vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về

Câu hỏi:

14/03/2022 27,039

A. chăn nuôi đại gia súc. 

Bạn đang xem: vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về


Đáp án chủ yếu xác

B. cây lâu năm thường niên.


C. chăn nuôi thế gia. 

D. cây thực phẩm và nuôi heo.

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề ý nghĩa tiên phong hàng đầu so với sự tạo hình tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính của vùng Bắc Trung Sở là

Câu 2:

Các xí nghiệp xi-măng rộng lớn nằm trong vùng Bắc Trung Sở là

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

Câu 3:

Bắc Trung Bộ không tiếp giáp với vùng kinh tế tài chính này sau đây?

Câu 4:

Diện tích rừng nhiều của Bắc Trung Sở lúc này đa phần triệu tập ở

Câu 5:

Trong tổng diện tích S khu đất với rừng của vùng Bắc Trung Sở, loại rừng này tại đây với diện tích S rộng lớn nhất?

Câu 6:

Loại khu đất đa phần ở dải đồng vì thế ven bờ biển Bắc Trung Sở là

Câu 7:

Tài vẹn toàn tài nguyên có mức giá trị lớn số 1 vô vùng Bắc Trung Sở là

Câu 8:

Bắc Trung Sở bao gồm từng nào tỉnh?

Xem thêm: công thức tính thể tích hình chóp

Câu 9:

Các loại cây lâu năm thường niên quí phù hợp với vùng khu đất cát trộn ven bờ biển của vùng Bắc Trung Sở là

Câu 10:

Điều khiếu nại sinh thái xanh nông nghiệp này sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?

Câu 11:

Tỉnh trọng tâm nghề đánh bắt cá ở Bắc Trung Sở là