trắc nghiệm tin 11 bài 10

Bạn đang được xem: Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án cụ thể bên trên TRƯỜNG ĐH KD & công nhân Hà Nội

Câu căn vặn trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10

Câu căn vặn 1: Vòng lặp While – vì thế kết đốc khi

A, Khi một ĐK chắc chắn được thỏa mãn

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 11 bài 10

B, Khi đầy đủ vòng

C, Khi tôi nhìn thấy Đầu ra

D, Tất cả những tùy chọn

Câu 2: Mọi tiến độ đo lường và tính toán đều hoàn toàn có thể được tế bào miêu tả và triển khai dựa vào cấu tạo cơ bạn dạng của:


A, Cấu trúc tuần tự

B, Cấu trúc phân nhánh

C, Cấu trúc lặp lại

D, Cả tía cấu trúc

Câu căn vặn 3: Tính tổng S = 1 + 2 + 3 +… + n +… cho tới Lúc S> 108. Điều khiếu nại nào là tại đây so với vòng lặp while-do là đúng:

A, Trong Lúc S> = 10số 8 làm

B, Trong Lúc S 8 làm

C, Trong Lúc SẼ

D, Trong Lúc S> = E8 làm

Câu căn vặn 4: Câu mệnh lệnh sau giải quyết và xử lý yếu tố nào?

Trong Lúc MN làm

If M> N then M: = MN else N: = NM;

A, Tìm ƯCLN của M và M

B, Tìm bảng bằng phẳng tình trạng của M và N

C, Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D, Tìm hiệu số lớn số 1 của M và N

Câu căn vặn 5: Đoạn công tác sau giải quyết và xử lý yếu tố gì?

Đối với I: = 1 to tát M do

Nếu (tôi mod 3 = 0) và (tôi mod 5 = 0) thì

T: = T + I;

A, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

B, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 và 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

C, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

D, Tổng những số phân tách không còn mang đến 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

Câu căn vặn 6: Cú pháp lặp For – vì thế dạng hòn đảo ngược:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, mang đến = xuống làm;

D, for: = downto do;

Câu 7: Cú pháp của vòng lặp For – vì thế ở dạng đem tiếp:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, mang đến = xuống làm;

D, for: = to tát do;

Câu 8: Trong vòng lặp For – biểu khuôn mẫu đem tiếp. Giá trị của phát triển thành cỗ đếm

A, Tự động hạn chế 1

B, Tự động điều chỉnh

C, Chỉ tăng Lúc sở hữu câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá bán trị

D, được bảo tồn

Câu 9: Kiểu tài liệu của phát triển thành kiểm đếm vô câu mệnh lệnh lặp For – do:

A, Cùng loại với độ quý hiếm chính thức và độ quý hiếm kết thúc

B, Chỉ không giống loại với độ quý hiếm ban đầu

C, Cùng loại với những phát triển thành vô câu lệnh

D, Không cần thiết hướng dẫn và chỉ định loại dữ liệu

Câu 10: Trong vòng lặp For – do: (chọn tùy lựa chọn chất lượng nhất)

A, Giá trị chính thức cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm kết thúc

B, Giá trị chính thức cần nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm kết thúc

C, Giá trị chính thức cần to hơn độ quý hiếm kết thúc

D, Giá trị chính thức cần vì thế độ quý hiếm kết thúc

Đáp án Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & công nhân Hà Nội

Chuyên mục: Tin học tập lớp 11, Tin học tập 11

Thông tin cẩn cần thiết coi thêm:

Hình Hình ảnh về Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án cụ thể

Video về Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án cụ thể

Wiki về Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án cụ thể

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án cụ thể

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án cụ thể -

Câu căn vặn trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10

Câu căn vặn 1: Vòng lặp While - vì thế kết đốc khi

A, Khi một ĐK chắc chắn được thỏa mãn

B, Khi đầy đủ vòng

C, Khi tôi nhìn thấy Đầu ra

D, Tất cả những tùy chọn

Câu 2: Mọi tiến độ đo lường và tính toán đều hoàn toàn có thể được tế bào miêu tả và triển khai dựa vào cấu tạo cơ bạn dạng của:


A, Cấu trúc tuần tự

B, Cấu trúc phân nhánh

C, Cấu trúc lặp lại

D, Cả tía cấu trúc

Câu căn vặn 3: Tính tổng S = 1 + 2 + 3 +… + n +… cho tới Lúc S> 108. Điều khiếu nại nào là tại đây so với vòng lặp while-do là đúng:

A, Trong Lúc S> = 10số 8 làm

B, Trong Lúc S 8 làm

C, Trong Lúc SẼ

D, Trong Lúc S> = E8 làm

Câu căn vặn 4: Câu mệnh lệnh sau giải quyết và xử lý yếu tố nào?

Trong Lúc MN làm

If M> N then M: = MN else N: = NM;

A, Tìm ƯCLN của M và M

B, Tìm bảng bằng phẳng tình trạng của M và N

C, Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D, Tìm hiệu số lớn số 1 của M và N

Câu căn vặn 5: Đoạn công tác sau giải quyết và xử lý yếu tố gì?

