trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

Câu hỏi:

01/09/2020 15,824

D. N*Q=N *

Bạn đang xem: trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho A = [−3;2). Tập hợp ý CRA là :

A. (;3)

B. (3;+).(3;+)

C. [2;+)

D. (;3)[2;+)

Câu 2:

Cho luyện hợp CRA = [3;8 ), CRB = (5; 2)  (3;11 ). Tập CR(AB) ) là:

A. (3;3)

B. 

C. [5;11)

D. (3;2)(3;8)

Câu 3:

Cho tụ hợp X = {1; 2; 3; 4}. Câu nào là tại đây đúng?

A. Số luyện con cái của X là 16

B. Số luyện con cái của X bao gồm đem 2 thành phần là 8

C. Số luyện con cái của X chứa chấp số một là 6

Xem thêm: nam trung bộ gồm những tỉnh nào

D. Số luyện con cái của X bao gồm đem 3 thành phần là 2.

Câu 4:

Cho luyện không giống rỗng A=a;8a,aR . Với độ quý hiếm nào là của A tiếp tục là 1 trong những đoạn có tính nhiều năm 5?

A. a = 32

B. a =132

C. a = 3

D. a < 4

Câu 5:

Cho mệnh đề chứa chấp trở thành "P(x) : x > x3 . Chọn Tóm lại đúng:

A. P(1) đúng

B. P(13) đúng

C. x  N, P(x) đúng

D. x  N, P(x) đúng

Câu 6:

Cho tụ hợp A={1, 2, 3, 4, a, b}. Xét những mệnh đề sau đây:

(I): “3 A”.

(II): “{3, 4} A”.

(III): “{a, 3, b} A”.

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng

A. I đúng

B. I,II đúng

B. I,II đúng

B. I,II đúng

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác chuyện người con gái nam xương

TÀI LIỆU VIP VIETJACK