trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,489

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem đặc tính?

A. Giống cây u, đem sự phối kết hợp thân mật kí thác tử đực và kí thác tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật kí thác tử đực và kí thác tử cái

C. Giống phụ huynh, đem sự phối kết hợp thân mật kí thác tử đực và kí thác tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật kí thác tử đực và kí thác tử cái

Câu 3:

Sinh sản vày dạ dày là tạo nên thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

B. Bào tử được đột biến bởi vẹn toàn nhân ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

C. Bào tử được đột biến bởi rời phân ở trộn kí thác tử thể của những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

Xem thêm: the soccer team knew they lost the match. they soon started to blame each other

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vày dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Điểm sáng sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể tạo nên con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định tấp tểnh, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải cách và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới nhất tương tự nhau và tương tự thành viên u về những Điểm sáng di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu tương tự vô một thời hạn ngắn

(5) Cho luật lệ tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko cần tiêu hao tích điện mang lại việc tạo nên kí thác tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu tương tự nhau về mặt mày DT nên đảm bảo chất lượng thế khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những Điểm sáng nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: vở bài tập khoa học lớp 4

D. (1), (2), (3), (4) và (5)