trắc nghiệm lịch sử 11 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21 (có đáp án): Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của quần chúng. # tớ cuối thế kỉ XIX

Câu 1. Tuy đang được triển khai xong về cơ phiên bản công việc bình toan nước Việt Nam, thực dân Pháp vẫn bắt gặp nên sự phản kháng tàn khốc của những lực lượng nào?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 21

A. Một số quan tiền lại yêu thương nước vô triều đình căn nhà Nguyễn

B. Một số quan tiền lại, văn thân mật, sĩ phu yêu thương nước và nhân cả nước

C. Một số trí thức yêu thương nước và quần chúng. # Trung Kì

D. Một số quan tiền lại, văn thân mật, sĩ phu ở Bắc Kì

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Người hàng đầu phái căn nhà chiến căn nhà trương kháng Pháp vô triều đình Huế là

Quảng cáo

A. Phan Thanh Giản       B. Tôn Thất Thuyết

C. Vua Hàm Nghi       D. Nguyễn Văn Tường

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Sau khi cuộc phản công kinh trở thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã thử gì?

A. Đưa vua Hàm Nghi rời ngoài Hoàng trở thành cho tới tô chống Tân Sở (Quảng Trị)

B. Tiếp tục thiết kế khối hệ thống tô chống nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của Pháp

C. Bổ sung lực lượng quân sự chiến lược, kế tiếp tiến hành plan phản công quân Pháp

D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời ngoài Hoàng trở thành cho tới tô chống Âu Sơn (Hà Tĩnh)

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Nội dung đa số của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng. # đứng lên kháng chiến bên dưới sự lãnh đạo của triều đình

B. kêu gọi văn thân mật, sĩ phu và quần chúng. # toàn quốc vì như thế vua tuy nhiên đứng lên kháng chiến

C. kêu gọi tổ chức cách tân về chủ yếu trị, xã hội

D. tố cáo tội ác xâm lăng của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở những địa hạt nào?

A. Trung Kì và Nam Kì       B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì       D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Trong quy trình 1885 - 1888, trào lưu Cần vương vãi bịa bên dưới sự lãnh đạo của

A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường

Quảng cáo

B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn

D. Nguyễn Đức Nhuận và Đào Doãn Dịch

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Bộ lãnh đạo của trào lưu Cần vương vãi vô quy trình 1885 - 1888 đóng góp bên trên địa phận nằm trong nhì tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi và Bình Định      B. Quảng Nam và Quảng Trị

C. Quảng Bình và Quảng Trị       D. Quảng Bình và Hà Tĩnh

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đã lấy ông cút đày đọa ở đâu?

A. Tuynidi       B. Angiêri

C. Mêhicô       D. Nam Phi

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Sau khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. bị thực dân Pháp đàn áp

B. chỉ sinh hoạt cố chừng

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục trở nên tân tiến, quy tụ dần dần trở thành những trung tâm lớn

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố và trở nên tân tiến cơ chế phong loài kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu giành giật cứu vãn nước vô nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện nay trào lưu dân tộc bản địa căn nhà nghĩa đầu thế kỉ XX

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào Cần vương vãi cuối thế kỉ XIX đang được thổi bùng lên ngọn lửa đấu giành giật cứu vãn nước vô quần chúng. #. Mặc cho dù trào lưu thất bại tuy nhiên đã thử lờ lững quy trình bình toan của thực dân Pháp ở Việt Nam

Câu 11. Nguyên nhân đa số dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình căn nhà Nguyễn nhanh gọn lẹ đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Phong trào ra mắt rời rộc, lẻ tẻ, thiếu thốn sự link thống nhất

C. Thiếu lối lối hướng dẫn đích đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và đang được gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Đáp án: C

Giải thích: vì sao đa số dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần Vương là vì thiếu thốn lối lối và sự lãnh đạo thống nhất, trào lưu ra mắt uy lực tuy nhiên lại không tồn tại sự liên minh trở thành một trào lưu rộng lớn thống nhất vô toàn quốc. Chính vì vậy, đó cũng là minh hội chứng cho việc khủng hoảng rủi ro về lối lối và giai cung cấp hướng dẫn cuối thế kỉ XIX.

