vở bài tập toán lớp 5 trang 87

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S 161,5m2, chiều rộng lớn 9,5m. Tính chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật tê liệt.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 87

17,15 : 4,9                0,2268 : 0,18                37,825 : 4,25

2. Tìm x

a) \(x \times 1,4 = 2,8 \times 1,5\)

b) \(1,02 \times x = 3,57 \times 3,06\)

3. Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S 161,5m2, chiều rộng lớn 9,5m. Tính chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật tê liệt.

4. Tính

51,2 : 3,2 – 4,3 x (3 – 2,1) – 2,68 = ................

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

            

2. Tìm x

a)

\(\eqalign{
& x \times 1,4 = 2,8 \times 1,5 \cr
& x \times 1,4 = 4,2 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 4,2:1,4 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3 \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& 1,02 \times x = 3,57 \times 3,06 \cr
& 1,02 \times x = 10,9242 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10,9242:1,02 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10,71 \cr} \)

3. 

Xem thêm: truyện gió ấm không bằng anh thâm tình

Bài giải

Chiều lâu năm miếng vườn hình chữ nhật là:

161,5 : 9,5 = 17 (m)

Chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

(17 + 9,5) x 2 = 53 (m)

 Đáp số : 53m

4. Tính     

51,2 : 3,2 – 4,3 x (3 – 2,1) – 2,68

= 16 – 4,3 x (0,9 ) – 2,68

= 16 – 10,3716 – 2,68

= 5,6284 – 2,68

= 2,9484

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem thêm: các chất điện li yếu

Xem tiếng giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.