trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 7

Tất tần tật về Câu chất vấn Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài bác tập luyện đem đáp án

Tài liệu Tất tần tật về Câu chất vấn Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài bác tập luyện đem đáp án trình diễn bao quát lại ngữ pháp, cấu tạo, cách sử dụng rưa rứa bài bác tập luyện đem đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu chung học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt sản phẩm cao trong những bài bác đua môn Tiếng Anh lớp 7.

 ÔN TẬP CÂU HỎI (QUESTION)

Bạn đang xem: trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 7

A.     LÝ THUYẾT

I. YES/ NO QUESTION

Theo quy tắc ngữ pháp, là thắc mắc thì tất cả chúng ta cần thiết hòn đảo trợ động kể từ (auxiliray verbs) lên trước mái ấm ngữ

1.Câu chất vấn Yes/No (Yes/No Questions)

Câu chất vấn dạng Yes/No Questions là dạng thắc mắc yên cầu câu vấn đáp là Yes (có) hoặc No (không).

Cấu trúc

          Ví dụ

 Trợ động kể từ + mái ấm ngữ    (S) + động kể từ + ….?

 Yes, S + trợ động kể từ / tobe.

Hoặc                       

 No, S + trợ động kể từ / tobe + not

Isn’t Lan going vĩ đại school today?

Hôm ni Lan tới trường nên không?

Yes, she is. (đúng vậy)

Was Hung sick yesterday?

No, he wasn’t. (không, anh ấy ko bệnh)

Trợ động kể từ phù phù hợp với từng thì, ví dụ:

Do/ does- Hiện bên trên đơn

Did- -Quá khứ đơn

Have/has- Hiện bên trên triển khai xong,…

2.Wh-question

Trong giờ đồng hồ Anh, Khi tất cả chúng ta cần thiết chất vấn rõ rệt và cần phải có câu vấn đáp rõ ràng, tớ sử dụng thắc mắc với những kể từ nhằm chất vấn. Loại thắc mắc này được gọi là thắc mắc thẳng (direct questions)

a.Các kể từ dùng để làm chất vấn nhập giờ đồng hồ Anh

Who (Ai) (chức năng mái ấm ngữ)

Whom (Ai) (chức năng tân ngữ

What (Cái gì)

Whose (Của ai)

Where (Ở đâu)

Which (cái nào) (để chất vấn về sự việc lựa chọn)

When (Khi nào)

Why (Tại sao)

How (như thế nào)

How much (Bao nhiêu)

How many (Bao nhiêu, số lượng)

How long (Bao lâu)

How far(Bao xa)

How old (Bao nhiêu tuổi)

How often (Bao nhiêu lần)

What time (Mấy giờ)

Các cấu tạo thắc mắc WH thông thường gặp

 • Nguyên tắc đặt điều câu hỏi
 • Nếu chưa xuất hiện trợ động kể từ thì nên mượn trợ động kể từ :do/ does/ did
 • Nếu trợ động kể từ đã có sẵn trước (am/is/are/can /will/shall/would/could) thì hòn đảo bọn chúng đi ra trước mái ấm ngữ, ko mượn do/does/did nữa.
 • Cấu trúc thường thì của loại thắc mắc Wh-questions

Từ nhằm chất vấn thông thường được viết lách ở đầu thắc mắc.Từ nhằm chất vấn rất có thể thực hiện mái ấm ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) và bửa ngữ.

Dạng

Cấu trúc 

Chú ý

Dạng 1:

Câu chất vấn tân ngữ

Wh-word + auxiliary + S + V + object?

Từ nhằm chất vấn + trợ động kể từ  + mái ấm ngữ + động kể từ chủ yếu + (tân ngữ)

Ví dụ:

Where tự you live? (Anh sinh sống ở đâu?)

What are you doing? (Ạnh đang khiến gì thế?)

Whom tự you meet this morning? (Anh hội ngộ ai sáng sủa nay?) (Whom là tân ngữ của động kể từ “meet”)

Who are you going with? (Bạn tiếp tục chuồn với ai?)

Object là danh kể từ, đại kể từ đứng sau động kể từ hoặc giới kể từ.

