toán lớp 5 bài 106

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài bác luyện (SBT) Toán 5 luyện 2. 1. Viết tiếp nhập địa điểm chấm cho tới phù hợp

Bạn đang xem: toán lớp 5 bài 106

1. Viết tiếp nhập địa điểm chấm cho tới phù hợp :

Một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 20dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 12dm.

a. Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là : …………………………

2. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm \({3 \over 5}m\), chiều rộng lớn \({1 \over 4}m\) và chiều cao  \({1 \over 3}m\)

3. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 1,1m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

4. Người tớ tô toàn diện mạo ngoài của một chiếc thùng tôn có nắp đậy hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng lớn 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích S được tô vì chưng từng nào đề-xi-mét-vuông ?

5. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Người tớ xếp 4 hình lập phương nhỏ bé sở hữu cạnh 1cm trở nên một hình vỏ hộp chữ nhật. Hỏi sở hữu từng nào cơ hội xếp không giống nhau ?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. 4 cách

Bài giải

1.

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn

Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

a. Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là 14,4m2

2.

Xem thêm: Hướng dẫn cách Custom giày Nike Air Force 1 cho người mới bắt đầu

Bài giải

Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

 \(\left( {{3 \over 5} + {1 \over 4}} \right) \times 2 = {{17} \over {10}}\left( m \right)\)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp là :

 \({{17} \over {10}} \times {1 \over 3} = {{17} \over {30}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

 \({3 \over 5} \times {1 \over 4} = {3 \over {20}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

 \({{17} \over {30}} + 2 \times {3 \over {20}} = {{26} \over {30}} = {{13} \over {15}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Đáp số :  \({{17} \over {30}}{m^2};\,{{13} \over {15}}{m^2}\)

3.

Chọn đáp án C

Hướng dẫn

Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

4.

Hướng dẫn

Diện tích tô toàn diện mạo ngoài của thùng tôn đó là diện tích S 6 mặt mày của hình vỏ hộp chữ nhật cũng chính là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bài giải

Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật là :

(8 + 5) ⨯ 2 = 26 (dm)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp là :

26 ⨯ 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

8 ⨯ 5 = 40 (dm2)

Diện tích tô là :

104 + 2 ⨯ 40 = 184 (dm2)

Đáp số : 184dm2

5.

Hướng dẫn

Có 2 cơ hội xếp 4 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm trở nên 1 hình vỏ hộp chữ nhật.

Vậy khoanh nhập câu B.

 

Xem thêm: thpt an lạc