xiv là thế kỷ bao nhiêu

Theo thập niên: 1300 1310 1320 1330 1340
1350 1360 1370 1380 1390
Theo thế kỷ: 13 14 15
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3

Thế kỷ 14 là khoảng chừng thời hạn tính kể từ thời gian năm 1301 cho tới không còn năm 1400, tức là vày 100 năm, vô lịch Gregory.

Phát minh và nhà lao phá[sửa | sửa mã nguồn]

  • Năm 1368: Chu Nguyên Chương chỉ dẫn nghĩa quân lật sụp Nhà Nguyên, đăng vương nhà vua, mệnh danh nước là Đại Minh, giải bay cho tất cả dân tộc bản địa Trung Hoa ngoài ách đô hộ của những người Mông Cổ suốt trong gần 100 năm.
  • Súng hỏa mai đi ra đời
  • Đại dịch có tên Cái bị tiêu diệt đen giòn hoành hành từng châu Âu, lấy cút mạng sinh sống của ngay gần 100 triệu người

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Hình tượng sơ khai Bài viết lách về những sự khiếu nại vô năm này vẫn còn đó nguyên sơ. Quý khách hàng rất có thể hùn Wikipedia không ngừng mở rộng nội dung nhằm bài bác được hoàn hảo rộng lớn.
Wikimedia Commons đạt thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Thế kỷ 14.