công thức diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích S hình chữ nhật là 1 phần kỹ năng cần thiết ở nhập hình học tập. Tuy nhiên so với những nhỏ bé học tập lớp 1 thì còn không hề ít kinh ngạc khi vừa mới được tiếp cận. Trong nội dung bài viết này hãy cùng theo với Clevai dò la hiểu về công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhé.

1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần được đo vị kích thước mặt phẳng của hình, là phần mặt mũi phẳng phiu tuy nhiên chúng ta có thể nhận ra. Vậy nên, mong muốn tính diện tích S hình chữ nhật tớ tiếp tục lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn.

Bạn đang xem: công thức diện tích hình chữ nhật

Công thức nhằm tính diện tích S của hình chữ nhật nhập toán tè học

Công thức: S = a x b

Trong đó:

S đó là diện tích S của hình chữ nhật

a được xem là chiều nhiều năm của hình chữ nhật

b được xem là chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều nhiều năm là 5cm và chiều rộng lớn 3cm. Hãy dùng công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhằm tính diện tích S hình ABCD.

Áp dụng công thức tớ đem diện tích S hình chữ nhật ABCD tiếp tục là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

2. Một số dạng bài bác tập luyện về diện tích S hình chữ nhật

Trong toán học tập, sẽ sở hữu được thật nhiều dạng toán tương quan cho tới tính diện tích S của những hình chữ nhật không giống nhau. Nhưng riêng rẽ ở cấp cho tè học tập, những nhỏ bé sẽ tiến hành thích nghi hầu hết với 2 dạng cơ bạn dạng sau đây:

Dạng 1: Cách tính diện tích S hình chữ nhật lúc biết chiều nhiều năm và chiều rộng

Đây sẽ là một dạng bài bác tập luyện cơ bạn dạng nhất, đề bài bác thông thường tiếp tục cho thấy thêm vấn đề về chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và đòi hỏi cần thiết tính diện tích S hình ứng. Vậy nên, nhằm giải được bài bác tập luyện thì người xem chỉ việc vận dụng đúng đắn công thức S = a x b nhằm dò la đi ra được đáp án.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 10cm và chiều rộng lớn 7cm:

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật lớp 4: S= 10 x 7 = 70 (cm2).

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật được vận dụng nhiều nhập đời sống

Dạng 2: Tính một cạnh của hình chữ nhật lúc biết những thông số

Với dạng toán này tiếp tục ngược lại dạng 1 phía trên, vấn đề tiếp tục cho thấy thêm những vấn đề về diện tích S của hình chữ nhật, cùng theo với chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn và đòi hỏi tìm ra cạnh còn sót lại. Vậy nên, khi giải cũng tiếp tục vận dụng theo đòi công thức S = a x b nhằm suy đi ra vấn đề của cạnh cần thiết dò la đúng đắn. Cụ thể:

Khi hiểu rằng chiều rộng: Chiều nhiều năm = Diện tích : Chiều rộng

Khi hiểu rằng chiều dài: Chiều rộng lớn = Diện tích : Chiều dài

Xem thêm: công thức quá khứ hoàn thành

Ví dụ: Cho một miếng vườn hình chữ nhật, biết diện tích S của miếng vườn là 10cm và biết chiều rộng lớn của miếng vườn là 5cm, hãy tính chiều nhiều năm của miếng vườn bại liệt.

Giải: Áp dụng công thức diện tích hình chữ nhật lớp 3 tớ đem chiều nhiều năm của miếng vườn = 10 : 5 = 2cm

3. Một số dạng toán về tính chất diện tích S hình chữ nhật

Sau khi đang được bắt vững chắc được lý thuyết và những dạng bài bác tập luyện về diện tích S hình chữ nhật bên dưới đấy là một vài bài bác tập luyện tương quan nhằm nhỏ bé hoàn toàn có thể tự động rèn luyện bên trên nhà:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 28cm, chiều rộng lớn vị 1/4 chiều nhiều năm,hãy tính diện tích S của miếng vườn bại liệt.

Bài 2: Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm đôi mươi centimet và đem diện tích S vị 100cm2, nhờ vào bại liệt hãy tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều rộng lớn vị 15cm và nửa chu vi của hình vị 40cm?

Bài 4: Diện tích của một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 12cm và đem chiều rộng lớn 8cm là bao nhiêu?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 36cm và đem chiều rộng lớn vị 1/4 chiều nhiều năm. Vậy diện tích S của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 24cm và đem diện tích S vị 386cm². Khi bại liệt chiều rộng lớn của hình chữ nhật được xem là bao nhiêu?

Bài 7: Hãy dò la những chừng nhiều năm còn sót lại của hình chữ nhật nếu như biết:

a) Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 15cm và diện tích S của hình chữ nhật vị 390cm²

b) Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 34cm và đem diện tích S vị 748cm²

Bài 8: Tính

a) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều nhiều năm 12cm và chiều rộng lớn 9cm

b) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều nhiều năm 2m5cm và chiều rộng lớn 8cm

c) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều rộng lớn 50mm và chiều nhiều năm 2dm4cm

Xem thêm: giải pháp bảo vệ môi trường

Bài 9: Một hình chữ nhật đem chu vi 60cm, biết chiều rộng lớn vị ⅔  của chiều nhiều năm, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật đang được mang đến bại liệt.

Bài 10: Một hình chữ nhật đem chu vi là 50cm biết chiều nhiều năm cấp cho tới 4 lượt chiều rộng lớn, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật đang được mang đến bại liệt.

Trên đấy là công thức tính diện tích S hình chữ nhật và một vài bài bác tập luyện tương quan tuy nhiên Shop chúng tôi mong muốn gửi cho tới độc giả. Hy vọng trên đây được xem là tư liệu hùn trẻ em tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn nhập công tác toán tè học tập.