Dạng 2:

Câu chất vấn bửa ngữ

Wh-word + tobe + S + complement?

(Từ nhằm chất vấn + động kể từ tobe  + mái ấm ngữ + bửa ngữ)

Ví dụ.

Where is John? (John ở đâu?)

Who are you? (Bạn là ai?)

Whose is this umbrella? (Cái dù này của ai?) 

Who is the head of your school? (Hiệu trưởng của ngôi trường anh là ai?)

Bổ ngữ là danh kể từ hoặc tính từ

Động kể từ tobe phân chia theo đuổi mái ấm ngữ

Dạng 3:

Câu chất vấn mái ấm ngữ

Wh-word + V + object?

(Từ nhằm chất vấn + động kể từ chủ yếu + tân ngữ)

Ví dụ.

Who lives in London with Daisy? (Ai sinh sống ở London cùng theo với Daisy vậy?)

Who is opening the door? (Ai đang được Open đấy?)

Who teaches you English? (Ai dạy dỗ các bạn Tiếng Anh?)

Which is better? (Cái/loại này chất lượng hơn?)

What caused the accident? (Nguyên nhân gì làm ra đi ra tai nạn?)

Động kể từ chủ yếu luôn luôn được phân chia theo đuổi thứ bực 3 số không nhiều.

C.Trường ăn ý thắc mắc đặc trưng với WHICH

Cách dùng

Ví dụ

“Which’ được dùng thay cho thế mang đến What và Who Khi tớ mong muốn chất vấn ai cơ đúng đắn về người hoặc vật nhập một trong những lượng chắc chắn. Người nghe nên lựa chọn nhập số lượng giới hạn ấy nhằm vấn đáp.

Which of you can’t tự this exercise? (Em này (trong số những em) ko thực hiện được bài bác tập luyện này?)

Which way vĩ đại the station, please? (Cho chất vấn đàng này tiếp cận ga ạ?) 

B.    BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1: Khoanh tròn trặn nhập đápán chính.

1. _________ is your cat? It is two months old.       

A. How old

B. When

C. How much

2. ______ did you begin working part-time here? 

A. How long

B. When

C. How much

3. ______ people are there in the conference room?

A. How 

B. How many

C. How much

4. ______time will you spend on your new carpet?

A. How long

B. How many

C. How much

5. _______do these shoes cost?

A. How long

B. How many

C. How much

6. _______do you go vĩ đại the gym?

A. How

B. How often

C. How long

7. _____ did you get vĩ đại work yesterday? I took a xe taxi because my xế hộp was broken.

A. How

B. Why

C. When

8. ______were you late for work yesterday? - Because of the traffic jam 

A. How 

B. Why

C. When

9. _____does this máy vi tính belong to? It belongs vĩ đại Jim. 

A. Who

B. Whose

C. Which

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác đất nước

10.  ______ bag was stolen yesterday?

A. Who

B. Whose

C. Which

11.  ______will you travel vĩ đại this summer? I haven’t decided yet. 

A. Where

B. What 

C. Who

12.  _____did you sell yesterday? -  Bread and cupcakes.

A. What

B.Who

C. Which

13.  ______dress did she buy? -The red or the xanh rờn one?

A. What

B.Whose

C. Which

14. ______is playing the piano upstairs?

A. Who 

B. Whose

C. Whom

15. To ______should I address the letter?

A. Who 

B. Whose

C. Whom

Bài 2:  Điền kể từ phù hợp nhằm triển khai xong những câu sau.

1. ________have you give up smoking? For about two years.

2. _________place is more densely populated – Ha noi or Ho Chi Minh City?

3. _________broken Jane’s favorite vase? Her brother did it.

4. _________ does Mr. Brown do? He’s a reseacher.

5. _________ethnic groups are there in your country?

6. _________ is your grandmother? She’s ninety years old.

7. _________ does your   English   teacher   look   like? She’s young and pretty.

8. _________water should we drink every day?

9. _________did you use vĩ đại go vĩ đại school? I used vĩ đại go on foot.

10. _________is it from here vĩ đại the nearest police station?

Đáp án

Bài 1: 

1-A

2-B, 

3-B,

4-C, 

5-C

6-B,

7-A

8-B

9-A,

10-B,

11-A,

12-A,

13-C,

14-A,

15-C

Bài 2

 1. How long
 2. Which
 3. Who
 4. What
 5. How many
 6. How old
 7. What
 8. How much
 9. How
 10. How far

C.    BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp ở cột B sao mang đến phù hợp.

A

B

1.How much did you pay for that radio?

a.For 6 years

2.How long have you worked as an engineer?

b.About 6 kilomiters

3.When did you start your career as a singer?

c.It’s near the local park.

4.How far is it from here vĩ đại Tom’s mansion?

d.I prefer tea.

5.Where isthe vet’s located?

e.10 dollars

6.How often tự you go travelling?

f.It’s mine

7.Which tự you prefer: tea or coffee?

g.6 years ago

8.Whose luggage is it?

h.Once or twice a year.

1. _____               5.______

2.  ____                6. ______

3.  _____              7. ______

4.  ____                8. ______   

Bài4.  Điền một kể từ phù hợp nhập vị trí trống không nhằm triển khai xong những thắc mắc bên dưới đây

1. _____you lượt thích chocolate?

2. When ________ you begin studying here? 2 years ago.

3. Which movie_________ you watch last night?

4. How far __________it from here vĩ đại the town center?

5. How long ___________Ann and James been friends with each other?

6. What________ you tự tomorrow? I will just lie in my bed and read books.

7. Who _________ you pick up yesterday?

8. How old__________ they?

9. How many rooms __________ there in your house?

10. Who___________ sleeping in your room?

11. ___________you found your keys? No, I haven’t found them yet.

12. _________you travel vĩ đại a mountainous area last summer?

13. How often ___________Ann visit her grandmother?

14. What _________you use vĩ đại tự before your retirement?

15. Where________Jim going to? He is going vĩ đại the library?

Bài5. Dựa nhập kể từ mang đến sẵn, viết lách thắc mắc trả chỉnh

1.How many/ groups of people/ there/ in your country? ………………………………………………………………………..

2.How/ your/ party/ last week?                                                                            ………………………………………………………………………..                                                                                                       

3.How/ you/go/ school/ yesterday?                                                                 …………………………………………………..

4.Whose/ cat/ it?                                …….…………………………………………………………………..

5.Jim/ learn/ Geography/ at the moment?                                                             ………………………………………………………………..

6.You/ ever/ see/ terraced fields?                                                                                    ………………………………………………………………..

7.What/ kind of animal/ the farmers/ raise/ in your country?                                                 ………………………………………………………………..

8.What time/ the concert/ start?                                                                                       ………………………………………………………………..

9.How far/ it/ from/ your house/ vĩ đại the local school?                                                    ………………………………………………………………..

10.You/ come/ my birthday party/ tomorrow?                                                               ………………………………………………………………..

11.Where/ you/go/ last summer?                                                                                     ………………………………………………………………..

12.How much/ money/ you/spend/on clothes/ last month?                                           ………………………………………………………………..

13.How/ ethnic people/ dress/ in special occasions?                                                     ………………………………………………………………..

14.Who/ swim/ in the swimming pool/ now?                                                                 ………………………………………………………………..

15.How often/ Mr. Smith/ now/ the lawn?    

Xem tăng những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 không hề thiếu, cụ thể khác:

 • Ngữ pháp, bài bác tập luyện Câu ghép lớp 7 đem đáp án

 • Tất tần tật về Đại kể từ chiếm hữu lớp 7 – Ngữ pháp, bài bác tập luyện đem đáp án

 • Tất tần tật về danh kể từ kiểm đếm được, danh kể từ ko kiểm đếm được lớp 7

 • Ngữ pháp, bài bác tập luyện Mạo kể từ lớp 7 đem đáp án

 • Ngữ pháp, bài bác tập luyện Mệnh đề trạng ngữ lớp 7 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa huấn luyện lớp 9 mang đến con cái, được tặng không tính tiền khóa ôn đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập demo mang đến con cái và được tư vấn không tính tiền. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: al(oh)3 + naoh

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.