để thao tác với tệp

Câu hỏi:

24/03/2022 8,053

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp 

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

C. Mở tệp nhằm gọi tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua vươn lên là tệp mang đến trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta cần gắn thương hiệu tệp mang đến vươn lên là tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến vươn lên là tệp là:

assign ( < vươn lên là tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là vươn lên là xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được mệnh danh theo gót quy tắc Pascal.

Đáp án: A 

Xem thêm: sách giáo khoa toán lớp 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn phiên bản là:

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, sau khoản thời gian thao tác với tệp rất cần phải đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:

Câu 3:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

Câu 4:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm hé tệp ở cơ chế gọi tài liệu kể từ tệp là:

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

Câu 6:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

Xem thêm: 1pf bằng bao nhiêu f

Câu 7:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến vươn lên là tệp là:

Câu 8:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo vươn lên là tệp văn phiên bản là

Câu 9:

Trong một công tác Pascal, sau khoản thời gian tiếp tục đóng góp tệp vị giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì hoàn toàn có thể lật lại tệp cơ hoặc không?