trắc nghiệm sử 11 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội nước Việt Nam nhập cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật này quý phái thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 22

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền tài chính nước Việt Nam trong thời gian cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp trở nên tân tiến, tài chính công nghiệp đủng đỉnh phân phát triển

B. xuất hiện nay những nõn mống của nền tài chính tư bạn dạng mái ấm nghĩa tuy nhiên manh mún và phụ thuộc nhập Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp trở nên tân tiến với việc không ngừng mở rộng chia sẻ buôn bán

D. hệ thống lối giao thông vận tải thủy, cỗ, mặt hàng ko được cởi rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc khi thác nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước Việt Nam sở hữu nhì giai cấp cho cơ bạn dạng là

A. địa mái ấm phong con kiến và tè tư sản

B. địa mái ấm phong con kiến và tư sản

C. địa mái ấm phong con kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cấp cho người công nhân nước Việt Nam triệu tập tấp nập nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các nhà máy sản xuất chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu giành của giai cấp cho người công nhân nước Việt Nam là gì?

A. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ tài chính

B. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ giai cấp

C. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp đang được triển khai quyết sách này ngay lập tức kể từ khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng tía trắng” so với những người dân kháng đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở nước Việt Nam, thực dân Pháp đang được triển khai quyết sách “chia nhằm trị”, phân chia toàn nước trở nên tía Kì với 3 chính sách không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở nước Việt Nam, thực dân Pháp chú ý nhập ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng nề       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cấp cho hoặc đẳng cấp này ở nước Việt Nam càng ngày càng gánh chịu đựng nhiều loại thuế và bị đau đớn rất rất trăm bề nhập thời hạn thực dân Pháp tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp tè tư sản

C. Giai cấp cho người công nhân

D. Giai cấp cho nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cấp cho người công nhân nước Việt Nam đa phần xuất thân mật từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa mái ấm nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ trái khoáy lớn số 1 nhập quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với nước Việt Nam sau cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất là

A. Nền tài chính trở nên tân tiến theo phía tư bạn dạng mái ấm nghĩa, xã hội không nhiều trở thành đổi

B. Công thương nghiệp trở nên tân tiến, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại trở thành đổi

C. Cơ cấu tài chính không ít sở hữu sự lay chuyển, cơ cấu tổ chức xã hội đổi khác thâm thúy sắc

D. Cơ cấu tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, cơ cấu tổ chức xã hội đổi khác thâm thúy sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp, công thức phát triển này từng bước gia nhập nhập Việt Nam?

A. Phương thức phát triển phong kiến

B. Phương thức phát triển nhỏ, tự cung tự túc tự động cấp

C. Phương thức phát triển thực dân

D. Phương thức phát triển tư bạn dạng mái ấm nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp lợi tức đầu tư, nhập cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở nước Việt Nam, thực dân Pháp vẫn lưu giữ công thức tách bóc lột nào?

A. Phương thức tách bóc lột tư bạn dạng mái ấm nghĩa

B. Phương thức tách bóc lột phong kiến

C. Phương thức tách bóc lột thực dân

D. Phương thức tách bóc lột chi phí tư bạn dạng mái ấm nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp ở nước Việt Nam đã thử xuất hiện nay những giai cấp cho và đẳng cấp xã hội mới mẻ, cơ là

A. địa mái ấm nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và tè tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và tè tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cấp cho này Thành lập trước cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp ở nước Việt Nam và trở nên lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu giành của người công nhân nước Việt Nam trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang ý nghĩa tự động phân phát vì

A. đấu giành ko uy lực, ko kiên quyết

B. đấu giành chỉ đòi hỏi quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu giành đòi hỏi những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp man di của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội này tiếp sau đây đang được thu nhận luồng tư tưởng mới mẻ phía bên ngoài nhập nước Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến bộ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ cỗ kể từ những nước này đang được tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

Xem thêm: tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở nước Việt Nam, trước không còn thực dân Pháp đang được phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và lực lượng người công nhân thực hiện mướn.

B. triển khai quy trình xâm lăng và bình ấn định nước Việt Nam.

C. trả giai cấp cho tư sản kể từ Pháp quý phái nước Việt Nam.

D. ổn định ấn định tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau khi hoàn thiện quy trình xâm lăng và bình ấn định nước Việt Nam, thực dân Pháp mới mẻ hợp tác nhập tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp cần tổn thất từng nào năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau khi hoàn thiện việc làm xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp cần tổn thất 13 năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu trăng tròn. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở nước Việt Nam trong tầm thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cấp cho người công nhân nước Việt Nam được tạo hình trong tầm thời hạn nào?

A. Sau Chiến giành trái đất loại nhất.

B. Trong Chiến giành trái đất loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của Pháp ở nước Việt Nam.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của Pháp ở nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” vị cách

A. tách nước Việt Nam ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân chia nước Việt Nam trở nên nhì miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân chia nước Việt Nam trở nên tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân chia dân tộc bản địa nước Việt Nam trở nên nhiều đẳng cấp không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân chia nước Việt Nam trở nên tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với tía chính sách không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn quản ngại lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước Việt Nam, thực dân Pháp lựa chọn vùng này là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước Việt Nam, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách rạm duy nhất của thực dân Pháp bên trên nghành nghề dịch vụ nông nghiệp ở nước Việt Nam nhập quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng cường việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày nước Việt Nam.

B. lập những tháp canh điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm hoa màu với giá cực mềm mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với phát triển nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt đi ra sở hữu xuất xứ từ

A. một trong những người đứng đi ra sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một trong những người dân cày giàu sang chuyển làn phân cách marketing,

C. một trong những tè tư sản sở hữu không nhiều vốn liếng chuyển làn phân cách marketing.

D. tư bạn dạng Pháp nhập nước Việt Nam kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau khi đang được hoàn thiện về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì.

C. xúc tiến bộ việc thiết lập máy bộ cơ quan ban ngành thực dân và chính sách bảo lãnh lên phần cương vực Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến bộ việc lập máy bộ thống trị bên trên toàn nước Việt Nam.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thân mật, sĩ phu và quần chúng. # toàn nước đứng lên, vì thế vua nhưng mà kháng chiến nhập thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất cho tới trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, tự sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng này, tự ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, tự Cao Điền và Tống Duy Tân hướng dẫn.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, tự Cao Điền và Hoàng Hoa Thám hướng dẫn.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, tự Tống Duy Tân và Cao Thắng hướng dẫn.

D. Tại đồng vị và trung du Thanh Hoá, tự Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân hướng dẫn.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại nhập thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong tầm thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử vẻ vang nước Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học