unit 12 lớp 7


1. Listen and read. 2. What are Phong and Mark talking about? 3. Read again and tick (✓) the information you can find in the conversation. 4. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 5. What’s its capital city? Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group đồ sộ find all the correct answers wins.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: unit 12 lớp 7

Bài 1

A holiday in Australia

(Một kì nghỉ ngơi ở nước Úc)

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Mark: How was your holiday in nước Australia, Phong?

Phong: It was fantastic! I got đồ sộ use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking đồ sộ local people..

Mark: Oh...Your English is much better.

Phong: Thanks.

Mark: Did you travel a lot?

Phong: Just around Melbourne, the đô thị with four seasons in a day.

Mark: Wow ... I didn't know that. How was it?

Phong: It was great! We took a tour đồ sộ Phillip Island.

Mark: What did you see?

Phong: We went penguin watching.

Mark: It sounds pretty exciting.

Phong: It was. nước Australia has amazing landscapes.

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities.

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

Mark: I'm glad that you had a wonderful time there.

Phong: Thanks, Mark.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mark: Kỳ nghỉ ngơi ở Úc của công ty thế này, Phong?

Phong: Thật tuyệt vời! Tôi cần dùng giờ đồng hồ Anh của tôi nhập ngoài đời: chất vấn đàng, phát âm bạn dạng trang bị, thủ thỉ với những người dân khu vực ..

Mark: Ồ ... Tiếng Anh của công ty chất lượng tốt rộng lớn nhiều

Phong: Cảm ơn.

Mark: Quý Khách với cút phượt nhiều không?

Phong: Chỉ xung quanh Melbourne, TP. Hồ Chí Minh với tư mùa trong thời gian ngày.

Mark: Wow ... Tôi ko biết vấn đề này. Nó thế nào?

Phong: Thật tuyệt vời! Chúng tôi vẫn với cùng 1 chuyến tham ô quan tiền cho tới Đảo Phillip.

Mark: Quý Khách vẫn thăm hỏi những gì?

Phong: Chúng tôi cút coi penguin.

Mark: Nghe có vẻ như khá thú vị.

Phong: Đúng vậy. Úc với những cảnh sắc tuyệt hảo.

Mark: Đúng vậy, và người Úc quí những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng.

Phong: Chính xác. Có rất đông người sướng nghịch tặc ở những khu dã ngoại công viên và bãi tắm biển.

Mark: Tôi vô cùng sướng vì như thế bạn đã sở hữu một khoảng chừng thời hạn tuyệt hảo ở tê liệt.

Phong: Cảm ơn Mark.

Bài 2

2. What are Phong and Mark talking about?

(Phong và Mark đang được thủ thỉ gì?)

A. Phong’s holiday in nước Australia (Kì nghỉ ngơi của Phong ở Úc)

B. English – speaking countries (Các nước thưa giờ đồng hồ Anh)

C. The tour đồ sộ Philip Island (Chuyến tham ô quan tiền cho tới Đảo Philip)

Lời giải chi tiết:

Ta thấy Phong kể lại thưởng thức của tôi Khi cút phượt bên trên Úc nên đáp án thực sự A.

Bài 3

3. Read again and tick () the information you can find in the conversation.

(Đọc lại và ghi lại (✓) vấn đề chúng ta có thể nhìn thấy nhập cuộc nói chuyện.)

1. In nước Australia, Phong used English in real life.

2. Phong visited some museums.

3. Phillip Island is far from Melbourne.

4. nước Australia is beautiful.

5. Australians love outdoor activities.

Lời giải chi tiết:

1. In nước Australia, Phong used English in real life.

2. Phong visited some museums.

 

3. Phillip Island is far from Melbourne.

 

4. nước Australia is beautiful.

5. Australians love outdoor activities.

1. In nước Australia, Phong used English in real life.

(Ở Úc, Phong dùng giờ đồng hồ Anh ngoài đời.)

Thông tin: 

Mark: How was your holiday in nước Australia, Phong?

(Kỳ nghỉ ngơi ở Úc của công ty thế này, Phong?)

Phong: It was fantastic! I got đồ sộ use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking đồ sộ local people..

(Thật tuyệt vời! Tôi cần dùng giờ đồng hồ Anh của tôi ở ngoài đời thực: chất vấn đàng, phát âm bạn dạng trang bị, thủ thỉ với những người dân khu vực..)

