toán lớp 5 luyện tập trang 21


Một người tiêu dùng 25 quyển vở, giá bán 3000 đồng một quyển thì vừa phải không còn số chi phí đang xuất hiện. Cũng với số chi phí bại liệt, nếu như mua sắm vở với giá bán 1500 đồng một quyển thì người bại liệt mua sắm được từng nào quyển vở?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 21

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Một người tiêu dùng 25 quyển vở, giá bán 3000 đồng một quyển thì vừa phải không còn số chi phí đang xuất hiện. Cũng với số chi phí bại liệt, nếu như mua sắm vở với giá bán 1500 đồng một quyển thì người bại liệt mua sắm được từng nào quyển vở?

Phương pháp giải:

Cách 1: Tìm số chi phí của những người bại liệt với = 3000 đồng x 25.

            Tìm số quyển vở loại 1500 đồng một quyển = Số chi phí của những người bại liệt : 1500.

Cách 2: Phương pháp "tìm tỉ số"

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3000 đồng/quyển: 25 quyển vở

1500 đồng/quyển: ? quyển vở

Cách 1:

Số chi phí của những người bại liệt là:

               3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng mua sắm được là:

              75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Cách 2:

3000 đồng cấp 1500 đồng số đợt là:

               3000 : 1500 = 2 (lần)

Số vở loại 1500 đồng mua sắm được là:

              25 x 2 = 50 (quyển)

                        Đáp số: 50 quyển.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình bao gồm 3 người (bố, u và một con). Bình quân thu nhập mỗi tháng 800 000 đồng từng người. Nếu mái ấm gia đình bại liệt đạt thêm một con cái nữa tuy nhiên tổng thu nhập của mái ấm gia đình bất biến thì trung bình thu nhập mỗi tháng của từng người sụt giảm từng nào tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng thu nhập của mái ấm gia đình bại liệt.

- Tìm thu nhập trung bình của từng người sau thời điểm mái ấm gia đình bại liệt đạt thêm một con cái.

- Bình quân thu nhập mỗi tháng của từng người sụt giảm = Bình quân thu nhập lúc đầu trừ lên đường trung bình thu nhập sau thời điểm đạt thêm một con cái.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Gia đình 3 người: thu nhập trung bình 800 000 đồng/tháng

Nếu thêm một con: thu nhập trung bình tách ? đồng/tháng

Bài giải

Thu nhập từng tháng của mái ấm gia đình bại liệt là: 

\(800\; 000 × 3 = 2 \;400\; 000\) (đồng)

Nếu đạt thêm một con cái nữa thì trung bình thu nhập của từng người tiếp tục là:

\(2 \;400 \;000 : (3 + 1) = 600\; 000\) ( đồng)

Bình quân thu nhập của từng người sụt giảm số chi phí là:

\(800 \;000 - 600\; 000 = 200\; 000\) (đồng)

                           Đáp số: \(200\; 000\) đồng. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: ảnh động vật

Một group 10 người nhập một ngày moi được 35 m mương. Người tao bổ sung cập nhật thêm thắt trăng tròn người nữa nằm trong moi thì nhập một ngày moi được từng nào mét mương? (Mức moi của từng người như nhau)

Phương pháp giải:

- Tính số người sau thời điểm bổ sung cập nhật thêm thắt trăng tròn người.

- Giải Việc theo dõi cách thức "tìm tỉ số".

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

10 người: 35 m mương

Thêm trăng tròn người: ? m mương

Bài giải

Sau khi bổ sung cập nhật thì group bại liệt với số người là:

                \(10 + trăng tròn =30\) (người)

\(30\) người cấp \(10\) người số đợt là:

                \(30 : 10 = 3\) (lần)

Trong một ngày cả group bại liệt moi được số mét mương là:

                \(35 \times 3 = 105\;(m)\)

                                     Đáp số: \(105m\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một xe vận tải chỉ hoàn toàn có thể chở được 300 bao gạo, từng bao 50kg. Nếu hóa học lên xe pháo bại liệt loại bao gạo 75kg thì xe pháo chở được từng nào bao?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số gạo xe pháo bại liệt chở được.

- Tính số bao gạo loại 75kg xe pháo chở được = tổng số gạo xe pháo bại liệt chở được : 75.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

50 kg: 300 bao

75 kg: ... bao?

Giải

Xe chuyển vận bại liệt chở được số ki-lô-gam gạo là:

             \(50 \times 300 = 15 000\, (kg)\)

Nếu hóa học lên xe pháo bại liệt loại bao gạo 75 kilogam thì xe pháo chở được không ít nhất số bao gạo là:

             \(15 000 : 75 = 200\) (bao)

                                   Đáp số: 200 bao.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 22 Luyện tập luyện công cộng

  Một lớp học tập với 28 học viên, nhập bại liệt số em nam giới vị 2/5 số em phái nữ. Hỏi lớp học tập bại liệt với từng nào em phái nữ, từng nào em nam?

 • Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm

  a) Viết cho tới vừa đủ vị đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm sau: Viết số hoặc phân số tương thích nhập vị trí chấm:

 • Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo lượng

  a) Viết cho tới vừa đủ bảng đơn vị chức năng đo lượng sau. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

 • Toán lớp 5 trang 24, 25 Luyện tập luyện

  Liên group ngôi trường Hòa Bình thu gom được một tấn 300kg giấy má vụn. Một con cái chim thâm thúy trọng lượng 60g. Một con cái đà điểu trọng lượng 120kg. Hỏi con cái đà điểu nặng nề cấp từng nào đợt con cái chim thâm thúy ?

 • Toán lớp 5 trang 26, 27 Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông

  Đọc những số đo diện tích S : 105dam2, 32 600dam2, 492hm2, 180350hm2. Viết những số đo diện tích S

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: code bitcoin miner