trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,475

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem quánh tính?

A. Giống cây u, sở hữu sự phối hợp thân mật phú tử đực và phú tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật phú tử đực và phú tử cái

C. Giống cha mẹ, sở hữu sự phối hợp thân mật phú tử đực và phú tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật phú tử đực và phú tử cái

Câu 3:

Sinh sản vì thế dạ dày là đưa đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

B. Bào tử được đột biến vì thế vẹn toàn nhân ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

C. Bào tử được đột biến vì thế hạn chế phân ở trộn phú tử thể của những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

Xem thêm: all her life she had a

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì thế dạ dày sở hữu ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Đặc điểm sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể đưa đến con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định quyết định, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới mẻ như thể nhau và như thể thành viên u về những Đặc điểm di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu như thể vô một thời hạn ngắn

(5) Cho luật lệ tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko nên tiêu hao tích điện mang lại việc tạo nên phú tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu như thể nhau về mặt mũi DT nên đảm bảo chất lượng thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính sở hữu những Đặc điểm nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với dầu mỏ

D. (1), (2), (3), (4) và (5)