trắc nghiệm sử 11 bài 23Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23 (có đáp án): Phong trào yêu thương nước và cách mệnh Việt Nam

Câu 1. Nội dung này không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho một số trong những ngôi nhà yêu thương nước nước Việt Nam mong muốn theo dõi tuyến đường cứu vớt nước của Nhật Bản nhập trong thời gian đầu thế kỉ XX?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 23

A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước độc nhất ở châu Á bay ngoài số phận một nước nằm trong địa

B. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản phát triển thành nước tư bạn dạng hùng mạnh

C. Nhật Bản tiếp tục tấn công thắng đế quốc Nga nhập cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 - 1905)

D. Nhật Bản tiếp tục đưa ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mục đích không ngừng mở rộng tác động ở chống Đông Á, nhập cơ sở hữu Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Nhật Bản tiếp tục đưa ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mục đích không ngừng mở rộng tác động ở chống Đông Á, nhập cơ sở hữu nước Việt Nam ko cần là nguyên vẹn nhân khiến cho một số trong những ngôi nhà yêu thương nước nước Việt Nam mong muốn theo dõi tuyến đường cứu vớt nước của Nhật Bản nhập trong thời gian đầu thế kỉ XX

Câu 2. Phan Bội Châu ngôi nhà trương hóa giải dân tộc bản địa vì như thế tuyến đường nào?

Quảng cáo

A. Cải cơ hội tài chính, xã hội

B. Duy tân nhằm cách tân và phát triển khu đất nước

C. Bạo lực nhằm giành song lập dân tộc

D. Đấu giành giật chủ yếu trị phối hợp đấu giành giật vũ trang

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Phan Bội Châu và những đồng chí của ông ngôi nhà trương xây dựng Hội Duy tân nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Đánh xua giặc Pháp, giành song lập, thiết lập chính sách quân ngôi nhà lập hiến ở Việt Nam

B. Duy tân thực hiện mang đến non sông phồn thịnh nhằm giành độc lập

Quảng cáo

C. Đánh xua giặc Pháp, tấn công sập phong loài kiến, hành lập chủ yếu thể nằm trong hòa

D. Đánh sập ngôi vua, cách tân và phát triển non sông theo dõi tuyến đường tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để tiến hành ngôi nhà trương cầu viện Nhật Bản trợ giúp tấn công Pháp, Phan Bội Châu tiếp tục tổ chức triển khai phong trào

A. Duy tân       B. Đông du

C. Bạo động chống Pháp       D. “Chấn hưng nội hóa”

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Đông du (1908) tan chảy vì

A. phụ huynh đòi hỏi trả con trẻ về nước trước thời hạn

B. đã không còn thời hạn huấn luyện và đào tạo, học viên cần về nước

C. Phan Bội Châu thấy mất tác dụng nên trả toàn cỗ du học viên về nước

Quảng cáo

D. chính phủ Nhật Bản kết hợp với thực dân Pháp trục xuất lưu học viên nước Việt Nam, cho dù là Phan Bội Châu

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Sau thời hạn ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đang đi vào đâu nhằm kế tiếp hoạt động?

A. Trung Quốc      B. Triều Tiên

C. Việt Nam       D. Thái Lan

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại sao nhập năm 1911, Phan Bội Châu kể từ Thái Lan lại con quay quay về sinh hoạt ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc gắn kèm với nước Việt Nam nên đơn giản và dễ dàng về nước hoạt động

B. Ảnh hưởng trọn tư tưởng của những cuộc cách tân ở Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng phát, nhà nước Dân quốc được trở thành lập

D. Do Trung Quốc ko cần là nằm trong địa của thực dân Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu xây dựng nước Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Đánh sập phong loài kiến, phục sinh nước nước Việt Nam, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

B. Đánh xua giặc Pháp, phục sinh nước nước Việt Nam, xây dựng nước nước Việt Nam Dân ngôi nhà Cộng hòa

C. Đánh sập phong loài kiến, phục sinh nước nước Việt Nam, xây dựng nước nước Việt Nam Dân ngôi nhà Cộng hòa

D. Đánh xua giặc Pháp, phục sinh nước nước Việt Nam, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Việt Nam Quang phục hội tiếp tục sở hữu những sinh hoạt gì nhằm khiến cho giờ đồng hồ vang nội địa và thức tỉnh đồng bào?

