toán lớp 5 trang 173

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 173

Video chỉ dẫn giải

Để biểu thị số lượng kilomet tự từng học viên nhập group CÂY XANH trồng nhập vườn ngôi trường hoàn toàn có thể người sử dụng biểu đồ vật bên dưới đây:

Dựa nhập biểu đồ vật hãy vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Có bao nhiêu học viên trồng cây ? Mỗi học viên trồng được từng nào cây ?

b) Quý Khách nào là trồng được không nhiều cây nhất ?

c) Quý Khách nào là trồng được không ít cây nhất ?

d) Những các bạn nào là trồng được không ít cây rộng lớn các bạn Dũng ?

e) Những các bạn nào là trồng được không nhiều cây rộng lớn các bạn Liên ?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ vật nhằm lần số lượng kilomet từng các bạn trồng được, kể từ bại liệt vấn đáp những thắc mắc của câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a) Có 5 học viên trồng cây:

- Lan trồng được 3 cây.

- Hòa trồng được 2 cây.

- Liên trồng được 5 cây.

- Mai trồng được 8 cây.

- Dũng trồng được 4 cây.

b) Quý Khách Hòa trồng được không nhiều cây nhất.

c) Quý Khách Mai trồng được không ít cây nhất.

d) Quý Khách Liên, các bạn Mai trồng được không ít cây rộng lớn các bạn Dũng.

e) Quý Khách Lan, các bạn Hòa, các bạn Dũng trồng được không nhiều cây rộng lớn các bạn Liên.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Hãy bổ sung cập nhật nhập những dù còn vứt trống trải nhập bảng bên dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Xem thêm: hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ

b) Dựa nhập bảng bên trên hãy vẽ tiếp những cột không đủ nhập biểu đồ vật bên dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Phương pháp giải:

Quan sát bảng đang được mang đến nhằm biết phương pháp ghi số học viên trong những khi khảo sát, kể từ bại liệt vẽ biểu đồ vật hình cột ứng.

Lời giải chi tiết:

a) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

b) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Biểu đồ vật tiếp sau đây cho thấy thêm thành phẩm khảo sát về ý mến đùa những môn thể thao của \(40\) học tập sinh:

Học sinh mến soccer với khoảng:

A. \(5\) học tập sinh

B. \(9\) học tập sinh

C. \(25\) học tập sinh

D. \(20\) học tập sinh

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ vật tao thấy số học viên mến đá bóng to hơn 50% hình tròn trụ.

Ta lần 50% số học viên là từng nào học viên rồi kể từ bại liệt lựa chọn đáp án đích.

Lời giải chi tiết:

Hình quạt biểu thị số học viên mến đá bóng to hơn 50% hình tròn trụ.

Một nửa số học viên bại liệt với số học viên là:

           \(40 : 2 = 20\) (học sinh)

Xem thêm: al(oh)3 + naoh

Vậy số học viên mến soccer to hơn \(20\) học viên. 

Mà \(25 > 20\). Do bại liệt số học viên mến soccer có tầm khoảng \(25\) học viên.

Chọn đáp án \(C\).