhiều của xâu kí tự động nhập Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào miêu tả xâu hoàn toàn có thể bỏ dở phần khai báo chừng lâu năm, Lúc bại liệt chừng lâu năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm toan là 255.

Bạn đang xem: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án ghép đích thị nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 nhập S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 nhập S1 chính thức từ vựng trí vt 

C. Nối xâu S2 nhập S1 

D. Sao chép vào thời gian cuối S1 1 phần của S2 từ vựng trí vt

Câu 2:

Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động nào là gọi là?

A. Xâu không; 

B. Xâu rỗng; 

C. Xâu trắng; 

D. Không cần là xâu kí tự;

Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết ngược của hàm Length(S) là: 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15

Câu 4:

Đoạn lịch trình sau in rời khỏi thành phẩm nào là ?

Xem thêm: vị trí địa lí nước ta

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6; 

B. 7; 

C. 10; 

D. Chương trình với lỗi;

Câu 5:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết ngược của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8

Câu 6:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu nào là bên dưới đấy là đúng?

A. Câu mệnh lệnh sai vì như thế thiếu hụt chừng lâu năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 255 

Xem thêm: công nghệ 11 bài 3 thực hành trang 21

D. Cần cần khai báo độ cao thấp của xâu sau đó