Đối với I: = 1 to tát M do

Nếu (tôi mod 3 = 0) và (tôi mod 5 = 0) thì

T: = T + I;

A, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

B, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 và 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

C, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

D, Tổng những số phân tách không còn mang đến 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

Câu căn vặn 6: Cú pháp lặp For - vì thế dạng hòn đảo ngược:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, mang đến = xuống làm;

D, for: = downto do;

Câu 7: Cú pháp của vòng lặp For - vì thế ở dạng đem tiếp:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, mang đến = xuống làm;

Xem thêm: điểm chuẩn đại học thăng long 2022

D, for: = to tát do;

Câu 8: Trong vòng lặp For - biểu khuôn mẫu đem tiếp. Giá trị của phát triển thành cỗ đếm

A, Tự động hạn chế 1

B, Tự động điều chỉnh

C, Chỉ tăng Lúc sở hữu câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá bán trị

D, được bảo tồn

Câu 9: Kiểu tài liệu của phát triển thành kiểm đếm vô câu mệnh lệnh lặp For - do:

A, Cùng loại với độ quý hiếm chính thức và độ quý hiếm kết thúc

B, Chỉ không giống loại với độ quý hiếm ban đầu

C, Cùng loại với những phát triển thành vô câu lệnh

D, Không cần thiết hướng dẫn và chỉ định loại dữ liệu

Câu 10: Trong vòng lặp For - do: (chọn tùy lựa chọn chất lượng nhất)

A, Giá trị chính thức cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm kết thúc

B, Giá trị chính thức cần nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm kết thúc

C, Giá trị chính thức cần to hơn độ quý hiếm kết thúc

D, Giá trị chính thức cần vì thế độ quý hiếm kết thúc

Đáp án Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & công nhân Hà Nội

Chuyên mục: Tin học tập lớp 11, Tin học tập 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu căn vặn trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10

Câu căn vặn 1: Vòng lặp While – vì thế kết đốc khi

A, Khi một ĐK chắc chắn được thỏa mãn

B, Khi đầy đủ vòng

C, Khi tôi nhìn thấy Đầu ra

D, Tất cả những tùy chọn

Câu 2: Mọi tiến độ đo lường và tính toán đều hoàn toàn có thể được tế bào miêu tả và triển khai dựa vào cấu tạo cơ bạn dạng của:


A, Cấu trúc tuần tự

B, Cấu trúc phân nhánh

C, Cấu trúc lặp lại

D, Cả tía cấu trúc

Câu căn vặn 3: Tính tổng S = 1 + 2 + 3 +… + n +… cho tới Lúc S> 108. Điều khiếu nại nào là tại đây so với vòng lặp while-do là đúng:

A, Trong Lúc S> = 10số 8 làm

B, Trong Lúc S 8 làm

C, Trong Lúc SẼ

D, Trong Lúc S> = E8 làm

Câu căn vặn 4: Câu mệnh lệnh sau giải quyết và xử lý yếu tố nào?

Trong Lúc MN làm

If M> N then M: = MN else N: = NM;

A, Tìm ƯCLN của M và M

B, Tìm bảng bằng phẳng tình trạng của M và N

C, Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D, Tìm hiệu số lớn số 1 của M và N

Câu căn vặn 5: Đoạn công tác sau giải quyết và xử lý yếu tố gì?

Đối với I: = 1 to tát M do

Nếu (tôi mod 3 = 0) và (tôi mod 5 = 0) thì

T: = T + I;

A, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

B, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 và 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

C, Tổng những số phân tách không còn mang đến 3 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

D, Tổng những số phân tách không còn mang đến 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

Câu căn vặn 6: Cú pháp lặp For – vì thế dạng hòn đảo ngược:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, mang đến = xuống làm;

D, for: = downto do;

Câu 7: Cú pháp của vòng lặp For – vì thế ở dạng đem tiếp:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, mang đến = xuống làm;

D, for: = to tát do;

Câu 8: Trong vòng lặp For – biểu khuôn mẫu đem tiếp. Giá trị của phát triển thành cỗ đếm

A, Tự động hạn chế 1

B, Tự động điều chỉnh

C, Chỉ tăng Lúc sở hữu câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá bán trị

D, được bảo tồn

Câu 9: Kiểu tài liệu của phát triển thành kiểm đếm vô câu mệnh lệnh lặp For – do:

A, Cùng loại với độ quý hiếm chính thức và độ quý hiếm kết thúc

B, Chỉ không giống loại với độ quý hiếm ban đầu

C, Cùng loại với những phát triển thành vô câu lệnh

D, Không cần thiết hướng dẫn và chỉ định loại dữ liệu

Câu 10: Trong vòng lặp For – do: (chọn tùy lựa chọn chất lượng nhất)

A, Giá trị chính thức cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm kết thúc

B, Giá trị chính thức cần nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm kết thúc

C, Giá trị chính thức cần to hơn độ quý hiếm kết thúc

D, Giá trị chính thức cần vì thế độ quý hiếm kết thúc

Đáp án Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & công nhân Hà Nội

Chuyên mục: Tin học tập lớp 11, Tin học tập 11

Xem thêm: vai trò của liên xô trong chiến tranh thế giới thứ 2

Bạn thấy nội dung bài viết Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án cụ thể sở hữu giải quyết và xử lý đươc yếu tố chúng ta dò la hiểu không?, nếu  ko hãy comment chung ý tăng về Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án cụ thể bên dưới nhằm https://mamnontritueviet.edu.vn/ hoàn toàn có thể sửa đổi & nâng cao nội dung chất lượng rộng lớn mang đến người hâm mộ nhé! Cám ơn chúng ta tiếp tục ghé thăm hỏi Website ĐH KD & công nhân Hà Nội

Nguồn: mamnontritueviet.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Tin #học #Bài #có #đáp #án #chi #tiết