toán lớp 4 trang 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 177

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số:

   \(975 \;368\) ;                 \(6\; 020\; 975\) ;                 \(94\; 351\; 708\) ;               \(80\; 060\; 090\)

b) Trong từng số bên trên, chữ số \(9\) ở mặt hàng nào là và có mức giá trị là từng nào ?

Phương pháp giải:

- Khi gọi những số ngẫu nhiên tớ gọi kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ ngược thanh lịch nên.

- Để xác lập độ quý hiếm của chữ số tớ cần thiết xác lập mặt hàng của bọn chúng. Các chữ số của một số trong những theo gót trật tự kể từ nên thanh lịch ngược theo lần lượt là mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, ....

Lời giải chi tiết:

a) Số \(975 \;368\) gọi là: Chín trăm bảy mươi lăm ngàn tía trăm sáu mươi tám. 

Số  \(6\; 020\; 975\) gọi là: Sáu triệu ko trăm nhì mươi ngàn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số \(94\; 351\; 708\) gọi là: Chín mươi tư triệu tía trăm năm mươi kiểu mốt ngàn bảy trăm linh tám. 

Số \(80\; 060\; 090\) gọi là: Tám chục triệu ko trăm sáu mươi ngàn ko trăm chín mươi. 

b) Trong số \(975 \;368\), chữ số \(9\) ở hàng trăm ngàn ngàn và có mức giá trị là \(900\;000\).

Trong số \(6\; 020\; 975\), chữ số \(9\) ở hàng trăm ngàn và có mức giá trị là \(900\).

Trong số \(94\; 351\; 708\), chữ số \(9\) ở hàng trăm triệu và có mức giá trị là \(90\;000\;000\).

Trong số \(80\; 060\; 090\), chữ số \(9\) ở hàng trăm và có mức giá trị là \(90\)..

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(24 579 + 438 67\)                                    b) \(235 \times 325\)

    \(82604 - 35246\)                                          \(101598 : 287\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo gót những quy tắc đang được học tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Điền vệt phù hợp (>; <; =) nhập vị trí chấm:

\(\dfrac{5}{7} ...\dfrac{7}{9}\)                                     \(\dfrac{7}{8} ... \dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{10}{15} ... \dfrac{16}{24}\)                                \(\dfrac{19}{43} ... \dfrac{19}{34}\)

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhì phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số nhì phân số rồi đối chiếu nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng. 

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: \(\dfrac{5}{7}= \dfrac{45}{63}\;;\quad \dfrac{7}{9}=\dfrac{49}{63}\).

    Mà \( \dfrac{45}{63}< \dfrac{49}{63}\).

    Vậy: \(\dfrac{5}{7} <\dfrac{7}{9}\)  

+) Ta có: \(\dfrac{7}{8}= \dfrac{21}{24}\;;\quad \dfrac{5}{6}=\dfrac{20}{24}\).

    Mà \( \dfrac{21}{24}> \dfrac{20}{24}\).

    Vậy: \(\dfrac{7}{8}  > \dfrac{5}{6}\)           

+) Ta có: \(\dfrac{10}{15}=\dfrac{10:5}{15:5}=\dfrac{2}{3};\)                                   \(   \dfrac{16}{24}=\dfrac{16:8}{24:8}=\dfrac{2}{3}\).

Xem thêm: nghị luận về niềm tin trong cuộc sống

   Vậy: \(\dfrac{10}{15} = \dfrac{16}{24}\)                                     

+) \(\dfrac{19}{43}  <  \dfrac{19}{34}\) (vì \(43>34\))

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm \(120m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều lâu năm. Người tớ ghép lúa ở tê liệt, tính rời khỏi cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50 kg\) thóc. Hỏi đang được thu hoạch được ở thửa ruộng tê liệt từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Số thóc nhận được = số thóc nhận được ở \(100m^2\) \(\times\) tỉ số của diện tích S và \(100m^2\).

- Đổi thành quả vừa vặn tìm ra thanh lịch đơn vị chức năng đo là tạ, Note \(1\) tạ \(=100kg\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 120m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): \(50 kg\) thóc

Thửa ruộng: ... tạ thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

                 \(120 \times \dfrac{2}{3}=80\;(m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

                 \(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\) 

Số tạ thóc thu hoạch được kể từ thửa ruộng là:

              \(50 \times (9600 : 100) = 4800 \;(kg)\)

              \(4800 kilogam = 48\) tạ

                                   Đáp số: \(48\) tạ thóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thay chữ \(a, b\) bằng văn bản số quí hợp:

Phương pháp giải:

Dựa nhập phép tắc tính đang được mang đến lập luận nhằm lần những chữ số quí hơp. 

Lời giải chi tiết:

a) • \(b\) không giống \(0\), vì thế nếu như \(b = 0\) thì \(0\) trừ \(0\) bằng \(0\) (khác \(7\)).

• Do tê liệt nên lấy \(10 - b = 7\), vậy \(b = 3\), ghi nhớ \(1\) thanh lịch \(a\).

• \(b\) trừ \(a + 1\) vì chưng \(0\) nên \(a+1=b\), hoặc \(a + 1 = 3\) hoặc \(a  = 2\).

Ta sở hữu phép tắc tính:

              

b) • Hàng đơn vị chức năng : \(0+b = 8\) nên \(b = 8\).

• Hàng chục : \(8+a = 14\) nên \(a = 6\) (nhớ \(1\)).

• Hàng trăm : \(6\) ghi nhớ \(1\) vì chưng \(7\) (đúng)

Xem thêm: hành tinh gần mặt trời nhất

Ta sở hữu phép tắc tính: 

                   

Loigiaihay.com