vở bài tập toán lớp 5 bài 137


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 5 bài xích 137 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 137

Bài 1

Một xe hơi chuồn kể từ thị xã A cho tới thị xã B với véc tơ vận tốc tức thời 48 km/giờ, đồng thời bại một xe hơi không giống chuồn kể từ thị xã B cho tới thị xã A với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ. Sau 2 tiếng nhì xe hơi bắt gặp nhau. Tính quãng lối kể từ thị xã A cho tới thị xã B.

Phương pháp giải:

- Tính tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi.

- Quãng đường từ thị xã A cho tới thị xã B = tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì dù tô × thời gian lận chuồn nhằm bắt gặp nhau.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi kể từ A cho tới B: 48km/giờ

Đi kể từ B cho tới A: 54 km/giờ

Hai xe hơi bắt gặp nhau: sau 2 giờ

Quãng lối kể từ A cho tới B: ....km?

Bài giải

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì dù tô là :

48 + 54 = 102 (km/giờ)

Quãng lối kể từ thị xã A cho tới thị xã B là :

102 × 2 = 204 (km)

                    Đáp số : 204km.

Bài 2

Tại nhì đầu của quãng lối lâu năm 17km một người đi dạo và một người chạy xuất vạc và một khi và ngược hướng nhau. Vận tốc của những người đi dạo là 4,1 km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của những người chạy là 9,5 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xuất vạc, sau bao lâu thì nhì người bại bắt gặp nhau ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì người.

- Tìm thời hạn chuồn nhằm nhì người bắt gặp nhau = chừng lâu năm quãng lối : tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì người.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì người là :

4,1 + 9,5 = 13,6 (km/giờ)

Kể kể từ khi xuất vạc, nhì người bại bắt gặp nhau sau số thời hạn là:

17 : 13,6 = 1,25 giờ

1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

                          Đáp số : 1 giờ 15 phút.

Bài 3

Một xe cộ máy chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/giờ và sau \(\displaystyle 1{1 \over 2}\) giờ thì cho tới B. Hỏi một người chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời vị \(\displaystyle{2 \over 5}\) vận tốc của xe cộ máy thì cần mất mặt bao nhiêu giờ mới mẻ chuồn không còn quãng lối AB ?

Phương pháp giải:

- Đổi \(\displaystyle 1{1 \over 2}\) = 1,5 giờ. 

- Tìm chừng lâu năm quãng lối AB = véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy × thời gian lận xe cộ máy chuồn kể từ A cho tới B.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời của những người chuồn xe đạp điện = véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy × \(\displaystyle{2 \over 5}\).

- Tìm thời gian người chuồn xe đạp điện chuồn không còn quãng lối AB = chừng lâu năm quãng lối AB : vận tốc của những người chuồn xe đạp điện.

Lời giải chi tiết:

Đổi : \(\displaystyle1{1 \over 2}\) giờ = 1,5 giờ

Quãng lối AB lâu năm là :

Xem thêm: hôm nay là ngày bao nhiêu âm

30 × 1,5 = 45 (km)

Vận tốc người chuồn xe đạp điện là :

30 × \(\displaystyle{2 \over 5}\) = 12 (km/giờ)

Thời gian lận người chuồn xe đạp điện chuồn không còn quãng lối AB :

45 : 12 = 3,75 (giờ)

3,75 giờ = 3h 45 phút

                        Đáp số : 3h 45 phút.

Bài 4

Một vận khuyến khích đua xe đạp điện chuồn tầm đầu 100km không còn 2 tiếng nửa tiếng, chuồn đoạn đường sau 40 km không còn 1,25 giờ. Hỏi véc tơ vận tốc tức thời ở tầm đua này của vận khuyến khích bại to hơn ?

Phương pháp giải:

 - Đổi : 2 tiếng nửa tiếng = 2,5 giờ.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của vận khuyến khích bại ở tầm đầu tao lấy quãng lối tầm đầu phân chia mang đến thời hạn chuồn tầm đầu.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của vận khuyến khích bại ở tầm sau tao lấy quãng lối tầm sau phân chia mang đến thời hạn chuồn tầm sau.

- So sánh nhì véc tơ vận tốc tức thời nhằm thám thính véc tơ vận tốc tức thời ở tầm đua này to hơn.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 tiếng nửa tiếng = 2,5 giờ

Vận tốc vận khuyến khích ở tầm đầu là :

100 : 2,5 = 40 (km/giờ)

Vận tốc vận khuyến khích ở tầm sau là :

40 : 1,25 = 32 (km/giờ)

Ta đem : 40 km/giờ > 32 km/giờ.

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của vận khuyến khích bại ở tầm đua đầu to hơn. 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 138 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài xích 138 : Luyện tập luyện chungvới điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 136 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài xích 136 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 135 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài xích 135 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 134 : Thời gian lận

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài xích 134 : Thời gian lận với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 133 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài xích 133 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: ngày âm hôm nay bao nhiêu