trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức chừng phân biệt, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là đang được xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước Việt Nam trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tao tiến thủ vô tiếp cai quản Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp sau cuối rút ngoài nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam nước Việt Nam vô toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng luật pháp được quy quyết định bên trên Hiệp quyết định và đã được ngừng.

Quảng cáo

B. Pháp đang được ngừng gửi phó từng trách móc nhiệm thực hiện Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ mang lại tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp đang được xúc tiến thủ từng việc mang lại công việc thống nhất non sông vì thế tuyến đường tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều luật pháp vô Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ không được ngừng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là kêu ca tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko phanh đàng mang lại ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là kêu ca tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko phanh đàng mang lại công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là sau đây phản ánh chính tình hình cộng đồng của cách mệnh nước Việt Nam sau năm 1954?

A. nước Việt Nam đang được hoàn thành xong cơ hội social công ty nghĩa.

B. nước Việt Nam đang được hoàn thành xong cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước đang được hoàn thành xong cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa non sông đang được hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân và đã được xác định phiên trước tiên vô văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước phiên loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân và đã được xác định phiên trước tiên vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh đang được xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất mang lại dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao đang được tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh chính trở nên tựu của công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước Việt Nam trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước Việt Nam được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ chi phí trọn vẹn gia thế tài chính của giai cấp cho địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp tè địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh chính sai lầm không mong muốn tuy nhiên miền Bắc gặp gỡ cần vô công việc hoàn thành xong cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy khuyết điểm một số trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa công ty phong loài kiến.

B. Không nhìn nhận đúng chuẩn những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân quyết định bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang lại dân cày nên giang san không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước Việt Nam đang được tiến thủ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thành xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát hành.

C. tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu cách tân và phát triển tài chính xã hội.

D. những bước đầu thi công hạ tầng vật hóa học mang lại công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối quan hệ phát hành xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá vô phát hành nông nghiệp.

C. cách tân và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cách tân và phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc đang được đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 xí nghiệp sản xuất rộng lớn vì thế TW cai quản lí.

B. Xây dựng được 192 xí nghiệp sản xuất rộng lớn vì thế địa hạt cai quản lí.

C. Xây dựng 500 xí nghiệp sản xuất rộng lớn vì thế TW cai quản lí.

D. Xây dựng 217 xí nghiệp sản xuất rộng lớn vì thế TW cai quản lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được thi công trong mỗi ngành tài chính nào là ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là sau đây phản ánh rất đầy đủ nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa khỏi bộ phận tách bóc lột vô cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát hành, đấu giành giật buộc Pháp thực hiện Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu cách tân và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời gian 1954 – 1960, miền Bắc đang được hoàn thành xong cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu cách tân và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau thời điểm Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật chống đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. thi công hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang lại công ty nghĩa xã hội.

C. hoàn thành xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng đang được xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm, đề nghị thực hiện Hiệp quyết định Giơnevơ, đảm bảo hoà bình, lưu giữ gìn và cách tân và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang chống Mĩ - Diệm, hoàn thành xong hóa giải Miền Nam, thống nhất non sông, trả toàn nước tiến thủ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình chống cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất non sông vì thế tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, hoàn thành xong sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất non sông.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời gian 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm dân chúng miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi cơ quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vì thế vũ lực.

C. tao tôn trọng, trang nghiêm chấp hành Hiệp quyết định Giơnevơ, phụ thuộc hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là hầu hết.

D. thời điểm hiện nay đấu giành giật vì thế quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tao mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tụ họp dân chúng vô một phía trận chống Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu thực hiện thất bại thủ đoạn biến hóa Miền Nam nước Việt Nam trở nên nằm trong địa loại mới mẻ của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phiên loại từng nào đang được ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sụp đổ tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phiên loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phiên loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phiên loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phiên loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn kẻ thống trị của Mĩ - Diệm đang được ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi đang được khắc ghi bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam gửi kể từ thế ... thanh lịch thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng thủ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng vô Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam nước Việt Nam là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Thành Phố Sài Gòn, phanh đàng cho việc cách tân và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới mẻ của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, những bước đầu lật sụp đổ tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh lốt bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Thành Phố Sài Gòn.

C. TP Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước phiên loại III đang được xác định cách mệnh miền Bắc

A. sở hữu tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. sở hữu tầm quan trọng ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, văn minh hoá non sông.

C. sở hữu tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước Việt Nam là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Bắc, thi công công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social công ty nghĩa vô phạm vi toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất non sông.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vô phạm vị toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất non sông.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức thi công công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra sao vô Đại hội Đảng cả nước phiên loại III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng nề một cơ hội hợp lý và phải chăng.

D. Kết thích hợp cách tân và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III đang được bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: tuyên bố thế giới về sự sống còn

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 phiên đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh lắc tỉ trọng 93% vô tổng mức vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, tè tay chân nghiệp đang được xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng chính yếu mang lại dân chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cách tân và phát triển nên đã sở hữu được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được thi công vô giai đoạn miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu đua đua phát hành nông nghiệp được trừng trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. đua đua nhị “tốt”.

D. đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu đua đua phát hành nông nghiệp được trừng trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc đang được hoàn thành xong công việc thi công và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, dân chúng đang được phấn khởi tin tưởng tưởng hợp tác thi công cơ chế mới mẻ.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải mang lại lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân chúng tao đang được gặp gỡ trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được gửi thanh lịch thế tấn công, miền Bắc đang được hoàn thành xong cách tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc ra sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội đang được đưa ra tuyến đường cách tân và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên công ty nghĩa xã hội, phanh đi ra thời kỳ mới mẻ mang lại lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội đang được mang lại "nguồn ánh sáng” mới mẻ mang lại dân tộc bản địa nước Việt Nam hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vô toàn nước và quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội đang được phanh đi ra 1 thời kỳ mới mẻ mang lại lịch sử dân tộc nước Việt Nam - thời kỳ toàn nước tiến thủ lên tuyến đường xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội đang được tiếp mức độ, dẫn đường mang lại cách mệnh miền Nam, nhằm dân chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. tuyến đường này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. ra quyết định phanh tuyến đường này của Thủ tướng tá là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến đường được bịa đặt vô thời hạn tuy nhiên Đảng ra quyết định phanh đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức phanh đàng sở hữu 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì thế thương hiệu tuyến đường được bịa đặt vô thời hạn tuy nhiên Đảng ra quyết định phanh đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật đặc biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới mẻ của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vì thế quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vì thế Quân team chiến sĩ tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vì thế quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là

A. điểm triệu tập cai quản lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của dân chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô thi công tài chính - xã hội vì thế Mĩ thẳng cai quản lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của dân chúng tao, tạo nên ĐK cho những gia thế địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam cách tân và phát triển thực hiện điểm dựa xã hội mang lại tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là 1 loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành giật hủy hoại vì thế thủy quân và ko quân đi ra miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh văn minh, thông dụng phương án "trực thăng vận", "thiết xa xôi vận" mang lại quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét tước quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang lại tổ chức chính quyền Diệm, thi công và cách tân và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao trả công ty trương binh vận là 1 vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân thiết một đế quốc hùng cường và một nước nhược tè.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là 1 cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới mẻ, cần tích vô cùng binh vận nhằm thực hiện tan tung, sụp sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - điểm dựa của kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, sử dụng binh vận là 1 mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên trừng trị động dân chúng tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao trả công ty trương binh vận là 1 vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên trừng trị động dân chúng tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh điểm sáng nổi trội của cuộc đấu giành giật chống đập “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải ý nghĩa ra quyết định mang lại thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân thiết lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật chống - đập ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với hoạt động và sinh hoạt rào xã kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của dân chúng tao nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh chính nghĩa lịch sử dân tộc của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh lốt bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa xôi vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác định quân dân miền Nam sở hữu đầy đủ năng lực vượt mặt quân team Thành Phố Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn, thân thiết Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh lốt một thất bại cần thiết của Mĩ trong những công việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn đang được lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp đổ.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ đang được thất bại trong những công việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh chính tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ đang được đúng lúc trả Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn ổn định quyết định tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật chống ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời ngừng.

C. Chính quyền Thành Phố Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam hùn tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng một nửa số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi phí của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình quyết định sở hữu trọng tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh chính nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược vô đông đúc - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" ở miền Nam nước Việt Nam.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu đua đua ở miền Nam vô giai đoạn đánh nhau chống kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" là

A. bắt lấy thắt sống lưng địch tuy nhiên tấn công.

B. dò thám Mĩ tuy nhiên tấn công, dò thám ngụy tuy nhiên khử.

C. đua đua Ấp Bắc, thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được trừng trị động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được trừng trị động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không cần là trọng trách của miền Bắc nước Việt Nam sau 1954?

A. Viện trợ mang lại mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp chống cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh hủy hoại của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật chống cơ chế Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc thi công công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn lại tăng viện của Mĩ mang lại tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam sở hữu tầm quan trọng ra sao trong những công việc tấn công sụp đổ kẻ thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô TP Hà Nội được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật chống Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

C. Chuyển thanh lịch tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất non sông về mặt mày giang san.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự phát minh, rất dị của Đảng vô thời chống Mĩ cứu vớt nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành bên cạnh đó cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh rất đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang lại cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, chống Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc thi công công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước mái ấm.

D. Miền Bắc thi công công ty nghĩa xã hội, tăng viện mang lại miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ sở hữu dân, đảm bảo miền Bắc tiến hành thống nhất nước mái ấm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. đang được cấu kết dân cày vô cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân địch mới mẻ – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong loài kiến.

C. trả dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. đang được tấn công sụp đổ toàn cỗ giai cấp cho địa công ty phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc sở hữu 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. thi công liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Lý do cơ bạn dạng nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị phiên loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang lại cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. dân chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: quốc triều hình luật là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật chống Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng đánh nhau chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đánh nhau vừa vặn phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng đánh nhau chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đánh nhau vừa vặn phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official