toán lớp 5 bài 116

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116: Em ôn lại những gì đang được học là tiếng giải Sách VNEN toán 5 tập luyện 2 trang 136, 137, 138 bao hàm cụ thể tiếng giải mang đến từng bài xích tập luyện hùn những em học viên gia tăng, rèn khả năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời những em học viên xem thêm tiếng giải hoặc tại đây.

Bạn đang xem: toán lớp 5 bài 116

A. Hoạt động thực hành thực tế bài xích 116 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 136 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Xếp thời gian nhanh những thẻ tiếp sau đây trở thành phép tắc tính đúng

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

Ví dụ mẫu:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

Câu 2: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Tính:

a. 85793 - 36841 + 3836

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

b. 325,97 + 86,54 + 103,46

Đáp án

a. 85793 - 36841 + 3836

= 48952 + 3836

= 52788

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

c. 325,97 + 86,54 + 103,46

= 325,97 + 190 = 515,97

Câu 3: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Tìm x:

a. x + 28 = 4,27 + 2,28

b. x - 7,2 = 3,9 + 2,7

Đáp án

a. x + 2,8 = 4,27 + 2,28

x + 2,8 = 6,55

x = 6,55 - 2,8

x = 3,75

b. x - 7,2 = 3,9 + 2,7

x - 7,2 = 6,6

x = 6,6 + 7,2

x = 13,8

Câu 4: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Một mảnh đất nền hình thang với lòng nhỏ xíu là 150m, lòng rộng lớn vì chưng 5/3 lòng nhỏ xíu, độ cao vì chưng 2/5 lòng rộng lớn. Hỏi diện tích S mảnh đất nền vì chưng từng nào mét vuông, từng nào héc-ta?

Đáp án

Đáy rộng lớn của mảnh đất nền hình thang là:

(150 : 3) x 5 = 250 (m)

Chiều cao của mảnh đất nền hình thang là:

(250 : 5 ) x 2 = 100 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình thang là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

Đổi trăng tròn 000 m2 = 2ha

Đáp số: trăng tròn 000m2; 2ha

Câu 5: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Đoạn đàng AB lâu năm 279km. Lúc 7 giờ, một xe hơi chở sản phẩm chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ một xe hơi phượt cũng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và chuồn nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ xe hơi phượt đuổi theo kịp xe hơi chở sản phẩm.

Đáp án

Sau 1 giờ, xe hơi chở sản phẩm chuồn được số km là:

45 x 1 = 45 (km)

Sau từng giờ xe hơi phượt sát xe hơi chở sản phẩm số km là:

60 - 45 = 15 (km)

Thời gian tham nhằm xe hơi phượt đuổi theo kịp xe hơi chở sản phẩm là:

45 : 15 = 3 (giờ)

Như vậy xe hơi phượt đuổi theo kịp xe hơi chở sản phẩm lúc:

8 giờ + 3h = 11 giờ

Đáp số: 11 giờ

Câu 6: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Tìm x:

\frac{4}{x}=\frac{1}{5}

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

Câu 7: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Tính:

a. 683 x 35

1654 x 425

2438 x 306

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

c. 36,66 : 7,8

15,7 : 6,28

27,63 : 0,45

d. 16 giờ 15 phút : 5

14 phút 36 giây : 12

Đáp án

a. 683 x 35= 23905

1654 x 425=702950

Xem thêm: the local press has been pouring

2438 x 306 = 746028

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

b. 36,66 : 7,8 = 4,7

15,7 : 6,28 = 2,5

27,63 : 0,45 = 61,4

c. 16 giờ 15 phút : 5 = 3h 15 phút

14 phút 36 giây : 12 = 1 phút 13 giây

Câu 8: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Tìm x:

a. 0,12 x x = 6

b. x : 2,5 = 4

c. 5,6 : x = 4

d. x x 0,1 = 2/5

Đáp án

a. 0,12 x x = 6

x = 6 : 0,12

x = 50

b. x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10

c. 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d. x x 0,1 = 2/5

x x 0,1 = 0,4

x = 0,4 : 0,1

x = 4

Câu 9: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Trong tía ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% só đàng cơ, ngày loại nhị bán tốt 40% số đàng lúc đầu. Hỏi ngày loại tía bán tốt từng nào kilogam đường?

Đáp án

Cách 1:

Cả nhị ngày bán tốt số % đàng là:

35 + 40 = 75 %

Cả nhị ngày bán tốt số kilogam đàng là:

(2400 : 100 ) x 75% = 1800 (kg)

Vậy ngày loại tía bán tốt số đàng là:

2400 - 1800 = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Cách 2:

Ngày loại nhất bán tốt số kilogam đàng là:

(2400 : 100 ) x 35 = 840 (kg)

Ngày loại nhị bán tốt số kilogam đàng là:

(2400 : 100 ) x 40 = 960 (kg)

Ngày loại tía bán tốt số kilogam đàng là:

2400 - (960 + 840) = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Câu 10: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Một siêu thị cung cấp hoa quả trái cây thu được một 800 000 đồng. Tính rời khỏi số chi phí lãi vì chưng 20% chi phí vốn liếng. Hỏi chi phí vốn liếng để sở hữ số hoa quả trái cây này đó là từng nào đồng.

Đáp án

Số % chi phí hoa quả trái cây sau khoản thời gian bán tốt lãi là:

100 + trăng tròn = 120%

Vậy số chi phí vốn liếng lúc đầu siêu thị chi ra mua sắm hoa quả trái cây là:

1 800 000 : 120 = 1 500 000 (đồng)

Đáp số: 1 500 000 đồng

B. Hoạt động phần mềm bài xích 116 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Ngân sản phẩm thông báo: Lãi suất chi phí gửi tiết kiệm chi phí từ một triệu cho tới bên dưới 50 triệu đồng là 0,5% một mon. Một người gửi tiết kiệm chi phí 30 triệu. Hỏi sau đó 1 mon, người cơ có được từng nào chi phí cả vốn liếng láo nháo lãi?

Đáp án

Nếu người cơ gửi 30 triệu thì có được chi phí lãi là:

(30000000 : 100) x 0,5 = 150000 (đồng)

Vậy sau đó 1 mon, số chi phí cả vốn liếng láo nháo lãi của những người cơ là:

30000000 + 150000 = 30150000 (đồng)

Đáp số: 30150000 đồng

Câu 2: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2

Nhân thời gian 1 mon 6, một siêu thị đang được hạ giá thành từng loại sách 15% nhằm hấp dẫn những em học viên. Hôm sau bọn họ lại tăng giá thành rộng lớn ngày hôm trước thêm thắt 10%. Hãy đối chiếu giá thành bữa sau với giá thành lúc đầu của từng loại sách cơ.

Đáp án

Cho giá thành lúc đầu (không tăng hoặc ko giảm) là 100%

Vậy, giá thành từng loại sách sau khoản thời gian hạ xuống 15% là:

100% - 15% = 85%

Giá cung cấp hôm sau khoản thời gian từng loại sách tạo thêm 10% là:

Xem thêm: phân tích diễn biến tâm trạng chí phèo sau khi gặp thị nở

85% + 10% = 95%

Như vậy giá bán lúc đầu (100%) cao hơn nữa giá thành bữa sau (95%) là 5%.

Ngoài giải bài xích tập luyện Toán 5 VNEN, VnDoc còn làm chúng ta giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học viên nằm trong xem thêm nhé.