đặt chuông báo 8 tiếng kể từ bây giờ

Bạn hoàn toàn có thể tạo và thay cho thay đổi chuông báo nhập phần mềm Đồng hồ nước.

Đặt chuông báo

Bật hoặc tắt chuông báo

Bạn đang xem: đặt chuông báo 8 tiếng kể từ bây giờ

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Nhấn nhập Chuông báo.
 3. Trên chuông báo nhưng mà mình muốn, hãy nhấn nhập nút trả Bật/Tắt.

Mẹo: Nếu chúng ta bịa đặt nhằm tái diễn chuông báo, thì điều này tiếp tục tắt hoặc nhảy toàn bộ những phen tái diễn.

Thay thay đổi chuông báo bên trên năng lượng điện thoại

Tạm dừng hoặc ngừng chuông báo

 • Báo lại: Để trì dừng chuông báo nhập 10 phút, hãy nhấn nhập Tạm hoãn.
 • Dừng: Để ngừng chuông báo, hãy nhấn vào Dừng.

Lưu ý: Bạn hoàn toàn có thể thay cho thay đổi thời hạn báo lại và bịa đặt những nút âm thanh của vũ khí nhằm báo lại hoặc vô hiệu chuông báo. Tìm hiểu cơ hội thay cho thay đổi những chính sách setup của phần mềm Đồng hồ nước.

Đồng cỗ hoá chuông báo thân thích điện thoại cảm ứng và đồng hồ

Bạn hoàn toàn có thể bịa đặt chuông báo sụp đổ chuông bên trên đồng hồ thời trang và điện thoại cảm ứng Pixel đồng thời.

Đồng cỗ hoá nhập quy trình thiết lập

 1. Thiết lập đồng hồ thời trang. Tìm hiểu thêm thắt về phong thái thiết lập Google Pixel Watch.
 2. Khi thiết lập kết thúc, thông tin "Đồng cỗ hoá chuông báo bên trên điện thoại cảm ứng và đồng hồ" tiếp tục xuất hiện nay.
 3. Ở bên dưới nằm trong ở bên phải, hãy nhấn nhập Đồng cỗ hoá chuông báo.

Đồng cỗ hoá nhập phần Cài đặt

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Nhấn nhập Cài đặt sau đó Chuông báo.
 3. Bật công dụng Đồng cỗ hoá chuông báo.
  • Lời nhắc "Đồng cỗ hoá chuông báo?" hiển thị cùng theo với thương hiệu của những đồng hồ thời trang đã có sẵn bên dưới.
 4. Chọn đồng hồ thời trang mình muốn ghép nối với vũ khí.

Đặt cơ hội sụp đổ chuông

Bạn hoàn toàn có thể bịa đặt chuông báo theo dõi 2 cơ hội. Thiết bị này hoàn toàn có thể sụp đổ chuông bên trên cả điện thoại cảm ứng và đồng hồ thời trang, hoặc chúng ta có thể lựa chọn công dụng Đổ chuông thích nghi. Với công dụng Đổ chuông thích nghi, trước tiên, chuông báo tiếp tục sụp đổ chuông bên trên vũ khí chúng ta đang được dùng. Ví dụ:

 • Khi chúng ta đang được treo đồng hồ thời trang và đang được sử dụng điện thoại cảm ứng, chuông báo tiếp tục sụp đổ chuông bên trên điện thoại cảm ứng. Quý Khách hoàn toàn có thể tắt hoặc tạm thời dừng chuông báo bên trên cả nhì vũ khí.
 • Khi chúng ta treo đồng hồ thời trang tuy nhiên ko sử dụng điện thoại cảm ứng, chuông báo tiếp tục chính thức sụp đổ chuông bên trên đồng hồ thời trang. Nếu chúng ta ko tắt chuông báo, thì chuông báo tiếp tục sụp đổ chuông bên trên cả điện thoại cảm ứng và đồng hồ thời trang.
 • Khi chúng ta ko treo đồng hồ thời trang, chuông báo tiếp tục sụp đổ chuông bên trên điện thoại cảm ứng.
 • Nếu những vũ khí không được liên kết, chuông báo tiếp tục sụp đổ chuông bên trên cả điện thoại cảm ứng và đồng hồ thời trang.
 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên điện thoại cảm ứng.
 2. Nhấn nhập Cài đặt sau đó Thiết bị tiếp tục phân phát chuông báo sau đó Đổ chuông quí ứng hoặc Đồng hồ nước và năng lượng điện thoại.

Hiển thị vấn đề update về không khí nhập phần mềm Đồng hồ

Cung cấp cho quyền truy vấn vấn đề vị trí

Xem thêm: cách tính điểm trung bình môn

Để hiển thị vấn đề về biểu hiện không khí ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đang được sinh sống, vũ khí cần phải có quyền truy vấn nhập vấn đề địa điểm của doanh nghiệp.

Khi chúng ta ngỏ phần mềm Đồng hồ nước lần thứ nhất tiên:

 1. Nhấn nhập Đồng hồ.
 2. Lời nhắc "Thêm vấn đề không khí địa phương" tiếp tục xuất hiện nay.
 3. Nhấn nhập Thêm vấn đề không khí địa phương sau đó Tiếp tục.
 4. Bên bên dưới lời nói nhắc "Cho quy tắc phần mềm Thời tiết truy vấn nhập vấn đề địa điểm ước đạt của vũ khí này?", hãy nhấn nhập Luôn mang đến phép.

Bất cứ khi nào là nhập phần Cài đặt:

Xem thêm: vẽ áo dài lớp 9

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Nhấn nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Xem thêm sau đó Cài bịa đặt sau đó Thông tin tưởng không khí địa hạt bên trên đồng hồ sau đó Luôn được cho phép vấn đề không khí hiển thị bên dưới đồng hồ.

Thêm vấn đề không khí bên trên địa hạt nhập chuông báo

Bạn hoàn toàn có thể coi vấn đề không khí khi chuông báo kêu.

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên vũ khí.
 2. Để thêm thắt chuông báo, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm plus ở bên dưới nằm trong.
 3. Chọn Dự báo thời tiết.
  • Khi chúng ta ngừng chuông báo, vấn đề dự đoán tiếp tục hiển thị.

Lưu ý: Hãy đảm nói rằng phần mềm Đồng hồ nước với quyền truy vấn nhập vấn đề địa điểm của doanh nghiệp.

Thông tin tưởng với liên quan

 • Thiết lập Google Pixel Watch mới
 • Đặt lịch ngủ

Tác giả

Bình luận