toán lớp 4 trang 178

Giải bài: Luyện tập dượt công cộng trang 177 SGK Toán 4.
Giải bài: Luyện tập dượt công cộng trang 177 SGK Toán 4.

Câu 1. Viết những số:

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 178

a) Ba trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm tư mươi bảy;

b) Mười sáu triệu năm trăm phụ vương mươi ngàn tư trăm sáu mươi tư;

c) Một trăm linh năm triệu ko trăm bảy mươi nhị ngàn ko trăm linh chín.

Bài giải:

a) 365 847; b) 16 530 464; c) 105 072

Câu 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

a) 2 yến = … kg; 2 yến 6kg = … kg; 40kg = … yến.

b) 5 tạ = … kg; 5 tạ 75kg = … kg; 800kg =…tạ.

5 tạ = … yên; 9 tạ 9kg = … kg; tạ = …

c) 1 tấn = … kg; 4 tấn = … kg; 2 tấn 800kg = …kg;

1 tấn = … tạ; 7000kg = … tấn; 12 000kg = … tấn;

3 tấn 90kg = … kg; tấn = … kg; 6000kg =-… tạ.

Bài giải:

a) 2 yến = 20kg; 2 yến 6kg = 26kg; 40kg = 4 yến.

b) 5 tạ= 500kg ; 5 tạ75kg = 575kg; 800kg = 8 tạ.

5 tạ=50 yến; 9 tạ 9kg = 909kg; tạ= 40kg.

c) 1 tấn = 1000kg; 4 tấn = 4000kg; 2 tấn 800kg = 2800kg;

1tấn =10 tạ; 7000kg = 7 tấn; 12 000kg = 12 tấn;

Xem thêm: taj mahal is a giant mausoleum of white marble in agra india. it is considered to be an outstanding

3tấn 90kg = 3090kg; tấn = 750kg; 6000kg = 60 tạ.

Câu 3. Tính:

Câu 4. Một lớp học tập sở hữu 35 học viên, nhập cơ số học viên trai vày số học tập sính gái. Hỏi lớp học tập cơ sở hữu từng nào học viên gái?

Bài giải:

Theo sơ đồ vật, tổng số phần đều bằng nhau là:

4 + 3 = 7 (phần)

Số học viên gái là:

35 : 7 x 4 = đôi mươi (học sinh)

Đáp số: đôi mươi học viên gái.

Câu 5.

a) Hình vuông và hình chữ nhật nằm trong sở hữu những điểm lưu ý gì?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành nằm trong sở hữu những điểm lưu ý gì?

Bài giải:

a) Hình vuông và hình chữ nhật sở hữu những điểm lưu ý là:

Có 4 góc vuông;

Có từng cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và vày nhau;

Xem thêm: phân tích bài thơ mẹ và quả

Có những cạnh tiếp tục vuông góc và vày nhau;

b) Hình chữ nhật và hình bình hành nằm trong sở hữu điểm lưu ý là: sở hữu từng cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và đều bằng nhau.

Bạn đang được coi bài bác viết: Ôn tập dượt : Luyện tập dượt công cộng trang 178 SGK – Toán lớp 4 tập dượt 2. tin tức được tạo nên vày Bút Chì Xanh tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.