trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 162669

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: công thức quá khứ hoàn thành

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Xem thêm: at the moment là thì gì

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong lịch sử dân tộc cách tân và phát triển của sinh giới qua chuyện những đại địa hóa học, côn trùng nhỏ đột biến ở đại
 • Theo thuyết tiến bộ hóa tiến bộ, yếu tố này tại đây triết lý quy trình tiến bộ hóa
 • Trong chuỗi thực phẩm mở màn vì chưng loại vật tạo ra, loại vật hấp phụ bậc 3 nằm trong bậc dinh thự dưỡng
 • Tập thích hợp loại vật sau đó là quần thể sinh vật?
 • Ở loài ruồi giấm, xét 1 ren nằm tại vị trí vùng ko tương đương bên trên NST nam nữ X đem 2 alen là A và a
 • Trong khung người thực vật, thành phần đủ dinh dưỡng khoáng quan trọng nhất này sau đó là bộ phận của prôtêin?
 • Theo thuyết tiến bộ hóa tiến bộ, phân tố này tại đây ko thực hiện thay cho thay đổi tần số alen của quần thể?
 • Gen B ở vi trùng bao gồm 1400 nuclêôtit, nhập cơ đem 400 ađênin.
 • Theo lí thuyết, nếu như phép tắc lại thuận là ♂ Cây trái khoáy đò x ♀Cây trái khoáy vàng thì phép tắc lai này sau đó là phép tắc lai nghịch?
 • Quần thể loại vật đem đặc thù này sau đây?
 • Động vật này tại đây thở vì chưng phổi?
 • Lại tế bào xôma của loại 1 đem loại ren Dd với tế bào xôma của loại 2 đem loại ren Ee, hoàn toàn có thể chiếm được tế bào lại sở hữu loại gen
 • Loại axit nuclêic này tại đây nhập cuộc vận đem axit amin nhập quy trình dịch mã?
 • Dạng đột đổi thay NST này tại đây thực hiện thay cho thay đổi cấu hình NST?
 • Xét 2 cặp ren phân li song lập, alen A quy quyết định hoa đỏ au, alen a quy quyết định hoa Trắng, alen B quy quyết định trái khoáy tròn trặn, alen b quy quyết định trái khoáy dài
 • Trong hệ sinh thái xanh, loại vật này tại đây nằm trong group loại vật phân giải?
 • Một quần thể thực vật phú phấn tình cờ đang được ở hiện trạng thăng bằng DT, xét 1 ren đem 2 alen B và b; tần số alen B là p và tần số alen b là q.
 • Menden phân phát hình thành những quy luật DT khi phân tích đối tượng người sử dụng này sau đây?
 • Quá trình rời phân ở khung người đem loại ren vẫn xẩy ra thiến ren.
 • Một loại thực vật đem cỗ NST 2n, thích hợp tử đem cỗ NST 4n hoàn toàn có thể cách tân và phát triển trở nên thể đột đổi thay này sau đây?
 • Loại nồng phim này tại đây thông thường được phơi bầy thô nhằm rời độ mạnh thở nhập quy trình bảo quản?
 • Bón phân cho tới cây cỏ với bạt mạng lượng cao trên mức cho phép quan trọng, hoàn toàn có thể tạo ra từng nào kết quả sau đây?
 • Xét 2 cặp ren phân li song lập, alen A quy quyết định thân thiện cao trội trọn vẹn đối với alen a quy quyết định thân thiện th
 • Trong chế độ điều hoà sinh hoạt của operon Lac ở vi trùng E. coli, hóa học chạm màn hình lactôzơ thực hiện bất hoạt prôtêin này sau đây?
 • Có bao nhiều phương án tại đây chung chống rời dịch bệnh dịch viêm lối thở cap tự chủng mới nhất của virut Corona (COVID - 19) thực hiện ra?
 • Ba loại thực vật đem mối liên hệ bọn họ sản phẩm thân mật và gần gũi kí hiệu là loại A, loại B và loại C. Sở NST của loại A là 2n=l6, của loại B là 2n 14 và của loại C là 2n = 16.
 • Trong 1 ao nuôi cá, người tao thông thường nuôi ghép những loại cá ở những tầng nước không giống nhau. Kĩ thuật nuôi ghép này mang đến từng nào quyền lợi sau đây?
 • Một người mắc bệnh bị bệnh tim mạch được thi công máy trợ tim đem tính năng phân phát xung năng lượng điện cho tới tim.
 • Tính trạng color đôi mắt ở cá lần do một ren đem 2 alen quy quyết định. Một group học viên tổ chức thử nghiệm và ghi lại thành phẩm trên bảng sau:
 • Đột đổi thay điểm thực hiện thay cho thế 1 nuclêôtit ở địa điểm bất kì của triplet này tại đây đều ko xuất hiện tại côđon kết thúc?
 • Một loại thực vật, alen A quy quyết định thân thiện cao trội trọn vẹn đối với alen a quy quyết định thân thiện thấp
 • Một loại thực vật, alen A quy quyết định hoa đỏ au trội trọn vẹn đối với alen a quy quyết định hoa trắng
 • Một loại thực vật, xét 3 cặp gen: A, a; B, b; D, d; từng cặp ren quy quyết định 1 tính trạng, những alen trội là trội trả toàn
 • Một ren ở loại vật nhân sơ, bên trên mạch 1 đem %A - %X= 10% và %T - %X = 30%; bên trên mạch 2 đem %X - %G = 20%
 • Một tế bào sinh tinh anh của khung người đem loại ren rời phân, cặp NST thông thường ko phân li nhập rời phân I, rời phân II ra mắt thông thường, cặp NST nam nữ phân li bình thường
 • Một quần thể thú ngẫu phối, xét 4 gen: ren 1 và ren 2 cũng phía trên 1 NST thông thường, gel 3 và ren 4 nằm trong năm ở vùng ko tương đương bên trên NST nam nữ X
 • Một loại thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy quyết định 2 tính trạng, những alen trội là trội hoàn
 • Một loại thực vật phú phân tình cờ, xét 4 cặp gen: A, a; B, b; D, d; E, e
 • Cho biết từng bệnh dịch tự 1 trong các 2 alen của một ren quy quyết định, người số 10 ko đem alen thực hiện bệnh dịch A, người số 8 đem alen thực hiện bệnh dịch B và những ren phân li độc lập
 • Một loại thực vật, color hoa tự 2 cặp gen: A, a; B, b phân li song lập nằm trong quy định

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA