trong hiện tượng khúc xạ

Câu hỏi:

09/10/2019 44,501

A. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ

B. mọi tia sáng sủa truyền qua chuyện mặt mày phân cơ hội thân thuộc nhì môi trường xung quanh vô trong cả đều bị thay đổi phía.

C. khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc tới

Đáp án chủ yếu xác

D. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng hơn vậy thì  góc khúc xạ to hơn góc tới

Giải thích: Đáp án C

+ Khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiết suất tỉ đối thân thuộc môi trường xung quanh khúc xạ với môi trường xung quanh tới

A. luôn nhỏ rộng lớn 1.

B. bằng tỉ số thân thuộc tách suất vô cùng của môi trường xung quanh khúc xạ và tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cho tới.

C. bằng hiệu số thân thuộc tách suất vô cùng của môi trường xung quanh khúc xạ và tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cho tới.

D. luôn luôn to hơn 1.

Câu 2:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ:

A. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. Góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

C. Mọi tia sáng sủa truyền qua chuyện mặt mày phân cơ hội thân thuộc nhì môi trường xung quanh vô trong cả đều bị thay đổi phía.

D. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng hơn vậy thì góc khúc xạ to hơn góc cho tới.

Câu 3:

Theo lăm le luật khúc xạ độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng lịch sự môi trường xung quanh thông thường tách theo dõi phương xiên thì:

A. i < r        

Xem thêm: tỉ số lượng giác của góc nhọn

B. i > r        

C.i  r         

D. i  r

Câu 4:

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy đi ra Khi ánh sáng truyền theo dõi chiều từ

A. không khí vào nước

B. không khí vào nước đá

C. nước vào ko khí

D. ko khí vào thuỷ tinh

Câu 5:

Khi nói tới lăm le luật khúc xạ độ sáng, tuyên bố sai

A. Tia khúc xạ ở trong mặt mày bằng cho tới và ở phía mặt mày bại pháp tuyến đối với tia cho tới.

B. Với nhì môi trường xung quanh vô trong cả chắc chắn, tỉ số thân thuộc sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là 1 trong những hằng số.

C. Tia khúc xạ ko ở trong mặt mày bằng cho tới và ở phía mặt mày bại pháp tuyến đối với tia cho tới.

D. Với nhì môi trường xung quanh vô trong cả chắc chắn, tỉ số thân thuộc sin góc khúc xạ và sin góc cho tới là 1 trong những hằng số.

Câu 6:

Điều khiếu nại xẩy ra hành động tự nhiên toàn phần là:

A. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường và 

B. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn và 

C. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường và 

Xem thêm: các tác phẩm văn học lớp 12

D. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng thông thường lịch sự môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn và