toán lớp 5 trang 178 179


Mỗi bài bác tập luyện tiếp sau đây với tất nhiên một trong những câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 178 179

Phần 1: Mỗi bài bác tập luyện tiếp sau đây với tất nhiên một trong những câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng: 

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

\(0,8\% = \) ?

A. \(\dfrac{8}{10}\)                                      B. \(\dfrac{8}{100}\)

C. \(\dfrac{8}{1000}\)                                  D. \(\dfrac{8}{10000}\)

Phương pháp giải:

Viết \(0,8\% \) bên dưới dạng phân số thập phân nhờ vào đặc thù \(1\%=\dfrac{1}{100}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có:   \(0,8\% =\dfrac{8}{1000}\).

Chọn đáp án C. 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Biết 95% của một trong những là 475, vậy \(\dfrac{1}{5}\) của số cơ là:

A. 19                                          B.95

C. 100                                        D. 500

Phương pháp giải:

- Tìm số cơ tớ lấy 475 phân tách cho tới 95 rồi nhân với 100 hoặc lấy 475 nhân với 100 rồi phân tách cho tới 95.

- Tìm \(\dfrac{1}{5}\) của số cơ tớ lấy số cơ nhân với \(\dfrac{1}{5}\)

Lời giải chi tiết:

Số cơ là:                 475 ×  100 : 95 = 500.

 \(\dfrac{1}{5}\) của 500 là:         500 \(\times \,\dfrac{1}{5}\) = 100.

Chọn đáp án C.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Người tớ xếp những hình lập phương nhỏ trở thành những khối. Trong những khối tiếp sau đây, khối này với chứa được nhiều hình lập phương nhất ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi điểm số hình lập phương nhỏ của từng hình tiếp sau đó đối chiếu sản phẩm cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

Khối A với 24 hình lập phương, khối B với 22 hình lập phương; khối C với 24 hình lập phương; khối D với 28 hình lập phương.

Vậy khối D với chứa được nhiều hình lập phương nhất.

Chọn đáp án D.

Phần 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1 trang 179

Một tấm bìa hình vuông vắn và được tô màu sắc như hình vẽ mặt mày. Tính:

a) Diện tích của phần đang được tô màu sắc.

b) Chu vi của phần ko tô màu sắc.

Phương pháp giải:

Diện tích của phần đang được tô màu sắc bởi vì diện tích S của hình tròn trụ nửa đường kính 10cm. sít dụng công thức C = r x 2 x 3,14

Chu vi của hình tròn trụ 10cm đó là chu vi của phần ko tô màu sắc. Áp dụng công thức S = r x r x 3,14

Lời giải chi tiết:

Diện tích của phần đang được tô màu sắc bởi vì diện tích S của hình tròn trụ nửa đường kính 10cm.

Xem thêm: tên shop hay

a) Diện tích phần đang được tô màu sắc là:

           10 ×  10 × 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của hình tròn trụ 10cm đó là chu vi của phần ko tô màu sắc.

Chu vi của phần ko tô màu sắc là:

          10 ×  2 ×  3,14 = 62,8 (cm)

                                 Đáp số: a) 314cm2 ;

                                              b) 62,8cm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mẹ mua sắm gà và cá không còn 88 000 đồng. Số chi phí mua sắm cá bởi vì 120% số chi phí mua sắm gà. Hỏi u mua sắm cá không còn từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí mua sắm cá bởi vì 120% số chi phí mua sắm gà nên tớ với tỉ số đằm thắm số chi phí mua sắm cá và mua sắm gà là:

        \(\displaystyle 120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

- Tìm số chi phí mua sắm cá nhờ vào vấn đề lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cá và gà : 88000 đồng

Số chi phí cá bởi vì 120% số chi phí gà

Cá : ? đồng

Bài giải:

Số chi phí mua sắm cá bởi vì 120% số chi phí mua sắm gà nên tớ với tỉ số đằm thắm số chi phí mua sắm cá và mua sắm gà là:

                  \(\displaystyle 120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

Như vậy nếu như số chi phí mua sắm gà là 5 phần thì số chi phí mua sắm cá là 6 phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

           5 + 6 = 11 (phần)

Số chi phí mua sắm cá là:

           88000 : 11 × 6 = 48000 (đồng)

                               Đáp số: 48000 đồng. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện tập luyện công cộng

  Một xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp cơ xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã từng đi cả nhì phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng đồng hồ. C. 3h D. 4 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện tập luyện công cộng

  Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5. Tìm số khoảng nằm trong của:

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Một chiến thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền lên đường xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền lên đường ngược loại thì nên cần từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng đàng như Lúc xuôi loại nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Trong tía ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng cơ, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng cơ. Hỏi ngày loại tía siêu thị cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: hình ảnh tâm trạng buồn