Câu 12. Phong trào Cần vương vãi đem điểm lưu ý của

A. phong trào yêu thương nước theo đòi khuynh phía và ý thức hệ phong kiến

B. phong trào yêu thương nước theo đòi khuynh phía dân căn nhà tư sản

C. phong trào yêu thương nước theo đòi khuynh phía vô sản

D. phong trào yêu thương nước của những giai tầng nông dân

Đáp án: A

Giải thích: Phong trào Cần vương vãi đem điểm lưu ý của trào lưu yêu thương nước theo đòi khuynh phía và ý thức hệ phong loài kiến vì như thế hướng dẫn trào lưu là những văn thân mật, sĩ phu phong loài kiến, đôi khi tiềm năng đứng lên vì như thế vua tuy nhiên kháng chiến, Phục hồi cơ chế quân căn nhà chuyên nghiệp chế cũng thể hiện nay rõ rệt khuynh phía phong loài kiến của phong trào

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa vượt trội nhất vô trào lưu Cần vương vãi cuối thế kỉ XIX là

A. khởi nghĩa Hương Khê       B. khởi nghĩa Hùng Lĩnh

C. khởi nghĩa Ba Đình       D. khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892)do ai lãnh đạo?

Xem thêm: chất nào sau đây là chất điện li mạnh

A. Đinh Công Tráng       B. Nguyễn Thiện Thuật

C. Phan Đình Phùng       D. Đinh Gia Quế

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 128 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) bịa bên dưới sự hướng dẫn của

A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng

B. Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Gia Quế

C. Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn

D. Phạm Bành, Cầm tì Thước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 130 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) bịa bên dưới sự hướng dẫn của

A. Cao Điền và Tống Duy Tân

B. Tống Duy Tân và Cao Thắng

C. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám

D. Phan Đình Phùng và Cao Thắng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Cao Thắng với tầm quan trọng ra làm sao vô khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896)?

A. Chiêu luyện đấu sĩ, chuẩn bị và giảng dạy quân sự

B. Xây dựng địa thế căn cứ nằm trong vùng rừng núi những tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hà Tĩnh, Quảng Bình

C. Chiêu luyện đấu sĩ, chuẩn bị và giảng dạy quân sự chiến lược, thiết kế địa thế căn cứ, nghiên cứu và phân tích sản xuất thành công xuất sắc súng ngôi trường theo đòi kiểu mẫu của Pháp

D. Chuẩn bị lực lượng và tranh bị mang đến khởi nghĩa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Giai đoạn kể từ năm 1885 cho tới năm 1888, nghĩa binh Hương Khê triệu tập tiến hành trách nhiệm đa số gì?

A. Tập trung lực lượng tấn công thực dân Pháp

B. Chuẩn bị lực lượng, thiết kế hạ tầng chiến đấu

C. Xây dựng khối hệ thống chiến lũy nhằm chiến đấu

D. Chặn tấn công những đoàn xe cộ vận tải đường bộ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Giai đoạn từ thời điểm năm 1888 cho tới năm 1896, nghĩa binh Hương Khê triệu tập tiến hành trách nhiệm gì?

A. Chuẩn bị về lực lượng và sản xuất vũ khí

B. Xây dựng hạ tầng kungfu của nghĩa quân

C. Xây dựng khối hệ thống chiến lũy nhằm chiến đấu

D. Chiến đấu tàn khốc với thực dân Pháp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu đôi mươi. Cuộc khởi nghĩa vũ trang rộng lớn và kéo dãn dài nhất vô trào lưu kháng Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. khởi nghĩa Hương Khê

B. khởi nghĩa Yên Thế

C. khởi nghĩa Hùng Lĩnh

D. khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Nông dân Yên Thế đứng lên kháng Pháp nhằm

A. hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. chống lại quyết sách cướp tách, bình toan của thực dân Pháp, bảo đảm an toàn cuộc sống

C. phản ứng trước hành vi đầu sản phẩm thực dân Pháp của triều đình

D. chống lại công việc lấn chiếm Bắc Kì của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất vô khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân       B. nông dân

C. các dân tộc bản địa sinh sống ở miền núi       D. nông dân và công nhân

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Đến năm 1891, kể từ Yên Thế, nghĩa binh của Đề Nắm đang được không ngừng mở rộng sinh hoạt sang trọng vùng nào?

A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng

B. Phủ Lạng Thương

C. Tiên Lữ (Hưng Yên)

D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 134 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Trong quy trình từ thời điểm năm 1893 cho tới năm 1897, lãnh tụ vô thượng của khởi nghĩa Yên Thế là

A. Đề Nắm       B. Đề Thám

C. Nguyễn Trung Trực       D. Phan Đình Phùng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 134 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Khởi nghĩa nghĩa Yên Thế với điểm gì khác lạ đối với những cuộc khởi nghĩa vô trào lưu Cần vương?

A. Hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. Chống thực dân Pháp, kháng triều đình, giành cơ quan ban ngành về mình nhân dân

C. Là trào lưu dân cày kháng Pháp, ko nằm trong phạm trù trào lưu Cần vương

D. Là phản xạ của quần chúng. # trước hành vi đầu sản phẩm thực dân Pháp của triều đình

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào dân cày Yên Thế là trào lưu dân cày ngăn chặn quyết sách bình toan và cướp tách của thực dân Pháp, đo cơ ko nằm trong phạm trù trào lưu Cần vương

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước Việt Nam vô cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước Việt Nam vô cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học