=> TRUE

2. Phong visited some museums.

(Phong cút thăm hỏi một số trong những viện kho lưu trữ bảo tàng.)

Thông tin: 

Mark: What did you see?

(Bạn vẫn thấy gì?)

Phong: We went penguin watching.

(Chúng tôi cút coi penguin.)

=> FALSE

3. Phillip Island is far from Melbourne.

(Đảo Phillip cơ hội Melbourne xa tít.)

Thông tin: 

Phong: Just around Melbourne, the đô thị with four seasons in a day.

(Chỉ xung quanh Melbourne, TP. Hồ Chí Minh với tư mùa trong thời gian ngày.)

Mark: Wow ... I didn't know that. How was it?

(Wow ... Tôi ko biết vấn đề này. Nó thế nào?)

Phong: It was great! We took a tour đồ sộ Phillip Island.

(Thật tuyệt vời! Chúng tôi vẫn với cùng 1 chuyến tham ô quan tiền cho tới Đảo Phillip.)

=> FALSE

4. nước Australia is beautiful.

(Nước Úc xinh rất đẹp.)

Thông tin: Phong: It was. nước Australia has amazing landscapes.

(Đúng vậy. Úc với những cảnh sắc tuyệt hảo.)

=> TRUE

5. Australians love outdoor activities.

Xem thêm: uốn tóc

(Người Úc yêu thương quí những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng.)

Thông tin: 

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities.

(Có, và người Úc quí những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng.)

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

(Đúng vậy. Có rất đông người yêu thích với những khu dã ngoại công viên và bãi tắm biển.)

 => TRUE

Bài 4

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

(Hoàn trở nên những câu với những kể từ và cụm kể từ nhập vỏ hộp.)

   island                sunset                              landscape                       Australians            penguin watching

1. This is a picture of the _______in my village.

2. - Where did you go ______?

    - On the beach

3. - Is Phu Quoc a(n)_______?

    - Yes, it is.

4. We had dinner on the beach after__________.

5. Most ______like outdoor sports and games.

Phương pháp giải:

island (n): hòn đảo

sunset (n): hoàng hôn

landscape (n): phong cảnh

Australians (n): người Úc

penguin (n): chim cánh cụt

watching (V-ing): coi, ngắm

Lời giải chi tiết:

1. landscape

2.watching

3. island

4. sunset

5. Autralians

1. This is a picture of the landscape in my village.

(Đây là hình ảnh vẽ cảnh quan ở nông thôn em.)

2. - Where did you go watching?

(Bạn đã đi được nhìn ngắm ở đâu?)

- On the beach. (Ở bãi tắm biển.)

3. - Is Phu Quoc an island?

(Phú Quốc với cần là một trong những quần đảo không?)

- Yes, it is.

(Vâng, đích vậy.)

4. We had dinner on the beach after sunset.

(Chúng tôi vẫn bữa ăn bên trên bãi tắm biển sau thời điểm mặt mày trời lặn.)

5. Most Australians lượt thích outdoor sports and games.

(Hầu không còn người Úc quí những môn thể thao và trò nghịch tặc ngoài cộng đồng.)

Bài 5

5. Game: What’s its capital city? 

(Trò chơi: Thành phố thủ đô của chính nó là gì?)

Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group đồ sộ find all the correct answers wins.

(Làm việc group. Ghép những vương quốc với thủ đô của bọn chúng. Nhóm thứ nhất tìm kiếm ra toàn bộ những câu vấn đáp đích tiếp tục thắng.)

Canberra

London

Ottawa

Washington D.C

Wellington

1. The USA

2. Canada

3. The UK

4. Australia

5. New Zealand

Lời giải chi tiết:

1. The USA - Washington D.C

2. Canada - Ottawa

3. The UK - London

4. nước Australia - Canberra

5. New Zealand - Wellington

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1

  1. Write the words or phrases under the correct pictures. 2. Use the words in the box đồ sộ complete the sentences. 3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next đồ sộ its explanation 4. Listen and repeat, paying attention đồ sộ the intonation of the following questions. 5. Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention đồ sộ the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next đồ sộ the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding đồ sộ it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you lượt thích about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it đồ sộ the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases đồ sộ the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: ảnh nữ xinh