cho mạch điện như hình vẽ

Câu hỏi:

26/05/2020 38,424

Bạn đang xem: cho mạch điện như hình vẽ

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đó r=1Ω,R1=1Ω;R2=4Ω R3=3Ω; R4=8Ω; UMN=1,5V. Điện trở của những chão nối ko đáng chú ý. Suất năng lượng điện động của mối cung cấp là

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ,nhập tê liệt mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động 12V và đem năng lượng điện trở nhập đặc biệt nhỏ, đem năng lượng điện trở ở mạch ngoài là R1=3Ω;R2=4Ω và R3=5Ω. Công của mối cung cấp năng lượng điện sản rời khỏi nhập 10 phút và năng suất lan nhiệt độ ở năng lượng điện trở R2 lần lượt là

A. 3,6kJ và 2,5W

B. 7,2 kJ và 4W

C. 9,6kJ và 8W

D. 4,8kJ và 4W

Câu 2:

Cho mạch năng lượng điện như hình mặt mũi.lõi ξ=9V; r=1Ω; R1=5Ω và R2=20Ω; R3=30Ω. Bỏ qua quýt năng lượng điện trở của chão nối.Hiệu năng lượng điện thế thân mật nhì đầu R1 là

A. 8,5V

B. 6,0V

C. 4,5V

D. 2,5V

Câu 3:

Cho mạch năng lượng điện đem sơ đồ vật như hình vẽ. Suất năng lượng điện động của mối cung cấp bởi tích của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I nhân với độ quý hiếm năng lượng điện trở nào là sau đây?

A. 12Ω

B. 11Ω

C. 1,2Ω

Xem thêm: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số

D. 5Ω

Câu 4:

Cho mạch năng lượng điện như hình mặt mũi. lõi ξ=12V; r=1Ω; R1=5Ω; R2=R3=10Ω. Bỏ qua quýt năng lượng điện trở của chão nối. Hiệu năng lượng điện thế thân mật nhì đầu R1 là

A. 10,2V

B. 4,8V

C. 9,6V

D. 7,6V

Câu 5:

Cho mạch năng lượng điện đem sơ đồ vật như hình vẽ bên ξ=12V;R1=4Ω;R2=R3=10Ω. Bỏ qua quýt năng lượng điện trở của ampe tiếp A và chão nối. Số chỉ của ampe tiếp là 0,6A. Giá trị của năng lượng điện trở nhập r của mối cung cấp năng lượng điện là

A. 1,2Ω

B. 0,5Ω

C. 1,0Ω

D. 0,6Ω

Câu 6:

Cho mạch năng lượng điện như hình mặt mũi. lõi ξ=7,8V; r=0,4Ω; R1=R2=R3=3Ω; R=6Ω. Bỏ qua quýt năng lượng điện trở của chão nối. Dòng năng lượng điện chạy qua quýt mối cung cấp năng lượng điện đem độ mạnh là

A. 2,79A

B. 1,95A

C. 3,59A

Xem thêm: cách chứng minh trung điểm

D. 2,17A