công thức khối lượng riêng

Trang giới hạn sửa thay đổi (bán khóa)

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Bạn đang xem: công thức khối lượng riêng

Bài này viết lách về Mật chừng lượng. Đối với Mật chừng không giống, coi Mật chừng.

Khối lượng riêng (tiếng Anh: Density), còn được gọi là mật chừng khối lượng, là 1 đặc điểm về tỷ lệ lượng bên trên một đơn vị chức năng thể tích của vật hóa học cơ, là đại lượng đo vị thương số thân ái lượng (m) của một vật thực hiện vị hóa học ấy (nguyên chất) và thể tích (V) của vật.

Công thức (D là lượng riêng biệt, đơn vị chức năng ; m là lượng, đợn vị ; V là thể tích, đơn vị chức năng )

Cụ thể lượng riêng biệt bên trên một địa điểm vô vật được xem vị lượng của tiện thể tích vô nằm trong nhỏ ở bên trên địa điểm cơ, phân chia mang lại thể tích vô nằm trong nhỏ này. Nếu hóa học cơ được thêm đặc điểm là đồng hóa học thì lượng riêng biệt bên trên từng địa điểm là như nhau và vị lượng riêng biệt khoảng.

Xem thêm: chỉ ra biện pháp tu từ

Trong hệ đo lường và thống kê quốc tế, lượng riêng biệt sở hữu đơn vị chức năng là kilôgam bên trên mét khối (kg/m³). Một số đơn vị chức năng không giống hoặc bắt gặp là gam bên trên xentimét khối (g/cm³).

Khi hiểu rằng lượng riêng biệt của một vật, tao rất có thể biết vật được cấu trúc vị hóa học gì bằng phương pháp so sánh với bảng lượng riêng biệt của những hóa học tiếp tục được xem trước.

Khối lượng riêng biệt trung bình

Khối lượng riêng biệt khoảng của một vật thể được xem vị lượng, m, của chính nó phân chia mang lại thể tích, V, của chính nó, và thông thường được ký hiệu là ρ (đọc là "rô"; giờ đồng hồ Anh: rho):

ρ = m/V

Tỷ khối, tỷ trọng

Theo quy ước, tỷ trọng thân ái tỷ lệ hoặc lượng riêng biệt của một hóa học nào là cơ đối với tỷ lệ hoặc lượng riêng biệt của nước ở 4°C thì được gọi là tỷ khối hoặc tỷ trọng của hóa học cơ.

Xem thêm: diện tích xung quanh khối trụ

Trong thực hành thực tế, nhiều luật lệ đo lượng riêng biệt được tiến hành bằng sự việc đối chiếu với nước; hơn thế nữa lượng riêng biệt của nước xấp xỉ vị 1000kg/mét khối, một số lượng dễ dàng dùng vô quy đổi lịch sự hệ đo lường và thống kê quốc tế.

Ví dụ: tỷ khối của dầu là 0,8, của nhôm là 2,7...

Đo lường

Phù kế tiếp nhằm đo tỷ trọng

Khối lượng riêng biệt của hóa học lỏng rất có thể được đo vị phù kế tiếp.

Bảng lượng riêng biệt của một trong những chất

Chất rắn Khối lượng riêng biệt Chất lỏng Khối lượng riêng biệt
Lithi 535
Gỗ tốt (khoảng) 800 Hydro lỏng 70
Kali 860
Băng 916.7
Natri 970
Nylon 1150
Gạo (khoảng) 1200
Magie 1740
Berylli 1850
Sứ 2300
Li-e 600
Silicon 2330
Xi măng 2400
Đá (khoảng) 2600 Xăng 700
Nhôm 2700 Rượu, cồn (khoảng) 790
Kim cương 3500
Titan 4540
Selen 4800
Vanadi 6100
Kẽm 7000 Dầu hỏa (khoảng) 800
Crôm 7200 Dầu ăn (khoảng) 800
Thiếc 7310 Nước 1000
Mangan 7325 Oxy lỏng 1141
Sắt 7800 Glyxerol 1261
Đồng 8940
Bismuth 9750 Diiodomethane 3325
Molybden 10220
Bạc 10500
Chì 11340 Thủy ngân 13546
Thori 11700
Rhodi 12410
Tantan 16600
Urani 18800
Wolfram 19300
Vàng 19320
Plutoni 19840
Rheni 21020
Platin 21450
Iridi 22420
Osmi 22570

Xem thêm

  • Định lượng
  • Trọng lượng riêng

Tham khảo