A. Tổ chức tuyên truyền chuyển động so với quần bọn chúng cách mệnh nhập nước

B. Mở lớp đào tạo và huấn luyện lực lượng cán cỗ bên trên Quảng Châu

C. Cử người kín đáo về nước trừ khử những thương hiệu thực dân đầu sỏ, cho dù là Toàn quyền Anbe Xarô

D. Tiến hành đảo chính vũ trang ở nhập nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Kết ngược sinh hoạt buổi đầu của nước Việt Nam Quang phục hội là

A. tuyên truyền chuyển động được quần bọn chúng dân chúng ở nhập nước

B. mở được rất nhiều lớp đào tạo và huấn luyện lực lượng cán cỗ bên trên Quảng Châu

C. khuấy động được dư luận nhập và ngoài nước

D. kích động được ý thức yêu thương nước của dân chúng ta

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Cuối năm 1913, cách mệnh nước Việt Nam trải qua loa quy trình tiến độ trở ngại là do

A. Thực dân Pháp tăng mạnh xịn thân phụ trước những sinh hoạt của nước Việt Nam Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt

B. Hoạt động của nước Việt Nam Quang phục hội ko đạt hiệu quả

C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những member của nước Việt Nam Quang phục hội

D. Việt Nam Quang phục hội không tồn tại đàng lối, tiềm năng rõ rệt ràng

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nội dung này thể hiện nay ngôi nhà trương cứu vớt nước của Phan Châu Trinh?

A. Tiến hành chống Pháp và phong loài kiến phụ thuộc giai tầng dân chúng, giành song lập dân tộc

B. Cải cơ hội nâng lên dân trí, dân quyền, phụ thuộc Pháp tấn công sập ngôi vua và bọn phong loài kiến hủ bại, coi này là ĐK tiên quyết nhằm giành độc lập

C. Dựa nhập Nhật nhằm tấn công Pháp giành song lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, phục sinh song lập cùng nước Việt Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Phan Châu Trinh ngôi nhà trương cách tân non sông vì

A. sớm thu nhận những tư tưởng tiến thủ cỗ bên trên thế giới

B. phong trào Đông Du trước này đã thất bại

C. xu phía hóa giải dân tộc bản địa vì như thế khởi nghĩa vũ trang trước cơ thất bại

D. tư tưởng cách mệnh bên trên trái đất khi bấy giờ đột nhập mạnh nhập Việt Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trong cuộc chuyển động Duy tân, Phan Châu Trinh và group sĩ phu tiến thủ cỗ tiếp tục xem xét cho tới sinh hoạt này nhập nghành nghề kinh tế?

A. Khuyến khích những thương nhân góp vốn đầu tư phát hành, buôn bán

Xem thêm: soạn văn 7 người đàn ông cô độc giữa rừng

B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh

C. Vận động dân chúng người sử dụng mặt hàng nội hóa, hủy diệt mặt hàng ngoại

D. Mở rộng lớn kinh doanh nhập nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Trong nghành nghề nông nghiệp của cuộc chuyển động Duy tân (1906 - 1908), Phan Châu Trinh xem xét cho tới sinh hoạt nào?

A. Vận động phân tách lại ruộng khu đất mang đến nông dân

B. Vận dụng cách thức phát hành mới

C. Cải tạo nên những dự án công trình giao thông đường thủy, hỗ trợ nước tưới mang đến phát hành nông nghiệp

D. Phát triển nghề ngỗng thực hiện vườn, xây dựng nông hội thường xuyên việc san cồn trồng quế, hồ nước xài,…

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Trong dạy dỗ, cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) tiếp tục chú trọng

A. thay thay đổi nội dung tiếp thu kiến thức, xem xét cho tới những nghành nghề khoa học tập – kĩ thuật

B. tiến hành cách tân dạy dỗ, dạy dỗ nhiều nội dung lịch sử vẻ vang, văn học

C. mở ngôi trường học tập theo dõi lối mới mẻ, dạy dỗ chữ Quốc ngữ, dạy dỗ những môn học tập mới

D. sử dụng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ thay cho mang đến chữ Hán trước đó

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Một sinh hoạt rất dị nhập nghành nghề cuộc sống của cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) là

A. tiến hành cuộc chuyển động cách tân âu phục và lối sinh sống như hạn chế tóc cộc, khoác áo cộc, lên án những hủ tục phong kiến

B. tiến hành cách tân về văn hóa truyền thống, trả tư tưởng văn hóa truyền thống tiến thủ cỗ nhập cuộc sống nhân dân

C. xây dựng nền văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử dân tộc

D. khôi phục những tinh tuý văn hóa truyền thống bị mai một.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) tiếp tục dẫn cho tới sự xuất hiện nay của trào lưu này bên dưới đây?

A. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị của quần bọn chúng nhân dân

B. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị kết phù hợp với đấu giành giật vũ trang

C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Nội dung hầu hết của trào lưu Đông Kinh nghĩa thục (1907) là

A. vận động văn hóa truyền thống rộng lớn, trả non sông bay ngoài hủ tục lạc hậu

B. cải cơ hội tài chính, trả non sông bay ngoài bần hàn nàn lạc hậu

C. cải cơ hội xã hội, trả non sông cách tân và phát triển toàn vẹn nhằm bay ngoài giai cấp của thực dân

D. cải cơ hội văn hóa truyền thống – xã hội, gắn sát với dạy dỗ lòng yêu thương nước, đấu giành giật mang đến dân tộc bản địa bay ngoài ách nước ngoài xâm

Đáp án: D

Giải thích: Đông Kinh nghĩa thục là 1 trong cuộc chuyển động cách tân văn hóa truyền thống – xã hội, gắn sát với dạy dỗ lòng yêu thương nước, đấu giành giật mang đến dân tộc bản địa bay ngoài ách nước ngoài xâm

Câu trăng tròn. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những kiệt tác có tiếng của người nào được dịch thanh lịch giờ đồng hồ Hán rồi gia nhập nhập nước ta?

A. Mác và Ăng-ghen.

B. Mông-te-xki-ơ và Phu-ri-ê.

C. Rút-xô và Mông-te-xki-ơ.

D. Xanh Xi-mông và Ô-oen.

Đáp án: C

Giải thích: Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tư tưởng của trào lưu dân ngôi nhà tư sản được gia nhập uy lực nhập việt nam. Cạnh cạnh những tư tưởng cách tân ở Trung Quốc, Duy tân ở Nhật Bản và Cách mạng Tân Hợi còn tồn tại tư tưởng của cách mệnh Pháp với những kiệt tác của Ru-xô, Mông-te-ki-ơ được dịch thanh lịch giờ đồng hồ Hán gia nhập nhập nội địa.

Câu 21. Theo những sĩ phu tiến thủ cỗ ở nước Việt Nam đầu thế kỉ XX, non sông mong muốn cách tân và phát triển cần theo dõi con cái đường

A. cách tân của Trung Quốc.

B. Duy tân của Nhật Bản.

C. cách mệnh vô sản ở Pháp.

D. cách mệnh mon Mười Nga.

Đáp án: B

Giải thích: Theo những sĩ phu tiến thủ cỗ ở nước Việt Nam đầu thế kỉ XX, non sông mong muốn cách tân và phát triển cần theo dõi tuyến đường Duy tân của Nhật Bản, thể hiện nay ngay lập tức nhập trào lưu Đông Du của Phan Bội Châu và trào lưu Đông Kinh nghĩa thục

Câu 22. Những người lên đường tiền phong nhập trào lưu yêu thương nước và cơ hội nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A. Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám.

B. Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu.

C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

D. Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Trường Tộ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Cuộc chuyển động hóa giải dân tộc bản địa nước Việt Nam đầu thế kỉ XX tiếp tục gắn việc tấn công xua thực dân Pháp với

A.tấn công xua phong loài kiến tay sai.

B. cải vươn lên là xã hội.

C. giành song lập dân tộc bản địa.

D. hóa giải giai cấp cho dân cày.

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc chuyển động hóa giải dân tộc bản địa đầu thế kỉ XX tiếp tục gắn việc tấn công xua thực dân Pháp với cải vươn lên là xã hội, đấy là nhì mặt mày của một quy trình đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa. Tiêu biểu mang đến nhì mặt mày này là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh:

- Phan Bội Châu: ngôi nhà trương đảo chính nhằm tấn công sập Pháp.

- Phan Châu Trinh: ngôi nhà trương cải phương pháp để tấn công sập ngôi vua và bọn phong loài kiến hủ bại, coi cơ như thể ĐK tiên quyết nhằm giành song lập.

Câu 24. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những vấn đề quốc tế được gia nhập nhập nước Việt Nam thông qua

A. những nước ở chống Khu vực Đông Nam Á.

B. những nước Nhật Bản và Trung Quốc.

C. những nước Anh, Pháp.

D. những nước Độ và Trung Quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Phong trào cách tân chủ yếu trị - văn hoá của những hero này ở Trung Quốc tiếp tục sở hữu hiệu quả uy lực cho tới việt nam trong thời gian cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?

A. Tôn Trung Sơn và Lương Khải Siêu.

B. Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

C. Đặng Tiểu Bình và Khang Hữu Vi.

D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Đáp án: D

Giải thích: Phong trào cách tân chủ yếu trị - văn hoá của Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi tiếp tục hiệu quả uy lực cho tới việt nam trong thời gian cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử vẻ vang nước Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử vẻ vang nước Việt Nam (1858 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1: Nhật Bản (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học