bán anh em xa mua láng giềng gần

Tiếng Việt[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

IPA theo dõi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːn˧˥ ajŋ˧˧ ɛm˧˧ saː˧˧ mwaː˧˧ laːŋ˧˥ zə̤ŋ˨˩ ɣə̤n˨˩ɓa̰ːŋ˩˧ an˧˥ ɛm˧˥ saː˧˥ muə˧˥ la̰ːŋ˩˧ jəŋ˧˧ ɣəŋ˧˧ɓaːŋ˧˥ an˧˧ ɛm˧˧ saː˧˧ muə˧˧ laːŋ˧˥ jəŋ˨˩ ɣəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːn˩˩ ajŋ˧˥ ɛm˧˥ saː˧˥ muə˧˥ laːŋ˩˩ ɟəŋ˧˧ ɣən˧˧ɓa̰ːn˩˧ ajŋ˧˥˧ ɛm˧˥˧ saː˧˥˧ muə˧˥˧ la̰ːŋ˩˧ ɟəŋ˧˧ ɣən˧˧

Tục ngữ[sửa]

bán anh em xa mua láng giềng gần

Xem thêm: diện tích toàn phần khối trụ

Bạn đang xem: bán anh em xa mua láng giềng gần

  1. (nghĩa bóng) Cần xây đắp quan hệ xử thế chất lượng đẹp mắt với láng giềng láng giềng, bởi đồng đội bọn họ mặt hàng mặc dù thân thiện quí tuy nhiên không ở gần nên không tồn tại ĐK giúp sức vày láng giềng láng giềng.
    • 2012, La Hoàn, Những láng giềng tọc mạch thân thiện Thủ đô, VietNamNet:

      Các cụ tớ vẫn bảo “bán anh em xa mua láng giềng gần”, với láng giềng thân thiện thiết trái ngược vô cùng quý. Tuy nhiên, thân thiện thiết rất nhiều Lúc cũng mang lại phiền hà, nhất là ở môi trường xung quanh khu đô thị, căn nhà cơ hội căn nhà có một bức vách.

Tham khảo[sửa]

  • Nguyễn Như Ý (1999) Đại tự vị giờ đồng hồ Việt, Hà Nội: NXB Văn hóa Thông tin